major tức là gì, định nghĩa, các sử dụng với ví dụ trong tiếng Anh. Cách phát âm major giọng phiên bản ngữ. Từ bỏ đồng nghĩa, trái nghĩa của major.

Bạn đang xem: Major


Từ điển Anh Việt

major

/"meidʤə/

* danh từ

(quân sự) thiếu tá (lục quân)

* danh từ

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) con trai đến tuổi thành niên (21 tuổi)

chuyên đề (của một sinh viên)

người có vị thế cao rộng (trong một nghành nghề dịch vụ nào đó)

* tính từ

lớn (hơn), những (hơn), trọng đại, công ty yếu

for the major part: phần lớn, phần nhiều

anh, bự (dùng trong trường hợp tất cả hai đồng đội cùng trường)

Smith major: Xmít anh, Xmít lớn

(âm nhạc) trưởng

đến tuổi trưởng thành

(thuộc) chăm đề (của một sinh viên)

* nội động từ

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chuyên về (một môn gì), chọn siêng đề, đỗ cao (về một môn học)

to major in history: siêng về môn sử; chọn chuyên đề về sử; đỗ cao về sử

major

lớn, chính, cơ bản, đặc biệt quan trọng hơn


Từ điển Anh Việt - chuyên ngành

major

* khiếp tế

chủ yếu

đến tuổi trưởng thành

thành niên

trọng yếu

* kỹ thuật

chính

cơ bản

lớn

toán & tin:

quan trọng hơn

điện lạnh:

số đông


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng giờ Anh
9,0 MB
Học từ new mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích phù hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh với tổng số 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn phương pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô search kiếm với để né khỏi.Nhập từ nên tìm vào ô search kiếm với xem những từ được nhắc nhở hiện ra mặt dưới.Khi nhỏ trỏ đang phía trong ô search kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch rời giữa những từ được gợi ý.Sau đó thừa nhận (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô tra cứu kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ đề xuất tìm vào ô tìm kiếm kiếm và xem những từ được gợi ý hiện ra mặt dưới.Nhấp loài chuột vào từ hy vọng xem.

Xem thêm: Câu Ghép Trong Tiếng Anh ( Compound Sentence Là Gì, Câu Ghép Trong Tiếng Anh


Lưu ý
Nếu nhập từ khóa vượt ngắn bạn sẽ không nhận thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*