- Chọn bài -Bài 1: mở rộng khái niệm phân sốBài 2: Phân số bởi nhauBài 3: tính chất cơ bạn dạng của phân sốBài 4: Rút gọn phân sốLuyện tập trang 15Bài 5: Quy đồng mẫu các phân sốLuyện tập trang 19Bài 6: so sánh phân sốBài 7: Phép cộng phân sốBài 8: đặc thù cơ bạn dạng của phép cùng phân sốLuyện tập trang 29Bài 9: Phép trừ phân sốLuyện tập trang 34Bài 10: Phép nhân phân sốBài 11: đặc thù cơ bạn dạng của phép nhân phân sốLuyện tập trang 40Bài 12: Phép chia phân sốLuyện tập trang 43Bài 13: lếu số. Số thập phân. Phần trămLuyện tập trang 47Luyện tập trang 48Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số trong những cho trướcLuyện tập trang 52Bài 15: Tìm một vài biết quý hiếm một phân số của nóLuyện tập trang 55Bài 16: tìm kiếm tỉ số của hai sốLuyện tập trang 59Bài 17: Biểu vật dụng phần trămÔn tập chương 3 (Câu hỏi - bài bác tập)Ôn tập cuối năm phần số học

Mục lục

Câu hỏi ôn tập chương 3 – phần Số học

Xem cục bộ tài liệu Lớp 6: trên đây

Sách giải toán 6 Ôn tập chương 3 (Câu hỏi – bài tập) giúp cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 6 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện kỹ năng suy luận phải chăng và thích hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào các môn học tập khác:

Câu hỏi ôn tập chương 3 – phần Số học

1.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 3 lớp 6

Viết dạng bao quát của phân số. đến ví dụ một phân số bé dại hơn 0, một phân số bằng 0, một phân số to hơn 0 nhưng nhỏ tuổi hơn 1, một phân số to hơn 1.

Trả lời

*

2. cầm nào là nhì phân số bởi nhau? đến ví dụ.

Trả lời

*

3. phân phát biểu đặc điểm cơ bạn dạng của phân số. Phân tích và lý giải vì sao bất kỳ phân số nào thì cũng viết dưới dạng một phân số với mẫu mã dương.

Trả lời

Tính hóa học cơ phiên bản của phân số:

– trường hợp ta nhân cả tử và chủng loại của một phân số với cùng một vài nguyên không giống 0 thì ta được một phân số bởi phân số đang cho.

*

– trường hợp ta phân chia cả tử và chủng loại của một phân số đã cho cùng một ước thông thường của bọn chúng thì ta được một phân số bằng phân số sẽ cho.


*

4. muốn rút gọn phân số ta có tác dụng như nào? mang lại ví dụ.

Trả lời

Qui tắc: ao ước rút gọn một phân số ta phân chia cả tử và mẫu mã của chúng cho một ước thông thường (khác 1 với -1) của chúng.

*

5. vậy nào là phân số về tối giản? cho ví dụ.

Trả lời

Định nghĩa: Phân số về tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà tử và chủng loại chỉ có ước chung là 1 và -1.

*

6. phát biểu quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số.

Trả lời

Quy tắc: ước ao quy đồng mẫu các phân số với mẫu mã dương ta làm cho như sau:

Bước 1: tìm một bội chung của những mẫu (thường là BCNN) để gia công mẫu chung.

Bước 2: tra cứu thừa số phụ của mỗi mẫu mã (bằng bí quyết chia mẫu chung của từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu mã của mỗi phân số với vượt số phụ tương ứng.

7. Muốn so sánh hai phân số ko cùng mẫu mã nếu ta có tác dụng như nào? mang đến ví dụ.

Trả lời

Quy tắc: Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu ta viết bọn chúng dưới dạng nhì phân số có cùng một mẫu mã dương rồi so sánh các tử cùng với nhau: Phân số nào gồm tử lớn hơn thế thì lớn hơn.


*

8. phát biểu quy tắc cộng hai phân số trong trường hợp:


a) Cùng mẫu ; b) Không thuộc mẫu

Trả lời

a) cùng hai phân số thuộc mẫu

Quy tắc: ao ước cộng nhị phân số cùng chủng loại ta cộng những tử và giữ nguyên mẫu

*

b) cùng hai phân số không thuộc mẫu

Quy tắc: mong muốn cộng nhì phân số không cùng mẫu ta viết chúng dưới dạng nhì phân số thuộc một mẫu mã rồi cộng những tử và giữ nguyên mẫu chung.

