Viết các phân số dương nhỏ tuổi hơn hoặc bằng 1 mà có mẫu là 7. Chuẩn bị xếp các phân số đó

theo đồ vật tự tăng dần.

Bạn đang xem: So sánh phân số lớp 6

Bài 6.8

Viết các phân số dương gồm mẫu là 7 làm thế nào để cho các phân số này to hơn 1 và nhỏ tuổi hơn 2. Sắp

xếp chúng theo vật dụng tự giảm dần.

Bài 6.9

a) Phần sơn màu trong những hình vẽ sau đây chiếm mấy phần của diện tích s hình vuông?

*

b) thu xếp các hình vuông vắn theo thiết bị tự tăng vọt của diện tích s phần tô màu nghỉ ngơi mỗi hình.

Bài 6.10

Tìm số nguyên dương x sao cho:

Bài 6.11

Tìm số nguyên dương giống ý cho:

Bài 6.12

Tìm phân số mập nhất vừa lòng điều kiện bé dại hơn 1 và tất cả tử và chủng loại là các số tất cả một chữ

số.

Bài 6.13

Viết tất cả các phân số dương nhỏ dại hơn 1 nhưng mà tổng của tử và mẫu mã của từng phân số bằng 11.

Sắp xếp các phân số này theo sản phẩm tự tăng dần.

Bài 6.14

Viết tất cả các phân số bằng -35/28 mà mẫu mã của chúng to hơn 1 và nhỏ hơn 19.

Bài 6.15

a) sắp đến xếp những phân số một nửa , 1/3 , 13/30 theo lắp thêm tự tăng dần.

b) sắp đến xếp các phân số 1/-2 , -1/3 , -13/30 theo đồ vật tự tăng dần.

c) Biết 2/3 d/c.

Bài 6.26

Cho a, b, c , d là các số nguyên (b> 0, d>0 ) .

Chứng minh trường hợp a/bĐÁP SỐ:

Bài 6. 1

Bài 6. 2

Bài 6. 3

HD: Quy đồng mẫu những phân số rồi sắp xếp.

Đs:

Bài 6. 4

Bài 6. 5

Bài 6. 6

*

Bài 6. 7

Các phân số này phải gồm tử là các số nguyên dương nhỏ dại hơn hoặc bằng 7. Đó là:

*

Bài 6. 8

Các phân số cần tìm bao gồm dạng x/7 ( x ∈ Z , x > 0) sao cho:

7/7 21  $latex y^2 $ -3/4.

d) ba phần tư 39/-37 c) -3/4 > -3/7 d) -2/-3 > -2/-5

Nhận xét :

– Trong nhị phân số bao gồm cùng tử dương, phân số nào bao gồm mẫu lớn hơn thì phân số đó nhỏ dại hơn.

Xem thêm: Giải Bài 105 Trang 97 Sgk Toán 6 Tập 1 05 Trang 97 Sgk Toán 6 Tập 1

– Trong hai phân số tất cả cùng tử âm, phân số nào gồm mẫu lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

Bài 6. 17

a) 4/5 > 3/7 b) 11/15 21/23 b) 311/256 > 199/203 c) -15/-17 > 16/-19 d) 19/26 10/76 . Suy ra : 47 39/47 211/211 > 21/31 > 2/3