Hướng dẫn Giải bài bác ôn tập chương 2 số học Toán 6 tập 1: bài xích 107, 108, 109 trang 98; bài 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 trang 99; bài 119, 120, 121 trang 100 SGK Toán 6 tập 1 trên johnadamshs.net

Bài 107. Trên trục số cho hai điểm a,b (h.53). Hãy:

a) khẳng định điểm -a, -b trên trục số

b) xác định điểm |a|, |b|, |-a|, |-b| trên trục số

c) So sánh các số a, b, -a, -b, |a|, |b|, |-a|, |-b| cùng với số 0

a), b) những em xác định như hình bên dưới đây

*

c) a0; -a>0; -b0;|b| > 0; |-a| > 0; |-b| > 0 hoặc |a| = |-a| = -a > 0 với a 0 và -b |a| ≥ 0 với tất cả a.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 2 lớp 6

Bài 108. Cho số nguyên a khác 0. đối chiếu -a với a cùng -a cùng với 0

Vì a ≠ 0 ⇒ a > 0 hoặc a ví như a > 0 ⇒ -a giả dụ a 0 ⇒ -a > a

Bài 109 trang 98. Dưới đây là tên cùng năm sinh của một vài nhà toán học:

TênNăm sinh
Lương vắt Vinh1441
Đề-Các1596
Pi-Ta-Go-570
Gau-xơ1777
Ác-si-mét-287
Ta-lét-624
Cô-va-lép-xkai-a1850

Sắp xếp những năm sinh trên đây theo máy tự thời hạn tăng dần.

Sắp xếp các năm sinh trên phía trên theo máy tự thời hạn tăng dần: -624

Bài 110 Ôn tập chương 2 Toán số học Trong các câu sau đây, câu như thế nào đúng, câu nào sai? mang đến ví dụ minh họa đối với các câu saia) Tổng của hai số nguyên âm là một vài nguyên âm

b) Tổng của hai số nguyên dương là một số nguyên dương

c) Tích của hai số nguyên âm là một vài nguyên âm.

d) Tích của nhị số nguyên dương là một số nguyên dương.

a) Đúng; b) Đúng c) không nên ví dụ (-3).(-2) = 6; d) Đúng

Bài 111 trang 99. Tính những tổng sau:

a) < (-13) +(-15)> +(-8)

b) 500 – (-200) – 210 – 100

c) –( -129) + (-119) –301 +12

d) 777 – (-111) –(-222) +20

Đáp án: a) < (-13) +(-15)> +(-8) = (-28)+(-8) = -36

b) 500 – (-200) – 210 – 100 = 500+200 – 210 – 100 = 700 – 210 – 100=490 – 100 = 390

c) –( -129) + (-119) –301 +12= 129 – 119 – 301 +12 =10 +12 –301 = 22 – 301 = ( – 279)


Quảng cáo


d) 777 – (-111) –(-222) +20 = 777+111+222+20 = 1020

Bài 112 trang 99. Đố vui: các bạn Điệp đã tìm được hai số nguyên, số đầu tiên (2a) bởi hai lần số thứ hai (a) nhưng số thứ hai trừ đi 10 lại bởi số đầu tiên trừ đi 5 ( có nghĩa là a-10 =2a -5). Hỏi sẽ là hai số nào?

Theo bài xích ra ta có:

a – 10 =2a – 5 ⇔ 2a – a = 5 – 10 ⇔ a = -5

Vậy 2a = 2.(-5) = -10

Vậy số thứ nhất là -10; số thứ hai là -5.

Bài 113.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Sonarqube Là Gì, Analyze Code With Sonarqube Scanner

*

Đố: Hãy điền những số 1;-1;2;-2;3;-3 vào các ô trống ở hình vuông (mỗi số vào một trong những ô) thế nào cho tổng cha số trên từng dòng, từng cột hoặc mỗi đường chéo đều bởi nhau.

