*

Nhận xét: trong bảng đơn vị đo khối lượng, hai đơn vị đo ngay lập tức nhau rộng (kém) nhau (10)lần, tức là:

- Đơn vị béo gấp (10) lần đơn vị chức năng bé;

- Đơn vị bé nhỏ bằng (dfrac110) đơn vị lớn.

Bạn đang xem: Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng

2. Một số dạng bài tập

Dạng 1: Đổi những đơn vị đo khối lượng

Phương pháp: Áp dụng nhận xét, vào bảng đơn vị chức năng đo khối lượng, hai đơn vị chức năng đo ngay lập tức nhau rộng (kém) nhau (10) lần.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào địa điểm chấm:

a) (2) tạ = …yến

b) (9) tạ = …kg

c) (5000g = ...,kg)

d) (23kg = ...) tấn

e) (8) tấn (8kg = ...kg)

g) (728kg) = … tạ …(kg)

Cách giải:

a) (2) tạ = (20) yến

b) (9) tạ =(900kg)

c) (5000g = 5kg)

d) (23kg = dfrac231000) tấn

e) (8) tấn (8kg) = (8) tấn + (8kg) = (8000kg + 8kg = 8008kg) .

Vậy (8) tấn (8kg = 8008kg)

g) (728kg = 700kg + 28kg) = (7) tạ + (28kg) = (7) tạ (28)(kg).

Vậy (728kg) = (7) tạ (28)(kg)

Dạng 2: những phép tính với đơn vị đo khối lượng:

Phương pháp:

- Khi triển khai phép tính có kèm theo các đơn vị đo giống như nhau, ta tiến hành các phép tính như bình thường.

- Khi thực hiện phép tính tất cả kèm theo các đơn vị đo không giống nhau, thứ 1 ta phải đổi về cùng 1 đơn vị chức năng đo tiếp đến thực hiện tại tính bình thường.

- lúc nhân hoặc phân tách một đơn vị đo trọng lượng với một số, ta nhân hoặc chia số kia với một trong những như bí quyết thông thường, tiếp nối thêm đơn vị đo khối lượng vào kết quả.

Ví dụ: Điền số phù hợp vào khu vực chấm:

a) (16kg + 33kg = ...kg)

b) (102g - 75g = ...g)

c) (3)tấn + (8) yến = …yến

d) (41kg - 18hg = ...hg)

e) (28kg, imes 4 = ...kg)

f) (57g,:3 = ...g)

Cách giải:

a) (16kg + 33kg = 49kg)

b) (102g - 75g = 27g)

c) (3) tấn + (8) yến = (300) yến +(8) yến = (308) yến


Vậy (3) tấn + (8) yến = (308) yến

d) (41kg - 18hg = 410hg - 18hg = 392hg).

Vậy (41kg - 18hg = ...hg)

e) (28kg, imes 4 = 112kg)

f) (57g,:3 = 19g)

Dạng 3: So sánh các đơn vị đo khối lượng

Phương pháp:

- lúc so sánh các đơn vị đo kiểu như nhau, ta so sánh tựa như như so sánh hai số tự nhiên.

Xem thêm: Aptomat ( Cb Là Gì ? Nguyên Lý Hoạt Động Và Ứng Dụng Trong Đời Sống

- khi so sánh những đơn vị đo khác nhau, trước tiên ta đề xuất đổi về thuộc 1 đơn vị chức năng đo tiếp nối thực hiện đối chiếu bình thường.