Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Phạm trù là gì

*
*
*

phạm trù
*

- dt. 1. định nghĩa phản ánh những mối quan hệ chung, cơ bạn dạng nhất của những hiện tượng. 2. Khái niệm biểu lộ một giải pháp chung nhất những hiện tượng, đặc thù của sự vật: các phạm trù ngữ pháp.


(triết), có mang rất rộng, bội nghịch ánh phần đông mặt, hồ hết thuộc tính, gần như mối liên hệ chung nhất và thực chất nhất vốn có trong bạn dạng thân sự đồ khách quan. Chẳng hạn, vào sinh học tập thì kia là phần đa PT loài, đồng hoá, dị hoá, vv., trong tài chính chính trị học kia là: sản xuất, giá bán trị, trao đổi, vv., trong triết học kia là: đồ gia dụng chất, vận động, ý thức, phản bội ánh, mẫu chung, cái riêng, vv. Khác với những PT của ngành khoa học nắm thể, các PT triết học phản ánh đều mặt, phần đông thuộc tính, hầu như mối tương tác chung nhất của tất cả tự nhiên, xã hội và bốn duy, chứ không những của một lĩnh vực rõ ràng nào đó. Công ty nghĩa duy thiết bị biện chứng cho rằng những PT là những hình hình ảnh chủ quan của trái đất khách quan, là hồ hết bậc thang của quá trình nhận thức. Nội hàm của các PT không hoàn thành được bổ sung cập nhật phong phú thêm cùng rất sự cải cách và phát triển của dìm thức khoa học. Trong lịch sử dân tộc triết học, Arixtôt (Aristote) là người trước tiên đưa thuật ngữ PT vào triết học, và cũng là người đầu tiên từ đầy đủ nghiên cứu, tổng hợp và khối hệ thống hoá sự cải cách và phát triển của các khoa học tập trong vài trăm năm ngoái đó, xây hình thành một khối hệ thống các PT triết học.


hd.1. Khái niệm khoa học tập phản ánh đông đảo thuộc tính và quan hệ chung, cơ bạn dạng nhất của những hiện tượng. Thứ chất, vận động, không gian là mọi phạm trù của triết học. 2. định nghĩa khoa học bộc lộ loại sự vật, hiện tượng lạ hay những đặc trưng chung độc nhất của chúng. Những phạm trù ngữ pháp.
*

*

*Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Servant Là Gì, Từ Điển Anh Việt Servant

phạm trù

phạm trù noun
categorycategoricaltiên đề phạm trù: categorical axiomcategoryđánh giá bán phạm trù xuống cấp: Degradation Category Rating (DCR)phạm trù Abel: Abelian categoryphạm trù Aben: Abelian categoryphạm trù các không khí TÔPÔ: category of topological spacesphạm trù các không khí tôpô gồm điểm cơ sở: category of topological spaces with basic pointphạm trù những tập hợp: category of setsphạm trù chuẩn tắc: normal categoryphạm trù bao gồm đẳng hóa: category having equalizersphạm trù bao gồm đối đẳng hóa: category having co-equalizersphạm trù có đối phân tử nhân: category having co-kernelsphạm trù tất cả hạt nhân: category having kernelsphạm trù gồm nhóm Aben: category of abelian groupsphạm trù cộng tính: additive categoryphạm trù đầy đủ: complete categoryphạm trù đối: opposite categoryphạm trù đối chuẩn tắc: canonical categoryphạm trù đối chuẩn tắc: co-normal categoryphạm trù đối đầy đủ: co-complete categoryphạm trù đối đầy đủ: complete categoryphạm trù đối ngẫu: dual categoryphạm trù đúng: exact categoryphạm trù được cân bằng: balanced categoryphạm trù khớp: exact categoryphạm trù tập hợp: category of setsphạm trù trừu tượng: abstract categorytập (hợp) phạm trù máy nhất/ hai: set of the first/ second categorytập thích hợp phạm trù trước tiên (thứ hai): mix of the first (second) categorytrật tự của các phạm trù: hierarchy of categorytrục phạm trù: axis of categoryspeciesloài, loại, phạm trù: speciesphạm trù một tập hòa hợp điểm: species of a phối pointscác loại tin báo, phạm trù tin báoMessage Categories (MC)đối phạm trùco-categoryphạm trù consubcategoryphạm trù con đầyfull subcategoryphạm trù một tập hòa hợp điểmset of points