Khái niệm: những phân số tất cả mẫu số là (10,;,,,100,;,,,1000,;,,,...) được call là những phân số thập phân.

Bạn đang xem: Phân số thập phân lớp 5


Ví dụ: các phân số (dfrac310;,dfrac99100;,dfrac1231000) là những phân số thập phân.

Chú ý: có một vài phân số rất có thể viết thành phân số thập phân.

2. Một trong những dạng bài bác tập

Dạng 1 : Đọc – viết phân số thập phân

Cách đọc – viết phân số thập phân tựa như như những phân số thông thường.

Khi phát âm phân số ta phát âm tử số trước rồi phát âm “phần”, tiếp đến đọc mang lại mẫu số.

Khi viết số thập phân, tử số là số thoải mái và tự nhiên viết trên gạch ngang, chủng loại số là số tự nhiên khác (0) viết dưới gạch ngang.

Ví dụ:

- Phân số (dfrac710) được gọi là bảy phần mười.

- Phân số “hai mươi cha phần một trăm” được viết là (dfrac23100).

Dạng 2: So sánh nhị phân số thập phân

Cách đối chiếu hai phân số thập phân giống như như cách đối chiếu hai phân số thông thường.

Ví dụ: Điền dấu thích hợp vào vị trí chấm: (dfrac310 cdot cdot cdot dfrac710,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,dfrac72100 cdot cdot cdot dfrac53100).

Cách giải:

So sánh nhì phân số (dfrac310) và (dfrac710) ta thấy đều có mẫu số là (10) cùng (3 53) cần (dfrac72100 > dfrac53100.)

Vậy: (dfrac310 dfrac53100 .)

Dạng 3: chuyển đổi một số phân số không phải là phân số thập phân thành phân số thập phân


Phương pháp giải:

- tra cứu một số làm sao cho số kia nhân với mẫu số thì được (10,;,,,100,;,,,1000,;,,,...)

- Nhân cả tử số và mẫu mã số với thuộc số đó sẽ được phân số thập phân.

Hoặc :

- tìm kiếm một số sao cho mẫu số phân tách cho một số trong những thì được (10,;,,,100,;,,,1000,;,,,...)

- phân chia cả tử số và chủng loại số với cùng số đó sẽ được phân số thập phân.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Fan Nghĩa Là Gì? Fan Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

Ví dụ : Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:(dfrac12;,,dfrac45 ;,,dfrac84200)

Cách giải:

Ta thấy $2 imes 5 = 10;,,,5 imes 2 = 10;,,,200:2 = 100;,,84:2 = 42$ .

Vậy ta có thể chuyển những phân số đã đến thành phân số thập phân như sau:

$eginarraycccccdfrac12 = dfrac1 imes 52 imes 5 = dfrac510;,,,,,,,,,,,,,dfrac45 & , = dfrac4 imes 25 imes 2 = dfrac810;,,,,,,,,,,,,dfrac84200 = dfrac84:2200:2 = dfrac42100\,endarray$