a) Quy đồng mẫu những phân số sau:(dfrac-316,, dfrac524, , dfrac-2156)

b) Trong những phân số sẽ cho, phân số làm sao chưa tối giản?

Từ thừa nhận xét đó, ta hoàn toàn có thể quy đồng mẫu các phân số này như thế nào?
Bạn đang xem: Sgk toán 6 tập 2 trang 19

Hướng dẫn: Muốn quy đồng mẫu mã số nhiều phân số với mẫu dương ta có tác dụng như sau

Bước 1: TìmBC của những mẫu hay là BCNN

Bước 2: tìm thừa số phụ của mỗi mẫu mã (bằng phương pháp chia mẫu tầm thường cho từng mẫu mã riêng)

Bước 3: Nhân tử và mẫu mã của mỗi phân số với vượt số phụ tương ứng

Bài giải:

a)

Bước 1: kiếm tìm MSC

(Tìm BCNN của(16, , 24, , 56)để search MSC)

(16 = 2^4; , 24 = 2^3 . 3; , 56 = 2^3 . 7)

(BCNN(16, , 24, , 56) = 2^4 . 3 . 7 = 336)

Vậy MSC là(336)

Bước 2: Tìm quá số phụ

Thừa số phụ của(16)là(21)

Thừa số phụ của(24)là(14)

Thừa số phụ của(56)là(6)

Bước 3: Quy đồng

(dfrac-316 = dfrac-3 . 2116 . 21 = dfrac-63336)

(dfrac524 = dfrac5 . 1424.14 = dfrac70336)

(dfrac-2156 = dfrac-21 . 656.6 = dfrac-126336)

b)

Trong các phân số trên tất cả phân số(dfrac-2156)chưa về tối giản

Ta hoàn toàn có thể rút gọn như sau(dfrac-2156 = dfrac-21 : 756 : 7 = dfrac-38)

Nhận xét: Để quy đồng mẫu các phân số đã cho, thứ nhất ta phải rút gọn các phân số đã mang lại thành phân số buổi tối giản rồi hãy quy đồng mẫu.

Khi đó ta đi quy đồng những phân số(dfrac-316; , dfrac524; , dfrac-38)

MSC là(48)

Thừa số phụ của(16)là(3)

Thừa số phụ của(24)là(2)

Thừa số phụ của(8)là(6)

Quy đồng:

(dfrac-316= dfrac-3 . 316 . 3 = dfrac-948)

(dfrac524= dfrac5 . 224 . 2 = dfrac1048)

(dfrac-38= dfrac-3 . 68 . 6 = dfrac-1848)

 


Xem video clip bài giảng và làm cho thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này tại chỗ này để học tốt hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài tập bài xích 5: Quy đồng mẫu những phân số - luyện tập trang 19 khác • Giải bài bác 28 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Quy đồng chủng loại các... • Giải bài xích 29 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu những phân... • Giải bài 30 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu những phân... • Giải bài bác 31 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 hai phân số dưới đây có... • Giải bài 32 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu các phân... • Giải bài 33 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu những phân... • Giải bài bác 34 trang đôi mươi - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu các phân... • Giải bài xích 35 trang trăng tròn - SGK Toán lớp 6 tập 2 Rút gọn rồi quy đồng... • Giải bài 36 trang 20 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố vui: nhị bức ảnh...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học


Xem thêm: Websocket Là Gì? Toàn Bộ Thông Tin A Websocket Là Gì

bài trước bài xích sau