a) Đọc những số sau:70815; 975 806; 5 723 600; 472 036 953.b) Nêu quý hiếm của chữ số 5 trong mỗi số trên.

Bạn đang xem: Ôn tập về số tự nhiên lớp 5


a) Đọc những số sau:

70815; 975 806; 5 723 600; 472 036 953.

b) Nêu cực hiếm của chữ số 5 trong mỗi số trên.

Phương pháp giải:

a) Để đọc những số ta hiểu từ trái thanh lịch phải, hay từ mặt hàng cao mang lại hàng thấp.

b) Xác xác định trí của chữ số 5 trong mỗi số đó rồi ghi giá trị tương ứng của chữ số đó.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Số 70815 phát âm là: bảy mươi nghìn tám trăm mười lăm.

Số 975 806 hiểu là: chín trăm bảy mươi lăm nghìn tám trăm linh sáu.

Số 5 723 600 phát âm là: năm triệu bảy trăm nhị mươi ba nghìn sáu trăm.

Số 472 036 953 đọc là: tứ trăm bảy mươi hai triệu không trăm bố mươi sáu ngàn chín trăm năm mươi ba.

b) Chữ số 5 trong những 70815 ở trong hàng đơn vị nên có giá trị là 5 đối kháng vị.

Chữ số 5 vào số 975 806 thuộc hàng trăm nên có mức giá trị là 5000.

Chữ số 5 vào số 5 723 600 thuộc hàng nghìn nên có mức giá trị là 5 000 000.

Chữ số 5 trong số 472 036 953 thuộc hàng trăm nên có giá trị là 50. 


Bài 2


Video lí giải giải


Viết số phù hợp vào chỗ chấm nhằm có:

a) cha số thoải mái và tự nhiên liên tiếp:

998; 999; ... ...; 8000; 8001. 66 665; ...; 66 667.

b) bố số chẵn liên tiếp:

98; 100; ... 996; 998; ... ....; 3000; 3002.

c) cha số lẻ liên tiếp 

77; 79; ... 299; ...; 303. ...; 2001; 2003.

Phương pháp giải:

- nhì số từ nhiên tiếp tục hơn (kém) nhau 1 1-1 vị.

- nhì số chẵn liên tiếp hơn (kém) nhau 2 đối kháng vị.

- nhì số lẻ thường xuyên hơn (kém) nhau 2 solo vị.

Lời giải chi tiết:

a) 998; 999; 1000 7999; 8000; 8001. 66 665; 66 666; 66 667.

b) 98; 100; 102 996; 998;1000 2998; 3000; 3002.

c) 77; 79; 81 299; 301; 303. 1999; 2001; 2003.


Bài 3


Video khuyên bảo giải


Điền dấu (>;;,997 ) (53 796 ,, 217 689)

(7500 : 10, =, 750 ) (68 400 ,=, 684 imes 100).


Bài 4


Video giải đáp giải


Viết các số sau theo vật dụng tự:

a) Từ bé xíu đến lớn: 4856; 3999; 5486; 5468.

b) Từ béo đến bé: 2763; 2736; 3726; 3762.

Phương pháp giải:

So sánh các số sau đó sắp xếp các số theo máy tự từ phệ đến bé nhỏ hoặc từ bé nhỏ đến lớn.

Lời giải đưa ra tiết:

a) Ta có: 3999 3726 > 2763 > 2736.

Vậy các số sắp xếp theo vật dụng tự từ lớn đến nhỏ nhắn là: 3762; 3726; 2763; 2736.


Bài 5


Video gợi ý giải


Tìm chữ số thích hợp để lúc viết vào chỗ chấm ta được:

a) ...43 chia hết mang lại 3;

b) 2...7 phân chia hết cho 9;

c) 81... Phân chia hết cho tất cả 2 và 5;

d) 46... Phân tách hết cho cả 3 cùng 5.

Phương pháp giải:

Áp dụng tín hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9:

- những số có chữ số tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết mang lại 2.

- Các số có chữ số tận thuộc là 0, 5 thì phân chia hết đến 5.

- Các số gồm tổng các chữ số phân tách hết phân chia hết mang đến 3 thì phân tách hết mang lại 3.

- Các số tất cả tổng các chữ số phân chia hết phân tách hết mang đến 9 thì chia hết cho 9.

Lời giải đưa ra tiết:

a) Để số ...43 phân chia hết mang đến 3 thì ....+ 4 + 3 = .... + 7 chia hết đến 3.

Vậy rất có thể viết vào vị trí chấm một trong những chữ số sau : 2, 5 , 8.

b) Tương tự, để số 2...7 phân tách hết mang lại 9 thì 2 + ....+ 7 = 9 +.... Chia hết cho 9.

Vậy rất có thể viết 0 hoặc 9 vào nơi chấm.

c) Để 81... Phân chia hết cho tất cả 2 và 5 thì ... đề nghị là 0.

Vậy ta viết 0 vào nơi chấm.

d) 46.... Chia hết mang đến 5 cần .... Rất có thể là 0 hoặc 5

- nếu như .... Là 0 ta bao gồm số 460. 

Số 460 có tổng những chữ số là 4 + 6 + 0 = 10 . Nhưng mà 10 không phân chia hết cho 3 yêu cầu số 460 không phân tách hết cho 3 (Loại).

Xem thêm: Bài 141 Trang 56 Sgk Toán 6 Tập 1 41 Trang 56 Sgk Toán 6 Tập 1

- ví như .... Là 5 ta gồm số 465. 

Số 465 có tổng những chữ số là 4 + 6 + 5 = 15 . Nhưng mà 15 chia hết mang đến 3 đề xuất số 465 phân tách hết mang đến 3 (Chọn).