Trong giờ đồng hồ Anh, mệnh đề dục tình được thực hiện rất thịnh hành để rút ngắn câu cơ mà vẫn miêu tả đủ ý. Vào văn viết việc áp dụng mệnh đề tình dục hay rút gọn gàng mệnh đề quan tiền hệ vẫn giúp bài viết không bị trùng lặp không ít gây nhàm chán. Bởi vì vậy, TOPICA Native xin những thống kê lại cho mình mọi thứ về cách dùng mệnh đề quan tiền hệ, rút gọn mệnh đề quan hệ tình dục một phương pháp dễ nhớ, ngắn gọn kèm những ví dụ chi tiết.

Bạn đang xem: Relative pronouns là gì

Download Trọn cỗ Ebook ngữ pháp dành cho những người mới bắt đầu

1. Mệnh đề dục tình (Relative clauses)

1.1 Đại từ quan hệ tình dục (relative pronouns) who/ whom / that

Dùng vắt cho N(danh từ) chỉ fan tránh sự tái diễn trong câu ( hoặc từ chỉ con vật có tên riêng)

Who: cai quản ngữ giỏi đối, không được lược bỏ. Trong ngôn ngữ nói rất có thể làm O, được phép lược bỏ.Whom: Chỉ làm cho O, được phép lược vứt ( tuy nhiên không được quăng quật khi thua cuộc dấu phẩy với sau giới từ)That: sử dụng như who/ whom trừ lúc đi sau vệt phẩy hoặc sau giới từ.1.1.1 Mệnh đề quan hệ tình dục (Relative clauses) xác định:Không bị tách bởi vết phẩy đối với tiền trường đoản cú ( + N đứng ngay trước nó)Dùng để giải thích rõ nghĩa cho tiền từ.

VD: The man who/ that wrote these poems is my friend.

The man to whom i spoke is the manager.

1.1.2 Mệnh đề tình dục (Relative clauses) không xác định:Bị bóc tách bởi vệt phẩy so với tiền từDùng để bổ sung thêm nghĩa cho tiền từ.

VD: Kevin, who lived across the road from us, was a very quiet neighbor.

1.1.3 bao giờ dùng lốt phẩy trước đại từ quan tiền hệ:Khi nhà ngữ là tên riêng.Chủ ngữ gồm sở hữu đứng trướcTrong chủ ngữ tất cả đại từ chỉ định ( this, that, these, those)Chủ ngữ là một trong thứ hoặc một địa danh nổi tiếng không khiến nhầm lẫn cho tất cả những người khác.

Chú ý: lúc đại từ quan tiền hệ tất cả giới trường đoản cú đứng trước được phép đảo với từ nhưng nó kết hợp

VD: I send invitations khổng lồ 90 people, of whom only 30/ only 30 of whom have replied.


Để test chuyên môn và nâng cao kỹ năng tiếng Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi có tác dụng tại TOPICA Native nhằm được trao đổi trực tiếp thuộc giảng viên bạn dạng xứ.

1.2 Đại từ quan hệ tình dục (relative pronouns) Which/ that

Dùng sửa chữa cho từ bỏ chỉ dụng cụ hoặc con vật không tồn tại tên.

Which: Khi làm cho S tất yêu lược bỏ, làm cho O được lược bỏ. Which thay cho cả mệnh đề, luôn luôn đứng sau lốt phẩy hoặc sau giới từ.That: cần sử dụng như “which” trừ lúc đi sau vết phẩy cùng giới từ.

VD: We bought the stereo which/ that had been advertised at a reduced price.

They stayed for hours, about which my mother was very annoyed.

His greatest period of productivity occurred between 1876 & 1890, (during that time/ during which time/ that time/ at that time) he was a close friend of Madame von Meck.

1.3 Đại từ quan hệ nam nữ (relative pronouns ) whose/ of which

Whose dùng để làm thay núm cho tự chỉ fan hoặc thiết bị bị lặp lại có đi kèm sở hữu.Of which chỉ cài đặt cho vật.Whose + N = of which + the N = the N + of which

VD: He is written a book whose name i’ve forgotten.

= He is written a book the name of which i’ve forgotten.

= He is written a book of which the name i’ve forgotten.


Để test chuyên môn và nâng cao kỹ năng giờ đồng hồ Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm cho tại TOPICA Native để được dàn xếp trực tiếp thuộc giảng viên bản xứ.

