Hướng dẫn làm bài tập toán lớp 6 tập 2 bài bác 7 trang 25, 26, 27 SGK về Phép cộng Phân số. Giải toán lớp 6 tập 2 bài bác 42, 43, 44, 45, 46 trang 26, 27 SGK.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 6 tập 2 bài 7: phép cộng phân số


Giải toán lớp 6 tập 2 bài xích 7: Phép cùng Phân SốTrả lời thắc mắc bài 7 trang 25 SGK toán lớp 6 tập 2Giải bài bác tập bài bác 7 trang 26 SGK toán lớp 6 tập 2

Giải toán lớp 6 tập 2 bài xích 7: Phép cộng Phân Số

1. Cộng hai phân số thuộc mẫu

Muốn cộng hai phân số cùng chủng loại ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu

< fracam + fracbm = fraca + bm> (m ≠ 0)

Ví dụ:

< frac35 + frac15 = frac4m>; < frac-34 + frac24 = frac-14>

2. Cộng hai phân số không giống mẫu

Muốn cộng hai phân số không thuộc mẫu, ta viết chúng dưới dạng nhị phân số cùng mẫu mã rồi cộng những tử cùng nhau và không thay đổi mẫu chung.

Ví dụ:

< frac59 + frac711 = frac5599 + frac6399 = frac11899>

Trả lời thắc mắc bài 7 trang 25 SGK toán lớp 6 tập 2

Câu hỏi 1 bài xích 7 trang 25 Toán 6 Tập 2

Cộng những phân số sau:

a) < frac38 + frac58>;

b) < frac17 + frac-47>;

c) < frac618 + frac-1421>.

Giải:

a) < frac38 + frac58 = frac88 = 1 >;

b) < frac17 + frac-47 = frac-37>;

c) < frac618 + frac-1421 = frac13 = frac-23 = frac-13>.

Câu hỏi 2 bài bác 7 trang 25 Toán 6 Tập 2

Tại sao ta có thể nói: cùng hai số nguyên là trường vừa lòng riêng của cộng hai phân số? mang đến ví dụ.

Giải:

Ta rất có thể nói: cùng hai số nguyên là trường phù hợp riêng của cùng hai phân số vì mỗi số nguyên đều rất có thể viết đươc bên dưới dạng 1 phân số.

Ví dụ:

3 + 5 = < frac31 + frac51 = frac81 = 8 >

Câu hỏi 3 bài 7 trang 26 Toán 6 Tập 2

Cộng các phân số sau:

a) < frac-23 + frac415>;

b) < frac1115 + frac9-10>;

c) < frac1-7 + 3>.

Giải:

Ta buộc phải quy đồng mẫu những phân số trước khi tiến hành phép cộng:

a) < frac-23 + frac415 = frac-1015 + frac415 = frac-615 = frac-25>;

b) < frac1115 + frac9-10 = frac2230 + frac-2730 = frac-530 = frac-16 >;

c) < frac1-7 + 3 = frac-17 + frac217 = frac207>.

Giải bài xích tập bài bác 7 trang 26 SGK toán lớp 6 tập 2

Bài 42 trang 26 SGK toán lớp 6 tập 2

Cộng những phân số (rút gọn nếu bao gồm thể):

a) < frac7-25 + frac-825>;

b) < frac16 + frac-56>;

c) < frac613 + frac-1439>;

d) < frac45 + frac4-18>.

Giải:

a) < frac7-25 + frac-825 = frac-725 + frac-825 = frac-1525 = frac-35 >;

b) < frac16 + frac-56 = frac-46 = frac-23>;

c) < frac613 + frac-1439 = frac1839 + frac-1439 = frac439>;

d) < frac45 + frac4-18 = frac4.(18)5.(18) + frac4.(-5)-18(-5) = frac7290 + frac-2090 = frac5290 = frac2645>.

Bài 43 trang 26 SGK toán lớp 6 tập 2

Tính các tổng sau đây sau khi đã rút gọn các phân số:

a) < frac721 + frac9-36>;

b) < frac-1218 + frac-2135>;

c) < frac-321 + frac642>;

d) < frac-1824 + frac15-21>.

Giải:

a) < frac721 + frac9-36 = frac721 + frac9-36 >;

b) < frac-1218 + frac-2135>;

c) < frac-321 + frac642>;

d) < frac-1824 + frac15-21>.

Bài 44 trang 26 SGK toán lớp 6 tập 2

Điền dấu phù hợp (, = ) vào ô vuông.

*
*
*

Bài 45 trang 26 Toán 6 SGK toán lớp 6 tập 2

Tìm x, biết:

a) x = < frac-12 + frac34 >b) < fracx5 = frac56 + frac-1930 >Giải:

a)

x = < frac-12 + frac34 > x = < frac-24 + frac34 > x = < frac14 >Vậy x = < frac14 >b) < fracx5 = frac56 + frac-1930 > < fracx5 = frac2530 + frac-1930 > < fracx5 = frac630 > 30.x = 5.6

x = 1

Vậy x = 1.

Xem thêm: Grammy Là Gì - Grammy Awards

Bài 46 trang 27 SGK toán lớp 6 tập 2

Cho < x = frac12 + frac-23 >. Hỏi cực hiếm của x là số nào trong các số sau.