Giải bài tập 61, 62, 63, 64, 65 trang 85, 86 SGK toán lớp 6 tập 1. Lí giải ôn tập kim chỉ nan và bài bác tập về quy tắc gửi vế. Giải toán lớp 6 bài 9 chương 2 SGK trang 85, 86.

Bạn đang xem: Quy tắc chuyển vế lớp 6


Lý thuyết về quy tắc đưa vếTrả lời thắc mắc bài 9 trang 85, 86 SGK toán lớp 6 tập 1Giải bài tập bài bác 9 trang 87 SGK toán lớp 6 tập 1

Lý thuyết về quy tắc gửi vế

1. đặc điểm của đẳng thức

Với số đông số nguyên a, b, c ta có:

Nếu a = b thì a + c = b + c.

Nếu a + c = b + c thì a = b.

Nếu a = b thì b = a.

Ví dụ: Tìm số nguyên x biết x – 2 = -3

Ta có: x – 2 = -3 ⇔ x – 2 + 2 = (-3) + 2 ⇔ x = -1

2. Quy tắc gửi vế

Khi chuyển một trong những hạng tự vế này quý phái vế kia của một đẳng thức, ta buộc phải đổi vết số hạng đó: dấu “+” đổi thành dấu “-” với dấu “-” thành vệt “+”.

Nhận xét: nếu x = a – b thì theo quy tắc gửi vế ta bao gồm x + b = a.

Ngược lại, nếu như x + b = a thì theo quy tắc gửi vế ta có x = a – b.

Những điều nỏi trên minh chứng rằng nếu như x là hiệu của a với b thì a là tổng của x với b. Nói phương pháp khác, phép trừ là phép tính ngược của phép cộng.

Ví dụ: Tìm số nguyên x biết x – 2 = -6

Ta có: x – 2 = -6 ⇔ x = (-6) + 2 = -4

Trả lời câu hỏi bài 9 trang 85, 86 SGK toán lớp 6 tập 1

Câu hỏi 1 bài xích 9 trang 85 SGK toán lớp 6

Từ hình 50 dưới đây ta hoàn toàn có thể rút ra hồ hết nhận xét gì?

*
*

Giải:

– cân nặng quả làm việc đĩa cân phía bên trái bằng khối lượng quả sinh hoạt đĩa cân bên phải.

– Đặt thêm lên mỗi đĩa cân thêm một quả cân nặng 1kg thì trọng lượng đồ trang bị trên nhì đĩa cân vẫn bằng nhau.

Câu hỏi 2 bài 9 trang 86 SGK toán lớp 6

Tìm số nguyên x, biết: x + 4 = -2.

Giải:

x + 4 = -2

 x = -2 – 4 = -6

Vậy x = -6.

Câu hỏi 3 bài 9 trang 86 SGK toán lớp 6

Tìm số nguyên x, biết: x + 8 = (-5) + 4.

Giải:

x + 8 = ( -5) + 4

 x + 8 = -1

 x = -1 – 8

 x = -9

Vậy x = -9

Giải bài bác tập bài bác 9 trang 87 SGK toán lớp 6 tập 1

Bài 61 trang 87 SGK toán lớp 6

Tìm số nguyên x, biết:

a) 7 – x = 8 – (-7); b) x – 8 = (-3) – 8.

Giải:

a) 7 – x = 8 – (-7)

7 – x = 8 + 7

– x = 8

x = -8

Vậy x = -8

b) x – 8 = (-3) – 8

x + (-8) = (-3) + (-8)

x = -3

Vậy x = -3

Bài 62 trang 87 SGK toán lớp 6

Tìm số nguyên a, biết:

a) |a| = 2; b) |a +2 | = 0.

Giải:

a) |a| = 2 a = ± 2;

b) |a +2 | = 0 a + 2 = 0. Cho nên vì vậy a = -2.

Xem thêm: Giải Bài 103 Trang 97 Sgk Toán 6 Tập 1, Cho Hai Tập Hợp Số A = {2; 3

Bài 63 trang 87 SGK toán lớp 6

Tìm số nguyên x, hiểu được tổng của ba số: 3, -2 cùng x bằng 5.