*

9. tuyên bố các tính chất cơ bản của phép cùng phân số.

Trả lời

Phép cùng phân số bao gồm các đặc thù cơ phiên bản sau:


*

10. a) Viết số đối của phân số

*

b) phát biểu quy tắc trừ nhì phân số.

Trả lời

*

11. tuyên bố quy tắc nhân hai phân số.

Trả lời

Quy tắc: ước ao nhân nhì phân số ta nhân các tử với nhau cùng nhân những mẫu cùng với nhau:


*

12. tuyên bố các đặc điểm cơ phiên bản của phép nhân phân số?

Trả lời

Phép nhân phân số gồm các tính chất cơ bạn dạng sau:

*

13. Viết số nghịch đảo của phân số a/b (a,b ∈Z , a ≠ 0, b ≠ 0)

Trả lời

*

14. phát biểu qui tắc phân chia phân số mang lại phân số.

Trả lời

Quy tắc: mong chia một phân số cho 1 phân số ta nhân số bị phân tách với số nghịch đảo của số chia.


*

15. cho ví dụ về hỗn số. Cầm cố nào là phân số thập phân? Số thập phân? cho ví dụ. Viết phân số 9/5 dưới dạng lếu số, phân số thập phân, số thập phân, tỷ lệ với ký hiệu %.

Trả lời

*

– Số thập phân có hai phần:

+ Phần số nguyên viết phía trái dấu phẩy

+ Phần thập phân viết bên bắt buộc dấu phẩy

+ Số chữ số thập phân thông qua số chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân

*

Bài 154 (trang 64 SGK Toán 6 tập 2): mang lại phân số x/3 . Với cái giá trị nguyên như thế nào của x thì ta có:

*

Lời giải:

*

*

Bài 155 (trang 64 SGK Toán 6 tập 2): Điền số tương thích vào ô vuông:

*

Lời giải:

*

Bài 156 (trang 64 SGK Toán 6 tập 2): Rút gọn:

*

Lời giải:

*

Bài 157 (trang 64 SGK Toán 6 tập 2): Viết các số đo thời gian dưới đây với đơn vị là giờ:

15 phút; 45 phút; 78 phút; 150 phút.

Lời giải:

Gợi ý: làm theo hướng dẫn trong sgk Toán 6 Tập 2, đem số phút phân tách cho 60.

*

Bài 158 (trang 64 SGK Toán 6 tập 2): đối chiếu hai phân số:

*

Lời giải:

*
*

Bài 159 (trang 64 SGK Toán 6 tập 2)
: các phân số tiếp sau đây được thu xếp theo một quy luật. Hãy qui đồng mẫu các phân số để tìm quy phương tiện đó rồi điền tiếp vào nơi trống một phân số mê thích hợp:

*

Lời giải:

*
*

Bài 160 (trang 64 SGK Toán 6 tập 2)
: tra cứu phân số a/b bởi phân số 18/27 hiểu được ƯCLN (a, b) = 13.

Lời giải:

Ta có:

*
là phân số về tối giản.

Vậy phân số tối giản của phân số

*

Mà ƯCLN(a ; b) = 13 nên ta có:

*

a : 13 = 2 ⇒ a = 26.

b : 13 = 3 ⇒ b = 39.

Vậy phân số bắt buộc tìm là

*

Bài 161 (trang 64 SGK Toán 6 tập 2): Tính quý giá của biểu thức:

*

Lời giải:

*

Bài 162 (trang 65 SGK Toán 6 tập 2): tìm x, biết:

*

Lời giải:

*
*

Bài 163 (trang 65 SGK Toán 6 tập 2)
: Một siêu thị bán 356,5m vải tất cả hai các loại vải hoa với vải trắng. Biết số vải hoa bằng 78,25% số vải trắng. Tính số mét vải mỗi loại.

Lời giải:


Đặt số mét vải trắng là a(m).

Số vải hoa bởi 78,25% số vải trắng. Vậy số vải vóc hoa bằng : a . 78,25% (mét).

