Cho tía điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ mặt đường thẳng AB, tia AC, đoạn thẳng BC cùng điểm M nằm

giữa B, C.

Bạn đang xem: Ôn tập hình học lớp 6

Bài 3.

a) Đánh vệt hai điểm M, N. Vẽ con đường thẳng a và đường thẳng xy cắt nhau trên M và gần như không đi

qua N. Vẽ điểm A khác M bên trên tia My.

b) xác minh điểm s trên tuyến đường thẳng a làm sao cho S, A, N trực tiếp hàng. Vào trường hợp đường thẳng AN

song tuy vậy với đường thẳng a thì có vẽ lấy điểm s không ? bởi vì sao.

Bài 4.

Vẽ 4 đường thẳng phân biệt. Đặt tên cho những giao điểm (nếu có).

Bài 5.

Cho tía điểm A, B, C làm sao để cho B nằm giữa A cùng C. Làm cố nào chỉ để đo hai lần, mà hiểu rằng độ

dài của tất cả ba đoạn trực tiếp AB, BC, AC? Hãy nêu những cách làm khác nhau.

Bài 6.

Cho đoạn trực tiếp AB lâu năm 6cm. Trên tia AB rước điểm M thế nào cho AM = 3cm.

a) Điểm M có nằm trong lòng A và B không ? vì chưng sao ?

b) so sánh AM với BM.

c) M bao gồm là trung điểm của AB ko ?

Bài 7.

Cho đoạn trực tiếp AB dài 7cm. Vẽ trung điểm của đoạn trực tiếp đó.

Bài 8.

Vẽ hai tuyến phố thẳng xy cùng zt giảm nhau trên O.

Lấy A nằm trong tia Ox, B trực thuộc tia Ot, C ở trong tia Oy, D nằm trong tia Oz làm thế nào cho OA = OC = 3cm, OB = 2cm,

OD = 2cm, OD = 2 OB.

LỜI GIẢI, HƯỚNG DẪN, ĐÁP SỐ:

Bài 1.

Đoạn thẳng AB là hình có hai điểm A, B và toàn bộ các điểm nằm trong lòng A, B. (H.101)

Bài 2.

Hướng dẫn:

Có thể vẽ như hình 102.

Bài 3.

a) coi hình 103a.

b) Vẽ đường thẳng AN cắt đường trực tiếp a trên S (H.103b).

Bài 4. 

Hướng dẫn:

– bốn đường thẳng giảm nhau song một, tất cả 6 giao điểm A, B, C, D, E, F(H.104a)

– trong 4 đường thẳng có hai đường thẳng tuy vậy song, sẽ sở hữu 5 giao điểm A, B, C, D, E (H.104b)

– vào 4 mặt đường thẳng bao gồm hai cặp đường thẳng tuy vậy song, sẽ có được 4 giao điểm A, B, C, D (H.104c)

– vào 4 đường thẳng bao gồm 3 đường thẳng tuy nhiên song, sẽ sở hữu 3 giao điểm A, B, C (H.104d)

– Cả 4 đường thẳng tuy nhiên song : không có giao điểm nào. (H.104 e).

Bài 5.

Vì B nằm giữa A và C yêu cầu AB + BC = AC.

Cách 1: Đo độ lâu năm của hai đoạn thẳng AB, BC . Độ nhiều năm AC bởi tổng hai độ nhiều năm đo được.

Cách 2 : Đo độ dài AB, AC. Độ dài BC bởi hiệu nhì độ lâu năm đo được.

Cách 3 : Đo độ dài BC, AC. Độ nhiều năm AB bởi hiệu nhì độ lâu năm đo được.

Xem thêm: Hướng Dẫn Mua Hàng Trên Rakuten Là Gì ? Cách Mua Hàng Trên

Bài 6.

Ôn tập phần hình học (Phần B) – các dạng Toán lớp 6