Bài 1: Tập hợp. Thành phần của tập hợpBài 9 trang 6 SBT Toán 6 tập 1Bài 1 trang 6 SGK Toán 6 tập 1Bài 2 trang 6 SGK Toán 6 tập 1Bài 3 trang 6 SGK Toán 6 tập 1Bài 4 trang 6 SGK Toán 6 tập 1Bài 2: Tập hợp những số trường đoản cú nhiênBài 6 trang 8 SGK Toán 6 tập 1Bài 7 trang 8 SGK Toán 6 tập 1Bài 8 trang 8 SGK Toán 6 tập 1Bài 9 trang 8 SGK Toán 6 tập 1Bài 10 trang 8 SGK Toán 6 tập 1Bài 3: Ghi số từ bỏ nhiênBài 11 trang 10 SGK Toán 6 tập 1Bài 12 trang 10 SGK Toán 6 tập 1Bài 13 trang 10 SGK Toán 6 tập 1Bài 14 trang 10 SGK Toán 6 tập 1Bài 15 trang 10 SGK Toán 6 tập 1Bài 4: Số thành phần của một tập hợp. Tập hòa hợp conBài 16 trang 13 SGK Toán 6 tập 1Bài 17 trang 13 SGK Toán 6 tập 1Bài 18 trang 13 SGK Toán 6 tập 1Bài 19 trang 13 SGK Toán 6 tập 1Bài 20 trang 13 SGK Toán 6 tập 1Bài 5: Phép cộng và phép nhânBài 26 trang 16 SGK Toán 6 tập 1Bài 27 trang 16 SGK Toán 6 tập 1Bài 28 trang 16 SGK Toán 6 tập 1Bài 29 trang 17 SGK Toán 6 tập 1Bài 30 trang 17 SGK Toán 6 tập 1Bài 6: Phép trừ cùng phép chiaBài 41 trang 22 SGK Toán 6 tập 1Bài 42 trang 23 SGK Toán 6 tập 1Bài 43 trang 23 SGK Toán 6 tập 1Bài 44 trang 24 SGK Toán 6 tập 1Bài 45 trang 24 SGK Toán 6 tập 1Bài 7: Lũy vượt với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ sốBài 56 trang 27 SGK Toán 6 tập 1Bài 57 trang 28 SGK Toán 6 tập 1Bài 58 trang 28 SGK Toán 6 tập 1Bài 59 trang 28 SGK Toán 6 tập 1Bài 60 trang 28 SGK Toán 6 tập 1Bài 8: chia hai lũy thừa cùng cơ sốBài 67 trang 30 SGK Toán 6 tập 1Bài 68 trang 30 SGK Toán 6 tập 1Bài 69 trang 30 SGK Toán 6 tập 1Bài 70 trang 30 SGK Toán 6 tập 1Bài 71 trang 30 SGK Toán 6 tập 1Bài 9: thứ tự triển khai các phép tínhBài 73 trang 32 SGK Toán 6 tập 1Giải toán 6 tập 1 bài bác 74 sgk trang 32Bài 75 trang 32 SGK Toán 6 tập 1Bài 76 trang 32 SGK Toán 6 tập 1Bài 77 trang 32 SGK Toán 6 tập 1Bài 10: tính chất chia không còn của một tổngBài 83 trang 35 SGK Toán 6 tập 1Bài 84 trang 35 SGK Toán 6 tập 1Bài 85 trang 36 SGK Toán 6 tập 1Bài 86 trang 36 SGK Toán 6 tập 1Bài 87 trang 36 SGK Toán 6 tập 1Bài 11: dấu hiệu chia hết cho 2, mang đến 5Bài 91 trang 38 SGK Toán 6 tập 1Bài 92 trang 38 SGK Toán 6 tập 1Bài 93 trang 38 SGK Toán 6 tập 1Bài 94 trang 38 SGK Toán 6 tập 1Bài 95 trang 38 SGK Toán 6 tập 1Bài 12: dấu hiệu chia hết mang đến 3, cho 9Bài 101 trang 41 SGK Toán 6 tập 1Bài 102 trang 41 SGK Toán 6 tập 1Bài 103 trang 41 SGK Toán 6 tập 1Bài 104 trang 42 SGK Toán 6 tập 1Bài 105 trang 42 SGK Toán 6 tập 1Bài 13: Ước với bộiBài 111 trang 44 SGK Toán 6 tập 1Bài 112 trang 44 SGK Toán 6 tập 1Bài 113 trang 44 SGK Toán 6 tập 1Bài 114 trang 45 SGK Toán 6 tập 1Bài 14: Số nguyên tố.


Bạn đang xem: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên


Xem thêm: Đầm Free Size Là Gì - Freesize Bao Nhiêu Kg Mặc Vừa

Vừa lòng số. Bảng số nguyên tốBài 115 trang 47 SGK Toán 6 tập 1Bài 116 trang 47 SGK Toán 6 tập 1Bài 117 trang 47 SGK Toán 6 tập 1Bài 118 trang 47 SGK Toán 6 tập 1Bài 119 trang 47 SGK Toán 6 tập 1Bài 15: Phân tích một số trong những ra quá số nguyên tốBài 125 trang 50 SGK Toán 6 tập 1Bài 126 trang 50 SGK Toán 6 tập 1Bài 127 trang 50 SGK Toán 6 tập 1Bài 128 trang 50 SGK Toán 6 tập 1Bài 129 trang 50 SGK Toán 6 tập 1Bài 16: Ước chung và bội chungBài 134 trang 53 SGK Toán 6 tập 1Bài 135 trang 53 SGK Toán 6 tập 1Bài 136 trang 53 SGK Toán 6 tập 1Bài 137 trang 53 SGK Toán 6 tập 1Bài 138 trang 54 SGK Toán 6 tập 1Bài 17: Ước chung mập nhấtBài 139 trang 56 SGK Toán 6 tập 1Bài 140 trang 56 SGK Toán 6 tập 1Bài 141 trang 56 SGK Toán 6 tập 1Bài 142 trang 56 SGK Toán 6 tập 1Bài 143 trang 56 SGK Toán 6 tập 1Bài 18: Bội chung nhỏ nhấtBài 149 trang 59 SGK Toán 6 tập 1Bài 150 trang 59 SGK Toán 6 tập 1Bài 151 trang 59 SGK Toán 6 tập 1Bài 152 trang 59 SGK Toán 6 tập 1Bài 153 trang 59 SGK Toán 6 tập 1Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - bài tập)Bài 159 trang 63 SGK Toán 6 tập 1Bài 160 trang 63 SGK Toán 6 tập 1Bài 161 trang 63 SGK Toán 6 tập 1Bài 162 trang 63 SGK Toán 6 tập 1Bài 163 trang 63 SGK Toán 6 tập 1
Môn VănMôn AnhMôn ToánMôn HóaPhân tích Tây TiếnPhân tích Việt BắcTranh sơn màuTả cây phượngAbout us on about.me
Bài văn tả mẹTả nhỏ mèoPhân tích người điều khiển đò sông ĐàPhân tích bài bác thơ Tỏ lòngPhân tích Đất nướcPhân tích hai đứa trẻPhân tích nhân đồ dùng Huấn CaoĐịnh phía nghề nghiệp