1.4 những trường hợp sẽ phải dùng that chứ không dùng which

Khi trước nhà ngữ có đối chiếu nhất, số thiết bị tự.Khi trước nhà ngữ bao gồm the only, the same, the right, the very.Khi trước chủ ngữ có đại từ bất định hay chủ ngữ đó là đại từ biến động ( tuy vậy which hoàn toàn có thể dùng sau anything, something)Khi công ty ngữ là các hỗn hợp cả người lẫn vật.Mệnh đề chính bắt đầu bằng từ để hỏi “which”Trong câu dấn mạnh: It is… that

All/ both/ several/ most… + of + whom/ which

VD: Her two sons, ( both of whom/ both of them/ none of whom/ all of them) are working abroad, ring her up everynight.

*

1.5 Trạng từ quan hệ giới tính (relative pronouns): Where/ when/ why

Where: thay thế sửa chữa cho trạng từ bỏ chỉ chỗ chốn, hoàn toàn có thể lược bỏ khi đứng sau “place”, “somewhere/ anywhere, everywhere, nowhere”

VD: The village where i was born has much developped.

The village which we visited last year has much developped.

When: thay thế cho O chỉ thời gian bị tái diễn trong câu.

VD: I’ll never forget the first time when i met him.

Why: thế cho O chỉ lý do.

VD: The reason why he was absent from school is unknown.

1.6 What/ whatever/ whoever/ whichever

What: chiếc mà. Dùng thay cho which khi không có chủ ngữ rõ ràng được nhắc đến = the thing that.

VD: She wouldn’t tell me what he said

Whatever: bất kể cái như thế nào mà. Đóng cả nhì vai trò chủ ngữ với đại từ quan liêu hệ.

VD: bởi whatever you want. It won’t affect me

Whoever: bất kể người nào mà.

VD: Whoever gains the most points wins the competition.

Whichever: cầm cho whatever lúc có số lượng hạn chế để sàng lọc (dùng cho khắp cơ thể và vật)

VD: Either Thursday or Friday, choose whichever day is best for you.

Those who/ that which/ those which

= The people who/ the thing that/ the things that

VD: There are those who disapprove of all forms of gambling.

That which reaches the Basin is air wrung dry of moisture.


Để test trình độ chuyên môn và nâng cao kỹ năng giờ Anh chuyên nghiệp để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm cho tại TOPICA Native để được dàn xếp trực tiếp cùng giảng viên phiên bản xứ.

1.7 cấu trúc nhấn mạnh/ Câu chẻ

Các yếu tố được nhấn mạnh vấn đề gồm S, O, Trạng ngữ sẽ tiến hành đặt vào giữa kết cấu It (is) … that

VD: I bought the book in the cửa hàng near my school yesterday.

=> It was i that (who) bought the book in the siêu thị near my school.

=> It was the book that i bought in the shop near my school.

=> It was in the shop near my school that i bought the book.

=> It was yesterday that i bought the book in the cửa hàng near my school.

Chú ý: lúc chẻ thành phần trạng ngữ nguyên vẹn, từ bỏ nối là “that” ví như chỉ chẻ N sau giới từ bỏ thì nối bằng các trạng từ tương ứng.

2. Rút gọn mệnh đề quan hệ giới tính (reduced relative clause)

2.1 cùng với mệnh đề quan liêu hệ dữ thế chủ động chứa V thường:

Cách rút gọn: lược vứt đại từ quan hệ, động từ trở thành V-ing

VD: The woman who is talking khổng lồ my wife is her younger sister.

=> The woman talking khổng lồ my wife is her younger sister.

The road that joins the two villages is very narrow.

=> The road joining the two villages is very narrow.

2.2 cùng với mệnh đề quan lại hệ cất be:

Mệnh đề tình dục không xác định:

– lúc rút gọn nếu ngã ngữ của “be” là N chỉ công việc và nghề nghiệp hoặc 2 trạng từ nối cùng nhau qua “and” thì đại từ quan lại hệ và be được lược bỏ.

VD: Football, which is a popular sport, is very good for health.

=> Football, a popular sport, is very good for health.

The weather, which is bright & sunny, has brought everyone out of door.

=> The weather, bright & sunny, has brought everyone out of door.

– Mệnh đề quan tiền hệ chứa be tất cả complement là 1 trong adj, lúc lược vứt đại từ quan hệ và be, adj nên đưa ra trước N.

