- Chọn bài -Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợpBài 2: Tập hợp những số từ bỏ nhiênBài 3: Ghi số tự nhiênBài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập phù hợp conLuyện tập trang 14Bài 5: Phép cùng và phép nhânLuyện tập 1 trang 17Luyện tập 2 trang 19Bài 6: Phép trừ và phép chiaLuyện tập 1 trang 24Luyện tập 2 trang 25Bài 7: Lũy quá với số mũ tự nhiên. Nhân nhì lũy thừa cùng cơ sốLuyện tập trang 28Bài 8: chia hai lũy thừa cùng cơ sốBài 9: sản phẩm công nghệ tự thực hiện các phép tínhBài 10: đặc điểm chia hết của một tổngLuyện tập trang 36Bài 11: tín hiệu chia hết đến 2, mang lại 5Luyện tập trang 39Bài 12: dấu hiệu chia hết mang đến 3, cho 9Luyện tập trang 42Bài 13: Ước cùng bộiBài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tốLuyện tập trang 47Bài 15: Phân tích một trong những ra quá số nguyên tốLuyện tập trang 50Bài 16: Ước tầm thường và bội chungLuyện tập trang 53Bài 17: Ước chung mập nhấtLuyện tập 1 trang 56Luyện tập 2 trang 57Bài 18: Bội chung bé dại nhấtLuyện tập 1 trang 59Luyện tập 2 trang 60Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - bài tập)

Xem toàn thể tài liệu Lớp 6: trên đây

Sách giải toán 6 bài bác 15: Phân tích một vài ra quá số nguyên tố giúp bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 6 để giúp bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và phải chăng và hợp logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào những môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 1 bài xích 15 trang 50: đối chiếu số 420 ra thừa số nguyên tố

Lời giải

Ta có :

*

Do kia 420 = 2 . 2 . 5 . 3 . 7

Bài 125 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): Phân tích các số sau ra quá số nguyên tố:

a) 60 ; b) 84 ; c) 285

d) 1035 ; e) 400 ; g) 1000000

Lời giải:

a) so với số 60:

*

Do đó 60 = 22.3.5.

Hoặc ta viết gọn gàng thành 60 = 2.30 = 2.2.15 = 2.2.3.5 = 22.3.5

b) 84 = 2.42 = 2.2.21 = 2.2.3.7 = 22.3.7

c) 285 = 3.95 = 3.5.19

d) 1035 = 3.345 = 3.3.115 = 3.3.5.23 = 32.5.23

e) 400 = 2.200 = 2.2.100 = 2.2.2.50 = 2.2.2.2.25 = 2.2.2.2.5.5 = 24.52

g) giải pháp 1:

1 000 000 = 2.500 000 = 2.2.250 000 = 2.2.2.125 000 = 2.2.2.2.62500

= 2.2.2.2.2.31250 = 2.2.2.2.2.2.15625 = 26.5.3125 = 26.5.5.625

= 26.5.5.5.125 = 26.5.5.5.5.25 = 26.5.5.5.5.5.5 = 26.56

Cách 2: 1 000 000 = 106 = (2.5)6 = 26.56

Bài 126 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): An phân tích các số 120; 306; 567 ra quá số thành phần như sau:

120 = 2.3.4.5;


306 = 2.3.51;

567 = 92.7

An có tác dụng như trên bao gồm đúng không? Hãy sửa lại trong trường thích hợp An làm cho không đúng?

Lời giải:

An làm như trên chưa đúng mực vì phép so sánh còn chứa những thừa số 4; 51; 9 đều không hẳn số nguyên tố. Ta sửa lại như sau (bằng cách liên tục phân tích những thừa số chưa nguyên tố ra các thừa số nguyên tố) :

120 = 2.3.4.5 = 2.3.(2.2).5 = 23.3.5;

306 = 2.3.51 = 2.3.(3.17) = 2.32.17;

567 = 92.7 = 9.9.7 = 32.32.7 = 34.7.

Bài 127 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): Phân tích các số sau ra thừa số yếu tố rồi cho biết các số sau phân chia hết cho những số yếu tố nào?

a) 225 ; b) 1800 ; c) 1050 ; d) 3060

Lời giải:

a) 225 = 5.45 = 5.5.9 = 5.5.3.3 = 32.52.

hoặc 225 = 152 = (3.5)2 = 15 = 32.52.

