Hướng dẫn học bài 11: Phân tích một số trong những ra vượt số yếu tố trang 44 sgk Toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được soạn theo chương trình thay đổi của cỗ giáo dục. Hi vọng, với giải pháp hướng dẫn ví dụ và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài xích học tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Giải toán lớp 6 bài 15: phân tích một số ra thừa số nguyên tố

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

I. Bí quyết tìm một mong nguyên tố của một số

Hoạt hễ 1 (Trang 44 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải: 

a) những số nguyên tố nhỏ hơn 30 là: 2; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 17; 19; 23; 29

b) các ước của 91 là: 1; 7; 13; 91, trong các số đó có 7 cùng 13 là những số nguyên tố. 

Vậy một cầu số thành phần của 91 là: 7

Câu 1 (Trang 44 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

Ta có: 187 = 11 . 17

Một ước nguyên tố của 187 là: 11

II. Phân tích một số ra quá số nguyên tố

Hoạt cồn 2 (Trang 45 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Câu 2 (Trang 45 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

40 2

20 2

10 2

5 5

1

Vậy 40 = 2 . 2 . 2 , 5 = 2$^3$ . 5

Câu 3 (Trang 46 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

450 2

225 3

75 3

25 5

5 5

1

Vậy 450 = 2 . 3 . 3 . 5 . 5 = 2 . 3$^2$ . 5$^2$


B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị


Câu 1 (Trang 46 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Phân tích các số nguyên ra vượt số nguyên tố: 45, 78, 270, 299


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 2 (Trang 46 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

a)Biết 400= $2^4$.$5^2$. Hãy viết 800 thành tích các thừa số yếu tố

b)Biết 320= $2^6$.5. Hãy viết 3200 thành tích các thừa số yếu tắc


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 3 (Trang 46 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

a) Biết 2700= $2^3$.$3^3$.$5^2$. Hãy viết 270 với 900 thành tích những thừa số nguyên tố

b) Biết 3600= $2^4$.$3^2$$5^2$. Hãy viết 180 với 600 thành tích các thừa số nguyên tố 


=> Xem giải đáp giải

Câu 4 (Trang 46 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Hãy chỉ ra 2 số tự nhiên và thoải mái mà mỗi số đó có đúng 3 ước nguyên tố


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 5 (Trang 46 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Phân tích số 84 ra vượt số nhân tố rồi kiếm tìm tập hợp những ước số của nó


=> Xem gợi ý giải
=> Trắc nghiệm toán 6 bài xích 11 : Phân tích một vài ra vượt số nguyên tố

Từ khóa kiếm tìm kiếm google:


Giải toán 6 bài bác 11 : Phân tích một số ra vượt số nguyên tố; bài 11 : Phân tích một trong những ra vượt số nguyên tố; Phân tích một số trong những ra quá số nguyên tố

Giải những môn học tập khác


Giải sách giáo khoa

Giải sgk 6 liên kết tri thức


Giải Toán 6 tập 1 - kết nối tri thức
Giải Toán 6 tập 2 - kết nối tri thức
Soạn Văn 6 tập 1 - liên kết tri thức
Soạn Văn 6 tập 2 - liên kết tri thức
Giải Giải Toán 6 - liên kết tri thức
Soạn Văn 6 - kết nối tri thức
Giải Giải công dân 6 - liên kết tri thức
Giải Giải lịch sử và Địa lí 6 - kết nối tri thức
Giải Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - kết nối tri thức
Giải Giải âm thanh 6 - kết nối tri thức
Giải Giải tin học 6 - kết nối tri thức
Giải Giải công nghệ 6 - liên kết tri thức
Giải Giải tiếng Anh 6 - kết nối tri thức
Giải Giải giáo dục thể hóa học 6 - liên kết tri thức
Giải Giải vận động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - liên kết tri thức
Giải Giải mĩ thuật 6 - liên kết tri thức
Giải giờ đồng hồ Anh 6 tập 1 - liên kết tri thức
Giải giờ đồng hồ Anh 6 tập 2 - liên kết tri thức

Giải sgk 6 chân trời sáng sủa tạo


Giải Toán 6 tập 1 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Toán 6 tập 2 - chân trời sáng tạo
Soạn Văn 6 tập 1 - chân trời sáng sủa tạo
Soạn Văn 6 tập 2 - chân trời sáng tạo 
Giải toán 6 - chân trời sáng sủa tạo
Soạn Văn 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 chân trời sáng tạo 
Giải Giải lịch sử hào hùng và địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải âm nhạc chân trời sáng chế 6
Giải đề xuất hướng nghiệp 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải mĩ thuật chân trời sáng tạo 6
Giải Giải giáo dục thể hóa học 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải công dân 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải công nghệ 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải tiếng Anh 6 - chân trời sáng tạo

Giải sgk 6 cánh diều 


Giải Toán 6 tập 1 - cánh diều
GiảiToán 6 tập 2 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 1 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 2 - cánh diều
Giải giờ Anh 6 tập 1 - cánh diều
Giải giờ Anh 6 tập 2 - cánh diều
Giải Công dân 6 - cánh diều
Giải Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - cánh diều
Giải lịch sử hào hùng và Địa lý 6 - cánh diều
Giải technology 6 - cánh diều
Giải Âm nhạc 6 - cánh diều
Giải Tin học 6 - cánh diều
Giải giáo dục thể hóa học 6 - cánh diều
Giải toán 6 - cánh diều
Soạn văn 6 - cánh diều
Giải Mĩ thuật 6 - cánh diều
Giải vận động trải nghiệm, phía nghiệp 6 - cánh diều

