Bài viết nói về cách nhận biết âm schwa vào từ với câu của người bạn dạng xứ sản phẩm ngày, nhằm mục đích góp học sinh nâng cao kĩ năng nghe với phát âm.

Bạn đang xem: Schwa sound là gì


*

Nhiều fan học giờ đồng hồ Anh hay lầm tưởng: nhằm nói cho dễ dàng nắm bắt thì yêu cầu phát âm từng chữ rõ ràng và đầy đủ. Bên trên thực tế, người phiên bản xứ không có tác dụng như vậy. Vào văn nói đời thường, người bản xứ vẫn phát âm một vài chữ dài hơn, rõ hơn và đông đảo chữ còn sót lại ngắn hơn, yếu hơn. Âm được rút gọn gàng lại ngắn hơn, phạt âm yếu ớt hơn gọi là âm schwa. Vì thiếu hiểu biết điều này, học viên sẽ khó thâu tóm được ngôn từ người bản xứ nói, dẫn tới tình trạng nghe kém.

Để khắc phục điều này, học viên nên hiểu rõ đặc tính này của giờ anh là một stress-timed language, phát âm được nguyên nhân người phiên bản xứ cần sử dụng âm schwa với cách vận dụng âm schwa trong câu nói. Bài viết tập trung nói tới âm schwa cùng cách nhận thấy âm schwa vào từ với trong câu của người phiên bản xứ sản phẩm ngày.

Key takeaway:

1.Âm schwa là âm /ə/, dùng khi gọi một âm tiết không được dìm trọng âm.

2. Vì sao cần học tập âm schwa:

Để nghe hiểu giỏi hơn.

3. Sử dụng vị trí trọng âm để dìm biết vị trí âm schwa

Một số phép tắc vị trí nhận âm đối với từ bao gồm 3 âm tiết trở lên, cần sử dụng schwa ở các âm còn lại

4. Vào câu, áp dụng âm schwa để lướt qua gần như thành phần không đặc trưng như giới từ, mạo từ,…

Schwa sound là gì?

Schwa sound hay còn gọi là “âm /ə/ lười” là âm thường xuyên được người bạn dạng xứ thực hiện khi hiểu một âm tiết không được nhấn.

Ví dụ

about /əˈbaʊt/:về

Âm tiết đầu tiên của chữ “about” không được nhấn. Bởi thế, sẽ không được người bạn dạng xứ đọc là /a/ mà lại sẽ hiểu thành âm /ə/.

given /ˈɡɪv.ən/:đưa cho

Âm tiết vật dụng hai của chữ “given” ko được nhấn. Vị thế, sẽ không được người bạn dạng xứ đọc là /en/ nhưng mà sẽ gọi thành /ən/.

Vì sao đề xuất học schwa sound?

Âm schwa là một trong những âm rất phổ biến trong văn nói của người bạn dạng xứ hằng ngày. Người bản xứ thực hiện âm schwa để lướt qua những tin tức không quan liêu trọng, và để nhấn mạnh vấn đề những thông tin đặc trưng hơn. Âm schwa sẽ biến đổi tuỳ vào địa điểm người bạn dạng xứ muốn nhấn mạnh hoặc tuỳ nằm trong vào giải pháp nói từng vùng miền. Người Anh hoàn toàn có thể dùng schwa ở trong phần khác với người Úc, người Úc rất có thể sử dụng schwa ở trong phần khác với người Mỹ,…

*

Việc nắm được biện pháp người bản xứ áp dụng schwa sẽ giúp người học cải thiện kĩ năng nghe. áp dụng được kỹ năng này đã rất hữu ích trong bài thi IELTS Listening hoặc trong những cuộc đối thoại đời sống, khi nhưng mà người phiên bản xứ nói hết sức nhanh, “nuốt chữ”. Học viên đã biết về schwa sẽ thâu tóm thông tin nhanh hơn và có ích thế hơn học sinh không biết.