Vậy 225 chia hết cho những số yếu tố 3 với 5.

b) 1800 = 2.900 = 2.2.450 = 2.2.2.225 = 23.32.52 (vì 225 = 32.52 theo câu a)).

hoặc 1800 = 30.60 = (2.15).(4.15) = (2.3.5).(22.3.5) = 2.22.3.3.5.5 = 23.32.52.

Vậy 1800 phân tách hết cho những số thành phần 2; 3; 5.

c) 1050 = 2.525 = 2.3.175 = 2.3.5.35 = 2.3.5.5.7 = 2.3.52.7

Vậy 1050 phân chia hết cho các số nhân tố 2; 3; 5; 7.

Bài 128 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): mang lại số a = 23.52.11. Từng số 4, 8, 16, 11, đôi mươi có là mong của a tuyệt không?

Lời giải:

– a = 23.52.11 = 22.2.52.11 = 4.2.52.11 ⋮ 4 cho nên vì vậy 4 là mong của a.

– a = 23.52.11 = 8.52.11 ⋮ 8 cho nên vì vậy 8 là mong của a.

– 16 không phải ước của a bởi vì nếu 16 là ước của a thì a = 16.k = 24.k, nghĩa là khi phân tích a thành vượt số nhân tố thì bậc của 2 đề xuất ≥ 4. (trái cùng với đề bài bác vì bậc của 2 chỉ bởi 3).

– a = 23.52.11 ⋮ 11 cho nên vì thế 11 là ước của a.

– a = 23.52.11 = 2.2.2.5.5.11 = 2.(2.2.5).5.11 = 2.20.11 ⋮ 20 do đó 20 là mong của a.

Bạn đang xem: Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố

Luyện tập (trang 50)

Bài 129 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): a) mang lại số a = 5.13. Hãy viết toàn bộ các ước của a.

b) mang đến số b = 25. Hãy viết toàn bộ các mong của b.

c) đến số c = 32.7. Hãy viết toàn bộ các cầu của c.

Lời giải:

a) a = 5.13. Các ước của a là 1; 5; 13; 5.13 = 65.

b) b = 25. Các ước của b là 1; 2; 22 = 4; 23 = 8 ; 24 = 16; 25 = 32.

c) c = 32.7. Những ước của c là: 1; 3; 7 ; 32 = 9 ; 3.7 = 21 ; 32.7 = 63.

Luyện tập (trang 50)

Bài 130 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): Phân tích những số sau ra quá số thành phần rồi tìm kiếm tập hợp các ước của từng số:

51; 75; 42; 30

Lời giải:

a) 51 = 3.17; Ư(51) = 1; 3; 17; 51.

b) 75 = 3.52; Ư(75) = 1; 3; 5; 15; 75.

c) 42 = 2.3.7 ; Vậy Ư(42) = 1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42

d) 30 = 2.3.5; Vậy Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30.

Luyện tập (trang 50)

Bài 131 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): a) Tích của hai số tự nhiên và thoải mái bằng 42. Tìm mỗi số.

Xem thêm: Chất Kẽm Là Gì ? Tác Dụng, Liều Dùng, Tác Dụng Phụ, Thực Phẩm Chứa Kẽm

b) Tích của hai số thoải mái và tự nhiên a và b bởi 30. Tìm kiếm a cùng b biết rằng a

Do kia ta hoàn toàn có thể viết :

30 = (2.3).5 = 6.5 phải a = 5 ; b = 6.

30 = (2.5).3 = 10.3 ; a = 3, b = 10.

30 = 2.(3.5) = 2.15 ; a = 2, b = 15.

30 = 1.(2.3.5) = 1.30 ; a = 1, b = 30.

Luyện tập (trang 50)

Bài 132 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): Tâm bao gồm 28 viên bi. Tâm ước ao xếp số bi kia vào các túi làm sao cho số bi ở những túi đều bởi nhau. Hỏi Tâm có thể xếp 28 viên bi đó vào mấy túi? (kể cả trường đúng theo xếp vào một trong những túi)

Lời giải:

Ta gồm : số bi = số túi x số bi trong một túi.

Do đó số túi bắt buộc là mong của 28 (vì số bi bởi 28).

Mà Ư(28) = 1 ; 2 ; 4 ; 7 ; 14 ; 28.

Vậy Tâm hoàn toàn có thể xếp 28 bi vào 1 ; 2 ; 4 ; 7 ; 14 hoặc 28 túi.

Luyện tập (trang 50-51)

Bài 133 (trang 51 sgk Toán 6 Tập 1): a) so với số 111 ra thừa số nguyên tố rồi kiếm tìm tập hợp những ước của 111.

b) rứa dấu * vì chưng chữ số tương thích để .* = 111