Giải sách bài xích tập

Giải SBT 6 cánh diều


Giải SBT ngữ văn 6 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Toán 6 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 cánh diều
Giải SBT lịch sử dân tộc và địa lí 6 cánh diều
Giải SBT tin học tập 6 cánh diều
Giải SBT công dân 6 cánh diều
Giải SBT technology 6 cánh diều
Giải SBT giờ Anh 6 cánh diều
Giải SBT vận động trải nghiệm 6 cánh diều

Giải SBT 6 liên kết tri thức


Giải SBT ngữ văn 6 liên kết tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 liên kết tri thức
Giải SBT Toán 6 liên kết tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 1 liên kết tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 2 kết nối tri thức
Giải SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 liên kết tri thức
Giải SBT lịch sử vẻ vang và địa lí 6 kết nối tri thức
Giải SBT tin học 6 liên kết tri thức
Giải SBT công dân 6 liên kết tri thức
Giải SBT công nghệ 6 kết nối tri thức
Giải SBT tiếng Anh 6 kết nối tri thức
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 6 liên kết tri thức
Giải SBT âm thanh 6 kết nối tri thức
Giải SBT mĩ thuật 6 liên kết tri thức

Giải SBT 6 chân trời sáng tạo


Giải SBT ngữ văn 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Toán 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Toán 6 tập 1 chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 6 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT tin học tập 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT công dân 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT công nghệ 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT giờ Anh 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT vận động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT âm thanh 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo

TRẮC NGHIỆM LỚP 6


Trắc nghiệm ngữ văn 6
Trắc nghiệm toán 6
Trắc nghiệm vật lí 6
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 6
Trắc nghiệm sinh học 6
Trắc nghiệm giờ Anh 6
Trắc nghiệm GDCD 6
Trắc nghiệm Địa lí 6

Trắc nghiệm 6 liên kết tri thức


Trắc nghiệm KHTN 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm địa lí 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm công dân 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm technology 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm tin học 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm ngữ văn 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm toán 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm chuyển động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm âm thanh 6 kết nối tri thức

Trắc nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo


Trắc nghiệm KHTN 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm địa lí 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm công dân 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm technology 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm tin học 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm ngữ văn 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm toán 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm vận động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm music 6 chân trời sáng sủa tạo

Trắc nghiệm 6 cánh diều


Trắc nghiệm KHTN 6 cánh diều
Trắc nghiệm lịch sử 6 cánh diều
Trắc nghiệm địa lí 6 cánh diều
Trắc nghiệm công dân 6 cánh diều
Trắc nghiệm technology 6 cánh diều
Trắc nghiệm tin học 6 cánh diều
Trắc nghiệm ngữ văn 6 cánh diều
Trắc nghiệm toán 6 cánh diều
Trắc nghiệm vận động trải nghiệm 6 cánh diều
Trắc nghiệm âm thanh 6 cánh diều
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 cánh diều

Bình luận


CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN


Giải toán 6 bài xích 1: Tập hợp
Giải toán 6 bài bác 2: Tập hợp những số từ bỏ nhiên
Giải toán 6 bài xích 3: Phép cộng, phép trừ những số từ bỏ nhiên
Giải toán 6 bài 4: Phép nhân, phép chia các số từ nhiên
Giải toán 6 bài xích 5: Phép tính lũy vượt với số nón tự nhiên
Giải toán 6 bài xích 6: đồ vật tự tiến hành các phép tính
Giải toán 6 bài 7: quan hệ phân tách hết. đặc thù chia hết
Giải toán 6 bài bác 8: tín hiệu chia hết mang đến 2, đến 5
Giải toán 6 bài bác 9: tín hiệu chia hết mang lại 3, mang đến 9
Giải toán 6 bài bác 10 : Số nguyên tố. Hòa hợp số
Giải toán 6 bài xích 11 : Phân tích một số ra quá số nguyên tố
Giải toán 6 bài 12: Ước thông thường và cầu chung khủng nhất
Giải toán 6 bài 13: Bội phổ biến và bội chung béo nhất
Giải toán 6 bài: bài bác tập cuối chương I

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN


Giải toán 6 bài 1: Số nguyên âm
Giải toán 6 bài bác 2: Tập hợp các số nguyên
Giải toán 6 bài 3: Phép cộng các số nguyên
Giải toán 6 bài bác 4: Phép trừ số nguyên, quy tắc lốt ngoặc
Giải toán 6 bài bác 5: Phép nhân các số nguyên
Giải toán 6 bài xích 6: Phép chia hết nhị số nguyên. Quan hệ phân tách hết trong tập hòa hợp số nguyên
Giải toán 6 bài: bài tập cuối chương II

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUAN


Giải toán 6 hình học bài 1: Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều
Giải toán 6 hình học bài xích 2: Hình chữ nhật - Hình thoi
Giải toán 6 hình học bài 3: Hình Bình Hành
Giải toán 6 hình học bài xích 4: Hình Thang Cân
Giải toán 6 hình học bài 5: Hình bao gồm trục đối xứng
Giải toán 6 hình học bài 6: Hình có tâm đối xứng
Giải toán 6 hình học bài7: Đối xứng trong thực tiễn
Giải toán 6 bài: bài xích tập cuối chương III
Phiếu thừa nhận xét môn toán 6 sách cánh diều
*Xem thêm: Giải Toán Lớp 6 Tập 2 Trang 15 Sgk Toán 6 Cánh Diều Tập 2, Giải Bài 1 Trang 15 Sgk Toán 6 Cánh Diều Tập 2

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com