*

Tổng toàn bộ 9 số ngơi nghỉ 9 ô của hình vuông là:

1+(-1)+2+(-2)+3+(-3)+4+0+5 = 9

⇒Tổng tía số trên từng dòng, mỗi cột, mỗi đường chéo cánh là: 9:3 = 3

Do đó:

c = 3-(5+0) = -2 ; e = 3-<4+(-2)> = 1; a = 3-(1+0) = 2;

g = 3-(4+0) = -1; b = 3-<1+(-1)> = 3; d = 3-(2+4) = -3

23-2
-315
4-10

Bài 114 trang 99 – Ôn tập chương 2. Liệt kê cùng tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn:


Quảng cáo


a) -8

Bài 115. Tìm a ∈ Z, biết:a) |a| = 5; b) |a| = 0; c) |a| = -3;d) |a| = |-5|; e) -11|a| = -22

Đáp án: a) |a| = 5 ⇒ a = ±5b) |a| = 0 ⇒ a = 0c) |a| = -3 không tồn tại số a nào vừa lòng vì |a| ≥ 0d) |a| = |-5| ⇒ a = ±5e) -11.|a| = -22 ⇒|a| = 2 ⇒ a =±2

Bài 116. Tính:

a) (-4).(-5).(-6);

b) (-3+6).(-4);

c)(-3-5).(-3+5);

d)(-5-13):(-6)

Đáp án: a) (-4).(-5).(-6) = (-120)

b) cách 1: (-3+6).(-4)= 3.(-4) = (-12) biện pháp 2: = (-3).(-4)+ 6.(-4) = 12-24 = -12

c) (-3-5).(-3+5)= (-8).2 = -16

d) (-5-13):(-6)= (-18): (-6) = 3

Bài 117. Tính:

a) (-7)3.24

b) 54.(-4)2

Giải: a) (-7)3.24 = (-343).16 = -5488b) 54.(-4)2 = 625.16 =10000

Bài 118 Toán 6. Tìm số nguyên x, biết:a) 2x -35 =15; b) 3x +17 =2; c) |x-1| = 0

a) 2x -35 = 152x = 15+352x = 50x = 50:2x = 25b) 3x + 17 = 23x = 2 – 173x = -15x = -5c) |x-1| = 0 x =1

Bài 119. Tính bằng hai cách:

a) 15.12-3.5.10;

b) 45-9.(13+5);

c) 29.(19-13) -19.(29-13)

Giải: a)15.12-3.5.10 = 180-150 = 30 (cách 1)

15.12-3.5.10 = 15.12-15.10 = 15.(12-10)= 15.2 = 30(cách 2)

b) 45-9.(13+5)= 45-9.18= 45-162= -117 (Cách 1)

c) 29.(19-13) -19.(29-13) =29.6 -19.16 = 174 – 304 = -130 (cách 1)

29.(19-13)-19.(29-13) = 29.19-29.13-19.29+19.13 = 29.19-19.29-29.13+19.13 = 0-(29.13-19.13)= 0-((29-19).13)=0-(10.13) = 0-130 = -130 (cách 2)

Bài 120. Cho hai tập hợp: A =3;-5;7; B =-2;4;-6;8a) có bao nhiêu tích ab( cùng với a ∈ A với b ∈ B) được sinh sản thành?b) có bao nhiêu tích to hơn 0; bao nhiêu tích nhỏ tuổi hơn 0?c) tất cả bao nhiêu tích là bội của 6?d) có bao nhiêu tích là cầu của 20?

Giải: a) có 12 tích a.bb) có 6 tích lớn hơn 0; 6 tích bé dại hơn 0.c) có 6 tích là bội của 6 là : -6;12;-18;24;30;-42d) gồm 2 tích là Ước của trăng tròn là: 10; -20

Bài 121 trang 100. Đố: hãy điền các số nguyên thích hợp vào các ô trống sau đây sao mang lại tích của bố số ở bố ô liền nhau đều bằng 120: