Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Những bài toán hình lớp 7

*

Loạt bài xích tổng hợp lý thuyết Toán lớp 7 đưa ra tiết, dễ dàng nắm bắt và các dạng bài tập Toán 7 với hơn 600 thắc mắc trắc nghiệm & bài tập tự luận gồm lời giải cụ thể được biên soạn theo từng bài bác học giúp bạn học xuất sắc môn Toán lớp 7: Đại số và Hình học hơn.
Xem thêm: Bài Tập Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên Lớp 6, Bã I 6: Lå©Y ThừA VớI Số Må© Tá»± Nhiãªn

Mục lục triết lý & 600 bài tập Toán 7

Lý thuyết và Bài tập Toán 7 học tập kì 1

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực

I. Lý thuyết & trắc nghiệm theo bài

Bài 1: Tập thích hợp Q những số hữu tỉ

Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ

Bài 3: Nhân, phân chia số hữu tỉ

Bài 4: giá bán trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một vài hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Bài 5: Lũy thừa của một trong những hữu tỉ

Bài 6: Lũy thừa của một vài hữu tỉ (tiếp)

Bài 7: tỉ lệ thành phần thức

Bài 8: đặc điểm của hàng tỉ số bởi nhau

Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Bài 10: làm cho tròn số

Bài 11: Số vô tỉ. Quan niệm về căn bậc hai

Bài 12: Số thực

Tổng hợp kim chỉ nan Chương 1 Đại Số 7

Tổng phù hợp Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7

II. Những dạng bài bác tập

Chủ đề 1: Tập vừa lòng Q những số hữu tỉ

Chủ đề 2: Cộng, trừ số hữu tỉ

Chủ đề 3: giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một số trong những hữu tỉ

Chủ đề 4: Lũy quá của một vài hữu tỉ

Chủ đề 5: tỉ lệ thành phần thức

Chủ đề 6: tính chất của hàng tỉ số bởi nhau

Chủ đề 7: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Chủ đề 8: làm tròn số

Chủ đề 9: Số vô tỉ. Có mang về căn bậc hai

Chủ đề 10: Số thực

Chương 2: Hàm số với đồ thị

Bài 1: Đại lượng tỉ tệ thuận

Bài 2: một trong những bài toán về đại lượng tỉ lệ thành phần thuận

Bài 3: Đại lượng tỉ trọng nghịch

Bài 4: một vài bài toán về đại lượng tỉ trọng nghịch

Bài 5: Hàm số

Bài 6: khía cạnh phẳng tọa độ

Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)

Tổng hợp định hướng Chương 2 Đại Số 7

Tổng đúng theo Trắc nghiệm Chương 2 Đại Số 7

Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Bài 1: nhì góc đối đỉnh

Bài 2: hai đường thẳng vuông góc

Bài 3: những góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai tuyến phố thẳng

Bài 4: hai tuyến phố thẳng song song

Bài 5: tiên đề Ơ-clit về con đường thẳng tuy nhiên song

Bài 6: từ bỏ vuông góc đến tuy vậy song

Bài 7: Định lí

Tổng hợp triết lý Chương 1 Hình học 7

Tổng vừa lòng Trắc nghiệm Chương 1 Hình học tập 7

Chương 2: Tam giác

Bài 1: Tổng tía góc của một tam giác

Bài 2: nhì tam giác bởi nhau

Bài 3: trường hợp bởi nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Bài 4: ngôi trường hợp đều nhau thứ nhì của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Bài 5: trường hợp đều bằng nhau thứ bố của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g)

Bài 6: Tam giác cân

Bài 7: Định lí Pi-ta-go

Bài 8: những trường hợp đều bằng nhau của tam giác vuông

Tổng hợp lý thuyết Chương 2 Hình học tập 7

Tổng hợp Trắc nghiệm Chương 2 Hình học 7

Lý thuyết & Bài tập Toán 7 học tập kì 2

Chương 3: Thống kê

Bài 1: thu thập số liệu thống kê, tần số

Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của vệt hiệu

Bài 3: Biểu đồ

Bài 4: Số vừa đủ cộng

Tổng hợp triết lý Chương 3 Đại Số 7

Tổng thích hợp Trắc nghiệm Chương 2 Đại Số 7

Chương 4: Biểu thức đại số

Bài 1: định nghĩa về biểu thức đại số

Bài 2: cực hiếm của một biểu thức đại số

Bài 3: Đơn thức

Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Bài 5: Đa thức

Bài 6: Cộng, trừ nhiều thức

Bài 7: Đa thức một biến

Bài 8: Cộng, trừ nhiều thức một biến

Bài 9: Nghiệm của nhiều thức một biến

Tổng hợp kim chỉ nan Chương 4 Đại Số 7

Tổng đúng theo Trắc nghiệm Chương 2 Đại Số 7

Chương 3: quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường trực tiếp đồng quy của tam giác

Bài 1: dục tình giữa góc với cạnh đối diện trong một tam giác

Bài 2: quan hệ giới tính giữa mặt đường vuông góc và mặt đường xiên, con đường xiên với hình chiếu

Bài 3: quan hệ giữa bố cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác

Bài 4: đặc điểm ba con đường trung con đường của tam giác

Bài 5: tính chất tia phân giác của một góc

Bài 6: tính chất ba đường phân giác của tam giác

Bài 7: đặc điểm đường trung trực của một quãng thẳng

Bài 8: đặc điểm ba con đường trung trực của tam giác

Bài 9: đặc thù ba con đường cao của tam giác

Tổng hợp triết lý & Trắc nghiệm Chương 3 Hình học 7

Tổng phù hợp Trắc nghiệm Chương 2 Đại Số 7

Giới thiệu kênh Youtube johnadamshs.net


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, johnadamshs.net HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đk mua khóa đào tạo và huấn luyện lớp 7 đến con, được tặng kèm miễn tầm giá khóa ôn thi học tập kì. Phụ huynh hãy đăng ký học demo cho nhỏ và được tư vấn miễn phí. Đăng cam kết ngay!