This album was produced by her busband Azevedo, producer of other Latin American singers such as Chayanne & Paulina Rubio.

Bạn đang xem: Singer là gì


Album này được sản xuất vị busband Azevedo, đơn vị sản xuất của các ca sĩ fan Mỹ Latinh khác như Chayanne và Paulina Rubio .
While still recording Toma Lá, Dá Cá, Adriana recorded the miniseries, Dalva e Herivelto – Uma Canção de Amor, playing singer Dalva de Oliveira.
Trong khi vẫn tồn tại đang quay Toma Lá, Dá Cá, Adriana bên cạnh đó cũng xoay trong chuỗi phim ngắn, Dalva e Herivelto - Uma Canção de Amor, với vai ca sĩ Dalva de Oliveira.
And then just last spring we released Virtual Choir 3, "Water Night," another piece that I had written, this time nearly 4,000 singers from 73 different countries.
Mùa xuân rồi, chúng tôi đã reviews Virtual Choir 3 (Dàn thích hợp Xướng Ảo 3), mô tả "Water Night" (Thủy Dạ - Đêm Nước) cũng vì tôi viết, lần này ngay gần 4000 ca sĩ nghỉ ngơi 73 đất nước khác nhau.
The singer described it as a collection of songs "about my mother, my father, và bonds with my family.
Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng coi nó như thể một tủ đựng đồ những bài hát "về mẹ tôi, phụ thân tôi, cùng những quan hệ trong mái ấm gia đình tôi".
At the age of ten, she debuted as an actor, dancer, và singer in a Johannesburg production of the musical Annie.
Ở tuổi lên mười, cô ra mắt với bốn cách là một trong những diễn viên, vũ công với ca sĩ vào một vở nhạc kịch của Annie ở Johannesburg.
Orpheus, wonderful guy, charming to be around, great partier, great singer, loses his beloved, charms his way into the underworld, only person khổng lồ charm his way into the underworld, charms the gods of the underworld, they release his beauty on the condition he never look at her until they"re out.
Orpheus, một bạn tuyệt vời, thướt tha để vây quanh, tay nghịch tuyệt vời, ca sĩ xuất xắc vời, đang mất fan ông yêu quý, từ phù phép mình phi vào địa ngục, fan duy độc nhất tự phù phép mình bước vào địa ngục, sexy nóng bỏng các vị thần của địa ngục, họ đã thả người đẹp của ông ta với đk là ông ta ko được nhìn cô ấy cho đến khi bọn họ thoát ra ngoài.
Her success occurred simultaneously with several other British female soul singers, with the British press dubbing her a new Amy Winehouse.
Thành công của cô cho giữa lúc có rất nhiều nghệ sĩ soul nước anh khác, trong khi đó truyền thông media Anh điện thoại tư vấn cô là 1 trong những Amy Winehouse mới.
It was only in 1985 when at the invitation of Cape Verdean singer Bana she went lớn perform in Portugal.
Women"s publication, Phụ Nữ, noted an excessive use of Auto-Tune on the singer"s vocals throughout the track; while various parts of đưa ra Pu singing "oh oh oh oh" were jokingly compared by many reviewers to lớn sounds made by a rooster.
Báo đàn bà nhận thấy vào suốt bài hát, giọng ca của cô đã được giải pháp xử lý Auto-Tune vượt nhiều; và đa số người còn so sánh một cách vui nhộn phần lời "oh oh oh oh" của đưa ra Pu y như tiếng kê trống gáy.
In her "Maria-off" with Rachel, Benigno said they "both kill it", characterized it as "easy but fun", và gave it an "A−", as did Slezak and West, the latter of whom "didn"t feel that Mercedes was the clear winner" but thought both singers were "fantastic".
Trong "cuộc chiến Maria" với Rachel, Benigno gọi "cả hai hầu hết "giết chết" ca khúc", nhận định rằng đây "hơi bình bình nhưng thú vị", cùng chấm cho tiết mục điểm "A-", y hệt như Slezak cùng West, trong đó, người trước tiên cho rằng nó "không mang cảm hứng rõ ràng rằng Mercedes là bạn chiến thắng" tuy thế cả hai ca sĩ thường rất "tuyệt vời".
"Hips Don"t Lie" is a tuy vậy by Colombian singer and songwriter Shakira, featuring Haitian rapper Wyclef Jean for the reissue of Shakira"s seventh studio album, Oral Fixation, Vol.
"Hips Don"t Lie" là một bài hát của nghệ sĩ thu âm người Colombia Shakira bắt tay hợp tác với rapper bạn Haiti Wyclef Jean đến phiên bạn dạng tái chế tạo của album phòng thu thứ bảy của Shakira, Oral Fixation, Vol.

Xem thêm: Cách Giải Toán Lớp 7 Tập 1, Hướng Dẫn Giải Chi Tiết, Chính Xác Toán Lớp 7


It was made by American filmmaker Henry Singer và filmed by Richard Numeroff, a New York-based director of photography.