Tổng số vải hoa với vải white tính theo a là :

a + a . 78,25% = a . 100% + a . 78,25% = a . 178,25% (mét).

Ta gồm : 178,25% của a ứng với 356,5m

Do đó:

*

Vậy cửa hàng có 200m vải vóc trắng với 356,5 – 200 = 156,5 m vải vóc hoa

Bài 164 (trang 65 SGK Toán 6 tập 2): khi trả tiền cài một cuốn sách theo như đúng giá bìa, Oanh được siêu thị trả lại 1200đ vì chưng đã được khuyến mãi ngay 10%. Vậy Oanh đã download cuốn sách với giá bao nhiêu?

Phân tích đề

Đây là dạng bài bác Tìm một vài biết quý hiếm một phân số của nó. Bài bác toán có thể được đọc là: Tìm giá bán cuốn sách biết 10% giá bán cuốn sách đó bởi 1200đ.

Lời giải:

Vì 10% giá cuốn sách đó tương ứng với 1200đ cần ta có mức giá cuốn sách là:

1200 : 10% = 1200 : 10/100 = 12 000đ

Vậy Oanh đã mua sách với giá:

12 000 – 1200 = 10 800đ

Bài 165 (trang 65 SGK Toán 6 tập 2): Một người gửi tiết kiệm 2 triệu đ tính ra mỗi tháng được lãi 11200d. Hỏi bạn ấy đang gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí với lãi vay bao nhiêu tỷ lệ một tháng?

Lời giải:

Vốn 2 triệu vnd một mon 11200 đồng

Vậy lãi vay một tháng là:

*

Vậy lãi suất là 0,56%

Bài 166 (trang 65 SGK Toán 6 tập 2): học tập kì I số học sinh xuất sắc củaD bằng 2/7 số học sinh còn lại. Sang học kỳ II số học tập sinh tốt tăng thêm 8 các bạn (số học viên không đổi) cần số học tập sinh xuất sắc bằng 2/3 số học sinh còn lại. Hỏi trong học tập kỳ ID gồm bao nhiêu học sinh giỏi?

Lời giải:

Giả sử lớp gồm a học sinh.

+ học tập kì I:

Số học tập sinh xuất sắc = 2/7 số học viên còn lại.

Suy ra số học viên còn lại = 7/2 số HSG.

Số học sinh cả lớp = số học tập sinh giỏi + số học viên còn lại

Do kia a = số HSG + 7/2 số HSG = (1+7/2) số HSG = 9/2 số HSG.

Suy ra số HSG = 2/9 . A

+ học tập kì II giống như như học tập kì I ta được:

Số HSG = 2/5 . A

+ Số HSG kì II hơn số HSG kì I là:

*

Mà theo đề bài: số HSG kì II hơn số HSG kì I là 8 học sinh

*

+ Vậy trong học kì I,D gồm số học tập sinh tốt bằng

*

Bài 167 (trang 65 SGK Toán 6 tập 2): Đố: Đố em lập được một đề toán mà khi dùng máy tính vứt túi fan ta giải đang bấm thường xuyên như sau:

Lời giải:

Bài toán là: Một lớp bao gồm 50 học tập sinh. Hiệu quả xếp loại văn hóa cuối năm bao gồm số học sinh xếp một số loại giỏi, khá, trung bình, yếu hèn lần lượt chỉ chiếm 30%, 40%, 22% và 8% số học viên cả lớp. Tính số học viên mỗi loại.

Xem thêm: Những Điểm Khác Biệt Giữa Inline Css Là Gì, Bài 19: Inline Style Và Một Số Thuộc Tính Cơ Bản

Bài 167 (trang 65 SGK Toán 6 tập 2): Đố: Đố em lập được một đề toán mà khi sử dụng máy tính vứt túi bạn ta giải vẫn bấm liên tục như sau:

Lời giải:

Bài toán là: Một lớp bao gồm 50 học tập sinh. Công dụng xếp loại văn hóa truyền thống cuối năm gồm số học sinh xếp loại giỏi, khá, trung bình, yếu ớt lần lượt chiếm phần 30%, 40%, 22% với 8% số học sinh cả lớp. Tính số học viên mỗi loại.