Để củng cố kỹ năng và kiến thức và khả năng giải bài tập của toàn cục chương II - Phan thức đại số. johnadamshs.net xin chia sẻ với các bạn bài đăng dưới đây thuộc chương trình môn Toán 8. Với kim chỉ nan và các bài tập có giải mã chi tiết, hi vọng rằng đây đang là tài liệu giúp các bạn học tập xuất sắc hơn.


*

I. định nghĩa về phân thức đại số và đặc điểm của phân thức đại số

1.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 2 đại số 8

Phân thức đại số là biểu thức bao gồm dạng $fracAB$, cùng với A, B là hầu hết đa thức và B khác nhiều thức 0.

2. nhị phân thức bởi nhua: $fracAB = fracCD$ nếu $A . D = B . C$

3. tính chất cơ bản của phân thức: nếu$M eq 0$ thì $fracAB=fracA.MB.M$

II. Các phép toán trên tập hợp các phân thức đại số

1. Phép cộng

a) cộng hai phân thức cùng mẫu mã : $fracAM + fracBM = fracA+BM$

b) cùng hai phân thức khác mẫu mã thức:

Quy đồng chủng loại thức;Cộng nhị phân thức gồm cùng mẫu thức vừa tra cứu được.

2. Phép trừ

a) Phân thức đối của $fracAB$ kí hiệu vì chưng $-fracAB$

$-fracAB=frac-AB=fracA-B$

b)$fracAB-fracCD= fracAB+(-fracCD)$

3. Phép nhân

$fracAB.fracCD=fracA.CB.D$

4. Phép chia

a) Phân thức nghịch hòn đảo của phân thức $fracAB$ không giống 0 là $fracBA$

b) $fracAB:fracCD=fracAB.fracDC (fracCD eq 0)$


B. Bài tập và gợi ý giải


Câu 57 : Trang 61 sgk toán 8 tập 1

Chứng tỏ từng cặp phân thức sau bằng nhau:

a)(3 over 2x - 3) và (3x + 6 over 2x^2 + x - 6)

b)(2 over x + 4) với (2x^2 + 6x over x^3 + 7x^2 + 12x)


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 58 : Trang 62 sgk toán 8 tập 1

Thực hiện các phép tính sau:

a) (left( 2x + 1 over 2x - 1 - 2x - 1 over 2x + 1 ight):4x over 10x - 5)

b) (left( 1 over x^2 + x - 2 - x over x + 1 ight):left( 1 over x + x - 2 ight);)

c) (1 over x - 1 - x^3 - x over x^2 + 1.left( 1 over x^2 - 2x + 1 + 1 over 1 - x^2 ight).)


=> Xem lí giải giải

Câu 59 : Trang 62 sgk toán 8 tập 1

a) mang đến biểu thức (xP over x + P - yP over y - P). Cố (P = xy over x - y) vào biểu thức đã mang lại rồi rút gọn gàng biểu thức.

b) mang lại biểu thức (P^2Q^2 over P^2 - Q^2). Vậy (P = 2xy over x^2 - y^2) và (Q = 2xy over x^2 + y^2)vào biểu thức đã mang đến rồi rút gọn biểu thức.


=> Xem lý giải giải

Câu 60 : Trang 62 sgk toán 8 tập 1

Cho biểu thức (left( x + 1 over 2x - 2 + 3 over x^2 - 1 - x + 3 over 2x + 2 ight).4x^2 - 4 over 5).

a) Hãy tìm điều kiện của x để quý hiếm của biểu thức được xác định.

b) chứng minh rằng khi quý hiếm của biểu thức được xác định thì nó không phụ thuộc vào vào quý giá của biến đổi x.


=> Xem trả lời giải

Câu 61 : Trang 62 sgk toán 8 tập 1

Tìm đk của x để cực hiếm của biểu thức (left( 5x + 2 over x^2 - 10x + 5x - 2 over x^2 + 10x ight).x^2 - 100 over x^2 + 4) được xác định. Tính giá trị của biểu thức trên x = đôi mươi 040.


