* cách tính số lượng các ước của một vài $mleft( m > 1 ight)$: ta xét dạng đối chiếu của số m ra vượt số nguyên tố:

Nếu $m = a^x$ thì $m$ gồm $x + 1$ ước

Nếu $m = a^x.b^y$ thì $m$ có $left( x + 1 ight)left( y + 1 ight)$ ước.

Bạn đang xem: Phân tích ra thừa số nguyên tố

Nếu $m = a^x.b^y.c^z$ thì $m$ có $left( x + 1 ight)left( y + 1 ight)left( z + 1 ight)$ ước.

II. Những dạng toán thường gặp

Dạng 1: Phân tích những số mang đến trước ra vượt số nguyên tố

Phương pháp


Ta thường xuyên phân tích một số trong những tự nhiên $nleft( n > 1 ight)$ ra quá số nguyên tố bằng phương pháp phân tích theo sản phẩm dọc.

Dạng 2 : Ứng dụng phân tích một trong những ra quá số nguyên tố để tìm những ước của số đó.

Phương pháp

+ phân tích số đến trước ra vượt số nguyên tố.

Xem thêm: Tốc Độ Màn Trập Là Gì ? Có Ý Nghĩa Như Thế Nào Trong Chụp Ảnh

+ để ý rằng nếu $c = a.b$ thì $a$ cùng $b$ là hai ước của $c.$

Nhớ lại rằng: $a = b.q$( Leftrightarrow a vdots b Leftrightarrow a in Bleft( b ight)) với (b in )Ư(left( a ight)) $(a,b,q in N,b e 0)$

Dạng 3: bài xích toán đưa về việc phân tích một vài ra vượt số nguyên tố

Phương pháp:

Phân tích đề bài, gửi về việc tìm và đào bới ước của một vài cho trước bằng cách phân tích số đó ra vượt số nguyên tố.


Mục lục - Toán 6
CHƯƠNG I: ÔN TẬP BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
bài bác 1: Tập hợp, phần tử của tập phù hợp
bài xích 2: Tập hợp những số từ nhiên. Giải pháp ghi số tự nhiên và thoải mái
bài xích 3: Số thành phần của một tập hợp. Tập hợp con
bài xích 4: Phép cùng và phép nhân
bài xích 5: Phép trừ và phép phân chia
bài bác 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân-chia hai lũy thừa thuộc cơ số
bài 7: thiết bị tự thực hiện phép tính
bài 8: đặc thù chia hết của một tổng
bài 9: dấu hiệu chia hết mang đến 2;3; 5 cùng 9
bài bác 10: Ước cùng bội
bài xích 11: Số nguyên tố, đúng theo số
bài 12: Phân tích một vài ra thừa số yếu tố
bài bác 13: Ước phổ biến và bội tầm thường
bài 14: Ước chung béo nhất, bội chung nhỏ nhất
bài bác 15: Ôn tập chương 1: Ôn tập, té túc về số tự nhiên và thoải mái
CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN
bài xích 1: Tập hợp các số nguyên
bài 2: vật dụng tự trong tập hợp những số nguyên
bài bác 3: cộng hai số nguyên cùng dấu
bài xích 4: cộng hai số nguyên khác dấu
bài bác 5: đặc điểm của phép cộng những số nguyên
bài xích 6: Phép trừ hai số nguyên
bài bác 7: Qui tắc lốt ngoặc
bài 8: Qui tắc gửi vế
bài 9: Nhân nhị số nguyên và tính chất
bài 10: Bội và cầu của một trong những nguyên
bài 11: Ôn tập chương 2: Số nguyên
CHƯƠNG 3: PHÂN SỐ
bài 1: không ngừng mở rộng khái niệm phân số. Phân số cân nhau
bài 2: đặc điểm cơ phiên bản của phân số
bài 3: Qui đồng chủng loại số những phân số. So sánh phân số
bài 4: Phép cộng phân số. đặc thù cơ bản của phép cùng phân số
bài 5: Phép trừ phân số
bài xích 6: Phép nhân phân số và đặc thù cơ bản
bài xích 7: Phép phân chia phân số
bài bác 8: láo lếu số Số thập phân xác suất
bài 9: cha bài toán cơ bản của phân số
bài bác 10: Ôn tập chương 3: Phân số
CHƯƠNG 4: ĐOẠN THẲNG
bài 1: Điểm. Đường trực tiếp
bài bác 2: bố điểm thẳng sản phẩm
bài xích 3: Đường thẳng trải qua hai điểm
bài bác 4: Tia
bài 5: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng. Khi nào thì AM+MB=AB?
bài 6: Trung điểm của đoạn trực tiếp
bài bác 7: Ôn tập chương 4: Đoạn thẳng
CHƯƠNG 5: GÓC
bài xích 1: Nửa mặt phẳng
bài 2: Góc. Số đo góc
bài xích 3: khi nào thì góc xOy+góc yOz bằng góc xOz?
bài 4: Tia phân giác của một góc
bài 5: Đường tròn
bài 6: Tam giác
bài xích 7: Ôn tập chương 5: Góc
*

*

học tập toán trực tuyến, tra cứu kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.