Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Nice nghĩa là gì trong tiếng anh?

*
*
*

nice
*

nice /nais/ tính từ (thông tục) thú vị, dễ dàng chịu; tốt, hấp dẫna nice day: một ngày đẹpnice weather: máu trời đẹpa nice walk: một cuộc đi chơi thú vịthe room was nice & warm: căn phòng ấm áp dễ chịu xinh đẹp ngoan; tốt, tử tế, chu đáohow... Of you khổng lồ help me in my work!: anh giúp đỡ tôi trong công việc, thiệt là ung dung quá tỉ mỉ, câu nệ; cạnh tranh tính, khảnh, mong kỳdon"t be too nice about it: không nên quá câu nệ về dòng đóto be too nice about one"s food: khảnh ăn sành sỏi, tế nhị, tinh vi, kỹa nice audience: những người dân xem sành sõito have a nice ear for music: sành nhạca nice question: một vấn đề tế nhịa nice shade of meaning: một ý tế nhịa nice investigation: một cuộc khảo sát kỹ lưỡnga nice observer: người xem tinh tế(mỉa mai) hay hoyou"ve got us into a nice mess!: thiệt anh sẽ đẩy shop chúng tôi vào một thực trạng hay ho gớm! đúng mực (cân)weighed in the nicest scales: được cân nặng ở chiếc cân đúng chuẩn nhất (dùng như phó từ)nice : rất, lắm, tốtsocialist construction is going nice và fast: xây cất xã hội chủ nghĩa tiến vô cùng nhanhthe way is a nice long one: con phố dài lắm, tuyến đường dài dằng dặc
Lĩnh vực: xây dựngdễ chịu
*

*

*

nice

Từ điển Collocation

nice adj.

VERBS be, feel, look, seem, smell, sound, taste I felt nice & cosy. That bread smells nice. His mother sounded very nice on the phone. | make sth I tidied the room lớn make it nice for the others when they came home.

ADV. awfully, exceptionally, extremely, incredibly, jolly, really, terribly, very an awfully nice man | perfectly, thoroughly I"m sure she"s perfectly nice really. | not particularly It had not been a particularly nice experience. | pretty, quite, rather | enough Some of the boys were nice enough, but she didn"t want to go out with them.

PREP. about He was incredibly nice about it, though I am sure it caused him a lot of trouble. | for It"s nice for Mum khổng lồ get out more. | khổng lồ Can"t you be nice to each other for once?

PHRASES nice little It"s a nice little place you"ve got here.

Từ điển WordNet


n.

adj.

pleasant or pleasing or agreeable in nature or appearance

what a nice fellow you are & we all thought you so nasty"- George Meredith; "nice manners

a nice dress

a nice face

a nice day

had a nice time at the party

the corn và tomatoes are nice today
Xem thêm: Bài Tập 1,2,3,4 Trang 77 Toán 5: Luyện Tập Tiết 46, Toán Lớp 5 Trang 77 Luyện Tập

English Synonym & Antonym Dictionary

nicer|nicestsyn.: agreeable desirable enjoyable fine good gratifying pleasing satisfactoryant.: coarse nasty ugly