=> Xem trả lời giải

Câu 62 : Trang 62 sgk toán 8 tập 1

Tìm quý giá của x để quý giá của phân thức (x^2 - 10x + 25 over x^2 - 5x) bằng 0.

Xem thêm: Scl Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Scl Nghĩa Của Từ Giao Tiếp I2C Với Nhiều Module


=> Xem lý giải giải

Câu 63 : Trang 62 sgk toán 8 tập 1

Viết từng phân thức sau dưới dạng tổng của một đa thức và một phân thức với tử thức là một hằng số, rồi tìm những giá trị nguyên của x để quý hiếm của phân thức cũng là số nguyên:

a) (3x^2 - 4x - 17 over x + 2) ;

b) (x^2 - x + 2 over x - 3)


=> Xem lý giải giải

Câu 64 : Trang 62 sgk toán 8 tập 1

Tìm giá trị của phân thức trong bài xích tập 62 tại x = 1,12 và làm cho tròn công dụng đến chữ số thập phân trang bị ba.


=> Xem lý giải giải
Trắc nghiệm Đại số 8 bài: Ôn tập chương II Phân thức đại số (P2)

Bình luận


Giải bài xích tập đông đảo môn không giống
Giải sgk lớp 8
Giải sgk toán 8 tập 1
Giải sgk toán 8 tập 2
Soạn văn 8 tập 1
Soạn văn 8 tập 2
Soạn văn 8 tập 1 giản lược
Soạn văn 8 tập 2 giản lược
Giải sgk sinh học 8
Giải sgk hoá học 8
Giải sgk đồ dùng lí 8
Giải sgk địa lí 8
Giải sgk lịch sử dân tộc 8
Giải sgk GDCD 8
Giải sgk giờ đồng hồ Anh 8
Giải mĩ thuật Đan Mạch 8

TRẮC NGHIỆM LỚP 8


Trắc nghiệm GDCD 8
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 8
Trắc nghiệm toán 8
Trắc nghiệm ngữ văn 8
Trắc nghiệm địa lí 8
Trắc nghiệm giờ Anh 8
Trắc nghiệm sinh học tập 8
Trắc nghiệm thứ lí 8
Trắc nghiệm hóa 8
Trắc nghiệm technology 8
Trắc nghiệm tin học 8
Giải sgk lớp 8 VNEN
Soạn văn 8 VNEN
Soạn văn 8 tập 1 VNEN
Soạn văn 8 tập 2 VNEN
Soạn văn 8 VNEN khôn cùng ngắn
Soạn văn 8 tập 1 VNEN giản lược
Soạn văn 8 tập 2 VNEN giản lược
Giải toán 8 tập 1VNEN
Giải toán 8 tập 2 VNEN
Giải công nghệ xã hội 8
Giải khoa học tự nhiên 8
Giải GDCD 8 VNEN
Giải technology 8 VNEN
Giải tin học 8 VNEN
Giải tiếng anh 8 VNEN
VBT tiếng Anh 8 tập 1 VNEN
VBT giờ đồng hồ Anh 8 tập 2 VNEN

TÀI LIỆU LỚP 8


Văn mẫu lớp 8
Tập bạn dạng đồ địa lí 8
Chuyên đề toán 8
Chuyên đề lý lớp 8
Chuyên đề Địa Lý 8
Đề ôn thi Hóa 8
Đề ôn tập Toán 8
Đề ôn tập đồ gia dụng lí 8
Đề ôn tập lịch sử vẻ vang 8
Giáo án lớp 8
Giáo án toán 8
Giáo án ngữ văn 8
Giáo án trang bị lý 8
Giáo án hóa 8
Giáo án sinh 8
Giáo án địa lý 8
Giáo án lịch sử dân tộc 8
Giáo án GDCD 8
Giáo án tiếng Anh 8
Giáo án technology 8
Giáo án tin học tập 8
Giáo án âm thanh 8
Giáo án mỹ thuật 8
Giáo án thể dục 8
Giáo án VNEN toán 8
Giáo án VNEN văn 8
Giáo án VNEN khoa học thoải mái và tự nhiên 8
*

Kết nối: