Xem lời giải sách "Kết nối trí thức với cuộc sống" bài xích 4. Phép cộng và phép trừ số tự nhiên và thoải mái - Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Bạn đang xem: Phép cộng và phép nhân lớp 6

Xem lời giải sách "Cánh diều" bài bác 3. Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên
Xem giải thuật sách "Cánh diều" bài bác 4. Phép nhân, phép chia với những số thoải mái và tự nhiên
Xem lời giải sách "Kết nối học thức với cuộc sống" bài xích 5. Phép nhân cùng phép chia số tự nhiên
Xem giải thuật sách "Chân trời sáng tạo"
*
Bài 3. Các phép tính vào tập phù hợp số thoải mái và tự nhiên
Trả lời câu hỏi 1 bài bác 5 trang 15 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 15 Toán 6 Tập 1. Điền vào vị trí trống:

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 2 bài xích 5 trang 15 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 bài xích 5 trang 15 Toán 6 Tập 1.Điền vào khu vực trống: a) Tích của một vài với 0 thì bằng …

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 3 bài xích 5 trang 16 Toán 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc Bài 5 trang 16 Toán 6 Tập 1. Tính nhanh:

Xem lời giải


bài xích 26 trang 16 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 26 trang 16 SGK Toán 6 tập 1. Cho những số liệu về quãng con đường bộ:

Xem lời giải


bài bác 27 trang 16 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 27 trang 16 SGK Toán 6 tập 1. Áp dụng các tính chất của phép cùng và phép nhân để tính nhanh:

Xem giải thuật


bài bác 28 trang 16 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 28 trang 16 SGK Toán 6 tập 1. Trên hình 12, đồng hồ thời trang chỉ 9h 18 phút, hai kim đồng hồ thành nhì phần, từng phần có

Xem giải mã


bài xích 29 trang 17 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 29 trang 17 SGK Toán 6 tập 1. Điền vào khu vực trống vào bảng giao dịch sau ...

Xem giải thuật


bài 30 trang 17 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 30 trang 17 SGK Toán 6 tập 1. Kiếm tìm số tự nhiên x, biết:

Xem giải mã


bài 32 trang 17 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 32 trang 17 SGK Toán 6 tập 1. Rất có thể tính cấp tốc tổng 97 + 19

Xem lời giải


bài bác 33 trang 17 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 33 trang 17 SGK Toán 6 tập 1. Mang lại dãy số sau: 1, 1, 2, 3, 5, 8

Xem giải mã


bài xích 34 trang 17 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 34 trang 17 SGK Toán 6 tập 1. Sử dụng máy tình quăng quật túi

Xem giải thuật


bài xích 35 trang 19 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 35 trang 19 SGK Toán 6 tập 1. Tìm những tích bằng nhau mà không đề xuất tính tác dụng của từng tích:

Xem giải mã


bài xích 36 trang 19 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 36 trang 19 SGK Toán 6 tập 1. Rất có thể tính nhầm tích 45 . 6 bằng cách:

Xem giải mã


bài 37 trang trăng tròn sgk toán 6 tập 1

Giải bài 37 trang 20 SGK Toán 6 tập 1. Áp dụng đặc điểm a(b - c) = ab - ac để tính nhẩm:

Xem lời giải


bài xích 38 trang 20 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 38 trang đôi mươi SGK Toán 6 tập 1. Sử dụng laptop bỏ túi:

Xem lời giải


bài xích 39 trang đôi mươi sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 39 trang trăng tròn SGK Toán 6 tập 1. Đố: Số 142 857 có tính chất rất quánh biệt. Hãy nhân nó với từng số

Xem giải mã


bài bác 40 trang trăng tròn sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 40 trang trăng tròn SGK Toán 6 tập 1. Bình Ngô đại cáo thành lập và hoạt động năm nào?

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - bài 5 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - bài 5 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Coi ngay!


Xem thêm: Bài 159 Trang 64 Sgk Toán 6 Tập 2, Giải Toán Lớp 6:

*
*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép johnadamshs.net gửi các thông báo đến bạn để nhận ra các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.