Ở nội dung bài viết này họ sẽ thuộc nhau tìm hiểu về biện pháp dùng của những liên từ bỏ chỉ sự tương phản: Although, Though, Even though, Despite cùng In Spite of.Bạn sẽ xem: Sau despite là gì

Các liên trường đoản cú này đều có nghĩa là “mặc dù”, mặc dù lại không giống nhau về ngữ pháp. Để tiện cho vấn đề ghi nhớ cùng học tập, bọn họ sẽ chia chúng thành 2 nhóm:

Nhóm 1: Although, Though, Even though

Nhóm 2: Despite cùng In Spite of.

Bạn đang xem: Sau despite là gì

Cấu trúc Although, Though, Even though

Trong lối dùng anh ngữ cơ phiên bản tại công tác học phổ thông, bạn cũng có thể dùng những từ này để sửa chữa cho nhau mà kết cấu câu vẫn không cầm đổi.

Theo sau là 1 trong mệnh đề gồm chủ ngữ và đụng từ

Although/ though/ even though + S + V (chia theo thì mê say hợp)

Ví dụ:

She walked trang chủ by herself although she knew that it was dangerous.

⟹ Cô ấy đi về nhà một mình mặc dù cô biết bởi vậy rất nguy hiểm.

He decided to go though I begged him not to.

⟹ Anh ấy đã quyết định đi, tuy nhiên tôi tha thiết mong mỏi anh sống lại.

She’ll be coming tonight even though I don’t know exactly when.

⟹ Cô ấy vẫn tới vào buổi tối nay, mặc dù tôi ko biết đúng đắn thời gian.

Có thể đứng sống đầu câu hoặc giữa hai mệnh đề

Ví dụ:

Although/ though/ even though she hasn’t really got the time, she still offered to help.

hoặc She still offered lớn help although/ though/ even though she hasn’t really got the time.

⟹ tuy nhiên không thực sự tất cả thời gian, cô ấy vẫn tỏ ý ý muốn giúp đỡ.


*

Although she hasn’t really got the time, she still offered lớn help

Chú ý

➤ Khi hòn đảo Although/ Though/ Even though lên mở đầu câu, ta phải thực hiện dấu phẩy sau mệnh đề chính. Ngược lại nếu đứng ở giữa câu thì không cần dấu phẩy.

➤ tuy nhiên có nghĩa hoàn toàn giống nhau và có thể thay thế cho nhau nhưng sắc đẹp thái diễn đạt và ngữ cảnh sử dụng của 3 từ này lại có phần khác nhau.

Although thường được thực hiện nhiều vào văn viết, với sắc đẹp thái long trọng (formal) còn Though lại được sử dụng thịnh hành trong văn nói, với sắc đẹp thái informal. Cùng trong đa số trường hợp, Though thường xuyên đứng cuối câu.

Ví dụ:

It was raining. We decided to go fishing though.

⟹ Trời sẽ mưa nhưng shop chúng tôi vẫn quyết định đi câu cá.

Even though được sử dụng để mô tả sự tương phản mạnh bạo hơn so với Although và Though.

Ví dụ:

Even though it was raining, we decided to lớn go fishing.

Ví dụ:

Peter, although working harder this term, still needs khổng lồ put more work into mathematics.

Raymond, although very interested, didn’t show any emotion when she invited him to go for a walk.

Though more expensive, the new car mã sản phẩm is safer and more efficient.

➤ Trong một vài trường vừa lòng Though/ Although rất có thể mang nghĩa giống “but” với “however” (nhưng, tuy nhiên).

Cấu trúc Despite cùng In Spite of

Chúng cũng có nghĩa tương tự như như Though, Although cùng Even though, đông đảo dùng để miêu tả sự trái chiều giữa hai mệnh đề. Nhì từ ở nhóm này được dùng thịnh hành trong văn viết hơn văn nói. Đồng thời từ Despite mang chân thành và ý nghĩa trang trọng hơn In spite of một chút.

Theo sau là danh từ, các danh từ bỏ hoặc danh đụng từ

Despite/ In spite of + N/ phrase/ V-ing

Ví dụ:

The trò chơi continued despite the rain.

⟹ cuộc chiến vẫn liên tiếp mặc mặc dù trời mưa.

In spite of her illness, she came to lớn work.

⟹ tuy vậy bị ốm, cô ấy vẫn đi làm.

He arrived late despite leaving in plenty of time.

⟹ Anh ta cho muộn khoác dù có không ít thời gian để di chuyển.


*

He arrived late despite leaving in plenty of time.

Chú ý

Giống cùng với Though/ Although/ Even though, Despite với In spite of đều hoàn toàn có thể đứng đầu câu hoặc thân hai mệnh đề.

Có thể đi cùng với “the fact that”

Khi ý muốn viết lại câu từ nhóm 1 sang đội 2, bọn họ chỉ việc thêm các từ “the fact that” vào vùng sau Despite hoặc In spite of.

Despite/ In spite of the fact that + S + V (chia theo thì yêu thích hợp)

Ví dụ:

When they arrived at Malaga it was hot although it was only the over of April.

⟹ When they arrived at Malaga it was hot in spite of the fact that it was only the kết thúc of April.

There’s a chance he’ll recover though the doctors can’t say for certain.

Xem thêm: Giải Bài 141 Trang 58 Sgk Toán 6 Tập 2, Bài 141 Trang 58 Sgk Toán 6 Tập 2

⟹ There’s a chance he’ll recover despite the fact that the doctors can’t say for certain.

Bài tập vận dụng

Chọn một trong các từ phù hợp sau nhằm điền vào vị trí trống: although, in spite of, because, because of

________________ she is beautiful, everybody hates her. The children slept deeply ________________ the noise. ________________ earning a low salary, Sara helped her parents Jane rarely sees Alan ________________ they are neighbors. Kate did not vì well in the exam ________________ working very hard. ________________ I was very hungry, I couldn’t eat. ________________ the difficulty, they managed khổng lồ solve the math problem. Liza never talked khổng lồ him ________________ she loved him. ________________ it was cold, Marie didn’t put on her coat. Clare did the work ________________ being ill. ________________ the weather was bad, we had a good time. ________________ all our hard work, a lot of things went wrong. ________________ we had planned everything carefully, a lot of things went wrong. I went lớn hospital ________________ I was feeling very ill. I went to work the next day ________________ I was still feeling ill. She accepted the job ________________ the low salary. She refused the job ________________ the low salary. I managed lớn sleep ________________ the khách sạn was noisy. I could not get khổng lồ sleep ________________ the noise. He runs fast ________________ his old age.

Đáp án

Although in spite of In spite of Although In spite of Although In spite of Although Although In spite of Although In spite of Although Because Although In spite of Because of Although Because of In spite of

Hi vọng bài viết trên đã khiến cho bạn củng nỗ lực thêm kỹ năng và tự tin hơn cùng với phần ngữ pháp quan trọng đặc biệt nhưng dễ khiến cho nhầm lẫn trong giờ Anh này. Chúc bàn sinh hoạt tốt!