Hơn nữa, việc học schwa cũng trở nên giúp fan nói nâng cấp được pronunciation (phát âm) của mình. Vào band 8 (IELTS Speaking Band Descriptor), mục pronunciation yêu mong học sinh có chức năng nói dễ dàng nghe, accent ko bị tác động bởi tiếng bà mẹ đẻ quá nhiều. Giả dụ học sinh chạm mặt vấn đề với bài toán phát âm rõ các nguyên âm theo phiên âm quốc tế, việc học schwa giúp học viên hạn chế lỗi phát âm hơn. Từ đó sẽ giúp đỡ học sinh nâng điểm IELTS Speaking xứng đáng kể.

Cách nhận thấy vị trí sử dụng schwa sound

Điều đầu tiên học sinh đề nghị phải chú ý là âm schwa chỉ mở ra ở đa số âm tiết không được nhấn mạnh vấn đề (unstressed syllables). Vậy nên, để phân biệt vị trí của âm schwa, ta phát âm được đâu là rất nhiều âm ngày tiết nhấn, đâu là các âm tiết ko được dấn mạnh.

Một từ phổ thông sẽ có từ 1 mang lại 3 âm ngày tiết trở lên. Tín đồ nói sẽ lựa chọn nhấn một trong các âm ngày tiết này. đầy đủ âm còn lại sẽ gọi thành âm schwa.

Đối với hầu hết từ bao gồm 2 âm tiết trở lên thì đa phần tuân thủ theo các quy tắc sau:

Danh từ/ tính từ bao gồm 2 âm tiết, dấn ở âm 1

Vì cầm âm trang bị 2, khi người bạn dạng xứ nói, sẽ thường đổi khác thành âm schwa:

Ví dụ: danh từ bao gồm 2 âm tiết:

picture /ˈpɪk.tʃər/

minute /ˈmɪn.ɪt/ -> /ˈmɪn.ət/

money /ˈmʌn.i/ -> /ˈmʌn.ə/

Tính từ tất cả 2 âm tiết

happy /ˈhæp.i/ -> /ˈhæp. ə/

yellow /ˈjel.əʊ/ -> /ˈjel.əʊ/

useful /ˈjuːs.fəl/ -> /ˈjuːs.fəl/

Động từ có 2 âm tiết, nhận ở âm 2

Vì thế âm trang bị 1, lúc người bản xứ nói, đã thường đổi khác thành âm schwa:

Ví dụ:

decide /dɪˈsaɪd/ -> dəˈsaɪd/

forget /fəˈɡet/

explain /ɪkˈspleɪn/ -> /əkˈspleɪn/

arrive /əˈraɪv/ -> /əˈraɪv/

repeat /rɪˈpiːt/ -> /rəˈpiːt/

Từ tất cả 3 âm tiết

Âm được nhấn hoàn toàn có thể nằm ở âm đầu tiên, âm chính giữ hoặc âm cuối cùng. Hồ hết âm tiết còn lại sẽ được người phiên bản xứ gọi là âm schwa:

Ví dụ:

anyone /ˈen.i.wʌn/ -> /ˈen. ə.wən/

beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/ -> /ˈbjuː.tə.fəl/

computer /kəmˈpjuː.tər/

tomorrow /təˈmɒr.əʊ/

afternoon/ˌɑːf.təˈnuːn/ -> /ˌəːf.təˈnuːn/

employee /ˌem.plɔɪˈiː/ -> /ˌəm.pləɪˈiː/

Từ bao gồm 4 âm tiết trở lên:

Lúc này, âm nhận thường sẽ không còn nằm ở đầu hoặc cuối sinh sống từ đó. Âm nhấn đã nằm ở các âm chủ yếu giữa. đông đảo từ còn sót lại sẽ được người phiên bản xứ phân phát âm thành schwa sound

Ví dụ:

Information /ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən/ -> /ˌən.fəˈmeɪ.ʃən/