VD: My grandmother, who is sick, never goes out of the house.

=> My sick grandmother, never go out of the house.

Mệnh đề quan hệ nam nữ xác định:

– Be không bặt tăm mà đưa thành being

VD: I lượt thích the man who is always humorous.

=> I lượt thích the man being always humorous.

– trường hợp sau be bao gồm giới tự hoặc bổ ngữ của be là một trong những adj không được phép đứng trước N thì be được phép lược bỏ

VD: bởi vì you lượt thích the book which is on the table.

=> bởi you like the book on the table.

The children who were present were given a present.

=> The children present were given a present.

*

2.3 với mệnh đề quan hệ giới tính bị động

Cách rút gọn: bỏ ĐTQH, V đưa thành V pt 2

VD: Most of the guests who were invited to their wedding banquet came late.

=> Most of the guests invited khổng lồ their wedding banquet came late.

Ngoài ra có thể chuyển thành “being invited”

2.4 gần như dạng rút gọn gàng thành khổng lồ “V”

Mệnh đề quan hệ đi sau tiền từ gồm kèm số đồ vật tự như: first, second/ so sánh nhất/ only.

VD: Jane was the first person who realized the danger.

=> Jane was the first person to realized the danger.

Mệnh đề dục tình có ý nghĩa chỉ mục tiêu hay sự đến phép.

VD: I have much homework that i must do.

=> I have much homework to do.

Chú ý: trường hợp V có nghĩa thụ động chuyển “to V” thành “to be done”

Download Now: Trọn bộ Ebook ngữ pháp dành cho tất cả những người mới bắt đầu

3. Một số thắc mắc tự ôn tập

3.1 bài xích tập về Mệnh đề quan hệ nam nữ (Relative clauses)

He’s got three dogs, all of ( which/ that/ #/ them) are aggressive. She failed the exam, ( which/ #/ that/ which, that) came as a great surprise khổng lồ us all. The man ( who/ which/ that, which/ who, which) interviewed me seemed friendly enough. They would like to live in a country ( which/ where/ they/ when) there is alot of sunshine. It was in 1990 ( which/ when/ who/ that) i met my husband. They have two children, ( none of whom/ both of them/ neither of whom/ all of whom) are living with them. The chemistry book ( that i bought it/ i bought that/ what i bought/ i bought) was a little expensive. Ann has got two sisters. Both of ( whom/ who/ which/ them) are married. Is the address khổng lồ ( where/ that/ which/ whom) you want the package sent? We often visit out aunt in Norwich ( which/ who/ where/ whose) is in East Anglia.
Để test chuyên môn và cải thiện kỹ năng giờ đồng hồ Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi làm tại TOPICA Native để được trao đổi trực tiếp cùng giảng viên bạn dạng xứ.

3.2 bài tập về rút gọn mệnh đề quan hệ giới tính (reduced relative clause)

Bill was one of the first American artists ( painting/ painted/ khổng lồ paint/ for painting) landscapes. Athletes bởi vì their best to lớn win medals ( which give/ are given/ given/ lớn give) lớn winners as awards. John was the last applicant ( khổng lồ interview/ which is interviewed/ interviewing/ lớn be interviewed) for a position in that energy station. Scientists will finds ways ( to lớn increase/ increasing/ that is increasing/ increased) our supplies of coal, oil và gas. Our kind teacher wanted khổng lồ teach us ( that/ all what/ that all/ everything which) he knew about this lesson.

Xem thêm: Phân Biệt Sấy Lạnh Là Gì ? Vì Sao Nên Áp Dụng Tại Việt Nam Sấy Lạnh Là Gì

Hy vọng cùng với những kiến thức và kỹ năng mà TOPICA Native đã tổng hòa hợp ở trên sẽ giúp bạn nắm vững được phương pháp dùng của các mệnh đề quan hệ giới tính và sử dụng thành thành thục Relative clauses trong quy trình học giờ đồng hồ Anh của mình. Còn những chủ đề khác về ngữ pháp giờ Anh mà chúng ta cũng có thể tham khảo tại đây.

Nếu thấy bài viết hay, hãy like và share để anh em cùng tiếp thu kiến thức nhé!

TOPICA Native xin trình làng đến các bạn khóa học tập tiếng Anh giành riêng cho những người bận bịu có thể học rất nhiều lúc mọi nơi và công ty động thời gian hơn, đăng ký tại đây: