Một sân vườn trồng cây ăn uống quả hình chữ nhật có chiều lâu năm 120m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.a) Tính chu vi khu vườn đó.b) Tính diện tích s khu vườn đó với đơn vị chức năng đo là mét vuông, là héc-ta.

Bạn đang xem: Ôn tập về hình học lớp 5


Một vườn trồng cây nạp năng lượng quả hình chữ nhật tất cả chiều dài (120m), chiều rộng bằng (dfrac23) chiều dài.

a) Tính chu vi khu vườn đó.

b) Tính diện tích s khu vườn đó với đơn vị chức năng đo là mét vuông, là héc-ta.

Phương pháp giải:

- Tính chiều rộng = chiều lâu năm ( imes ,dfrac23).

- Tính chu vi = (chiều lâu năm + chiều rộng) ( imes ,2).

- Tính diện tích s = chiều dài ( imes) chiều rộng.

Lời giải đưa ra tiết:

a) Chiều rộng khu vườn hình chữ nhật là:

(120 imes dfrac23 = 80;(m)) 

Chu vi căn vườn hình chữ nhật là:

((120 + 80) imes 2 = 400;(m)) 

b) diện tích khu sân vườn hình chữ nhật là:

(120 imes 80 = 9600;(m^2))

(9600m^2= 0,96ha)

Đáp số: a) (400m) ;

b) (9600m^2); (0,96ha).


Bài 2


Video gợi ý giải


Hình bên là một trong những mảnh đất hình thang được vẽ trên bạn dạng đồ tỉ trọng (1 : 1000). Tính diện tích s mảnh khu đất đó với đơn vị chức năng đo là mét vuông. 

 

*

Phương pháp giải:

- Tính độ lâu năm thật của lòng lớn, lòng bé, chiều cao của miếng đất bằng phương pháp lấy đáy lớn, lòng bé, độ cao trên bản đồ nhân cùng với (1000).

- Đổi số đo độ nhiều năm vừa kiếm được sang đơn vị mét.

- Tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ nhiều năm hai lòng nhân với độ cao rồi phân tách cho (2).

Lời giải chi tiết:

Độ dài đáy béo của mảnh đất nền hình thang là:

(5 × 1000 = 5000;(cm))

(5000cm = 50m)

Độ nhiều năm đáy bé nhỏ của mảnh đất nền hình thang là :

(3 × 1000 = 3000;(cm))

(3000cm) (= 30m)

Chiều cao của mảnh đất hình thang là:

(2 × 1000 = 2000;(cm))

(2000cm= 20m)

Diện tích của mảnh đất nền hình thang là:

(dfrac(50+30) imes202=800;(m^2))

Đáp số: (800m^2).


Bài 3


Video trả lời giải


Trên hình bên, hãy tính diện tích:

a) hình vuông vắn (ABCD).

b) Phần đã tô color của hình tròn.

 

*

Phương pháp giải:

- Diện tích hình vuông vắn (ABCD) bằng (4) lần diện tích tam giác (BOC). Tam giác (BOC) là tam giác vuông bao gồm độ nhiều năm hai cạnh góc vuông là (4cm) cùng (4cm).

- Diện tích phần tô màu của hình tròn bằng diện tích hình tròn có bán kính là (4cm) trừ đi diện tích hình vuông vắn (ABCD).

Lời giải đưa ra tiết:

a) Diện tích hình vuông vắn (ABCD) bằng (4) lần diện tích tam giác (BOC). Tam giác (BOC) là tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là (4cm) với (4cm).

Diện tích tam giác vuông (BOC) là:

(dfrac4 imes 42 = 8;(cm^2)) 

Diện tích hình vuông vắn ABCD là:

(8 × 4 = 32; (cm^2)) 

b) Quan gần cạnh hình đã mang đến ta thấy hình tròn tâm (O) có nửa đường kính là (OA = OB = OC = OD = 4cm).

Xem thêm: Phân Biệt Test Strategy Là Gì, Cách Viết Tài Liệu Chiến Lược Test Như Thế Nào

Diện tích phần tô màu sắc của hình tròn bằng diện tích hình tròn có nửa đường kính là (4cm) trừ đi diện tích hình vuông vắn (ABCD).