Communicate /kəˈmjuː.nɪ.keɪt/ -> /kəˈmjuː. Nə.kət/

Photographer /fəˈtɒɡ.rə.fər/

Ngoài ra, còn có một số các quy tắc giúp học sinh nhận biết vị trí thừa nhận trọng tâm đối với các từ tất cả 4 âm huyết trở lên

Một số quy tắc nhận trọng âm so với từ tất cả 4 âm ngày tiết trở lên:

Đối với hầu như từ xong bằng đuôi -ion, -sion, -cian thì trọng âm luôn luôn ở âm máu trước nó. Số đông âm tiết sót lại sẽ được người bạn dạng xứ phạt âm thành schwa sound

Ví dụ:

information /ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən/ -> /ˌən.fəˈmeɪ.ʃən

discussion /dɪˈskʌʃ.ən/ -> /dəˈskʌʃ.ən/

situation /ˌsɪtʃ.uˈeɪ.ʃən/ -> /ˌsətʃ.uˈeɪ.ʃən/

revision /rɪˈvɪʒ.ən/ -> /rəˈvɪʒ.ən/

electrician /ˌɪl.ekˈtrɪʃ.ən/ -> /.əl. əkˈtrɪʃ.ən/

Quy tắc tương tự hoàn toàn có thể áp dụng với các từ dứt bằng đuôi -ic:

Ví dụ:

economic /iː.kəˈnɑː.mɪk/ -> /əː.kəˈnɑː.mək/

dramatic /drəˈmæt̬.ɪk/ -> /drəˈmæt̬. ək/

Atlantic /ətˈlæn.t̬ɪk/ -> /ətˈlæn.t̬ək/

scientific /ˌsaɪənˈtɪf.ɪk/ -> /ˌsaɪənˈtɪf. ək/

Đối với đa số từ có kết thúc bằng đuôi -y và có ba âm huyết trở lên, trọng âm là nhì âm ngày tiết trước âm máu cuối cùng, các âm còn sót lại đọc thành âm schwa:

Ví dụ:

biology /baɪˈɒl.ə.dʒi/ -> /bəˈ.ɒl.ə.dʒə/

luckily /ˈlʌk.əl.i/ -> /ˈlʌk.ələ/

activity /ækˈtɪv.ə.ti -> / əkˈtɪv.ə.t ə/

possibility /ˌpɒs.əˈbɪl.ə.ti/ -> /pəs.əˈbɪl.ə.tə/

Vị trí âm schwa trong một câu

Ngoài quy tắc phát âm schwa vào từ chữ thì còn có quy tắc phân phát âm schwa vào câu. Như người viết đã trình diễn ở trên, người phiên bản xứ thực hiện âm schwa nhằm lược giản đi phần nhiều từ không quan trọng, nhằm mục tiêu mục đích nhấn mạnh vấn đề thông tin đặc biệt quan trọng trong câu.

Một câu gồm thể có rất nhiều loại từ cấu thành Noun, Verb, Preposition, Articles, Auxillary verbs, Adjective, Adverbs,…. Mọi từ được nhấn mạnh thường là N, V, Adj, Adv bởi chúng thường xuyên mang chân thành và ý nghĩa của cả câu. Phần nhiều từ còn sót lại thường ko được nhấn mạnh và hay ở dạng weak form, tức là được người bạn dạng xứ phạt âm bằng âm schwa.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Sold Out Là Gì ? Giải Mã Sức Mạnh Thần Kỳ Của Các Thánh Sold Out

Ví dụ:

D/ə/ y/ə/ like learning English?

Where /ə/ y/ə/ from?

What time d/ə/ y/ə/ get up?

Tổng kết

Trên đây là những kiến thức và kỹ năng về Schwa sound, học sinh nên phân biệt các vị trí sử dụng schwa soud trong từ cùng trong câu nhằm tăng tài năng bát âm, nâng cao khả năng nghe nói của bạn dạng thân.