Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

symmetric
*

Symmetric (Econ) Đối xứng
symmetric /si"metrik/ (symmetrical) /si"metrikəl/ tính từ
đối xứngđối xứngU symmetric matrices: ma trận U đối xứngaxially symmetric: đối xứng cùng với trụcaxially symmetric load: tải trọng đối xứng với trụcbinary symmetric channel: kênh đối xứng nhị phâncharge symmetric: đối xứng năng lượng điện tíchcircularly symmetric function: hàm đối xứng tròncirculary symmetric function: hàm đối xứng tròncirculary symmetric lobe: búp bao gồm sự đối xứng trònelementary symmetric function: hàm đối xứng sơ cấpnon symmetric (cal): bất đối xứngnon symmetric (cal): ko đối xứngsymmetric (al) distribution: phân bổ đối xứngsymmetric (al) group: team đối xứngsymmetric (al) matrix: ma trận đối xứngsymmetric algebra: đại số đối xứngsymmetric anastigmat: anastimat đối xứngsymmetric arch: vòm đối xứngsymmetric binary channel: kênh nhị phân đối xứngsymmetric channel: kênh đối xứngsymmetric circuit element: thành phần mạch đối xứngsymmetric circuit element: thành phần đối xứng của mạchsymmetric correspondence: khớp ứng đối xứngsymmetric determinant: định thức đối xứngsymmetric difference: hiệu số đối xứngsymmetric element: thành phần đối xứngsymmetric figure: hình đối xứngsymmetric group: đội đối xứngsymmetric involution: phép đối thích hợp đối xứngsymmetric kernel: hạch đối xứngsymmetric list: danh sách đối xứngsymmetric load: cài trọng đối xứngsymmetric matrix: ma trận đối xứngsymmetric multiprocessing (SMP): đa cách xử trí đối xứngsymmetric multiprocessing (SMP): sự đa xử lý đối xứngsymmetric multiprocessor (SMB): cỗ đa xử trí đối xứngsymmetric pair: cặp đối xứngsymmetric polynomial: nhiều thức đối xứngsymmetric pylon: cột tháp đối xứngsymmetric relation: quan hệ tình dục đối xứngsymmetric rim: vành bánh xe cộ đối xứngsymmetric shaped beam: chùm tia bao gồm dạng đối xứngsymmetric space: không gian đối xứngsymmetric storage configuration: cấu hình bộ đối xứngsymmetric tension: tenxơ đối xứngsymmetric tensor: tenxơ đối xứngsymmetric đoạn clip compression: sự nén hình ảnh đối xứngsymmetric wave: sóng đối xứngsymmetric wave function: hàm sóng đối xứngsymmetric with regard to the axial plane: đối xứng so với mặt phẳng trung tâmtriangular symmetric curve: đường đối xứng tam giácLĩnh vực: toán & tincân đốisymmetric keratodermachứng dày lớp sừng gan bàn tay bàn chân