- Chọn bài bác -Bài 1: không ngừng mở rộng khái niệm phân sốBài 2: Phân số bằng nhauBài 3: đặc thù cơ phiên bản của phân sốBài 4: Rút gọn phân sốLuyện tập trang 15Bài 5: Quy đồng mẫu những phân sốLuyện tập trang 19Bài 6: đối chiếu phân sốBài 7: Phép cùng phân sốBài 8: đặc thù cơ bản của phép cùng phân sốLuyện tập trang 29Bài 9: Phép trừ phân sốLuyện tập trang 34Bài 10: Phép nhân phân sốBài 11: đặc thù cơ bản của phép nhân phân sốLuyện tập trang 40Bài 12: Phép chia phân sốLuyện tập trang 43Bài 13: láo số. Số thập phân. Phần trămLuyện tập trang 47Luyện tập trang 48Bài 14: Tìm cực hiếm phân số của một số cho trướcLuyện tập trang 52Bài 15: Tìm một số trong những biết quý hiếm một phân số của nóLuyện tập trang 55Bài 16: kiếm tìm tỉ số của nhị sốLuyện tập trang 59Bài 17: Biểu thiết bị phần trămÔn tập chương 3 (Câu hỏi - bài tập)Ôn tập thời điểm cuối năm phần số học

Xem cục bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Sách giải toán 6 bài bác 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số khiến cho bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận phù hợp và hòa hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào những môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 2 bài 5 trang 17: Hãy điền số phù hợp vào ô vuông

*

Lời giải

Ta tất cả

*

Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 2 bài xích 5 trang 17:

a) kiếm tìm BCNN của các số 2, 5, 3, 8.

Bạn đang xem: Luyện tập quy đồng mẫu số lớp 6

b) Tìm những phân mốc giới hạn lượt bằng

*
mà lại cùng có mẫu là BCNN(2, 5, 3, 8).

Lời giải

a) Ta có 8 = 23

Các quá số tầm thường và riêng là 2; 3; 5.

Số mũ lớn nhất của 2 là 3.

Số mũ lớn số 1 của 3 là 1.

Số mũ lớn nhất của 5 là 1

Khi kia : BCNN(2,5,3,8) = 23 . 3 . 5 = 120


*

Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 2 bài bác 5 trang 18:

a) Điền vào chỗ trống nhằm quy đồng mẫu các phân số:

*

– search BCNN(12, 30):

12 = 22 . 3

30 = …

BCNN(12, 30) = …

– search thừa số phụ:

… : 12 = …

… : 30 = …

– Nhân tử và mẫu của từng phân số với quá số phụ tương ứng:


*

b) Quy đồng mẫu các phân số:

*

Lời giải

a) – tìm BCNN( 12,30)

12 = 22.3

30 = 2 . 3 . 5

BCNN(12,30) = 22.3.5 = 60

– kiếm tìm thừa số phụ:

60 : 12 = 5

60 : 30 = 2

– Nhân tử và mẫu mã của từng phân số với vượt số phụ tương ứng;

*

b)

*

– BCNN(44,18, -36)

44 = 22.11

18 = 2.32

-36 = 22.3.(-3)

BCNN(44,8, -36) = 23.32.11 = 792

– quá số phụ

792 : 44 = 18

792 : 18 = 44

792 : (-36) = -22

– Nhân tử và chủng loại của mỗi phân số với vượt số phụ tương ứng


*

Bài 28 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): a) Quy đồng mẫu những phân số sau:

b) trong số phân số đã cho, phân số nào chưa về tối giản? Từ thừa nhận xét đó, ta có thể quy đồng mẫu các phân số này như thế nào?

Lời giải:

a)

Bước 1: tìm kiếm BCNN của 16, 24, 56 để triển khai MSC

16 = 24

24 = 23.3

56 = 23.7

⇒ BCNN(16, 24, 56) = 24.3.7 = 336

Do kia MSC của bố phân số là 336.

Bước 2: tra cứu thừa số phụ của từng mẫu.

– quá số phụ của 16 là 336 : 16 = 21

– quá số phụ của 24 là 336 : 24 = 14

– quá số phụ của 56 là 336 : 56 = 6

Bước 3: Nhân tử và mẫu của từng phân số với quá số phụ tương ứng:

b) trong số phân số trên
là phân số chưa về tối giản.

Do kia thay bởi vì quy đồng bố phân số , ta hoàn toàn có thể quy đồng cha phân số
.

+ tra cứu BCNN(16; 24; 8):

16 = 24; 24 = 23.3; 8 = 23

Suy ra BCNN(16; 24; 8) = 24.3 = 48.


+ tìm kiếm thừa số phụ:

48 : 16 = 3

48 : 24 = 2

48 : 8 = 6.

+ Quy đồng chủng loại số:

Bài 29 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): Quy đồng mẫu các phân số sau:

*

Lời giải

Nhận xét: những phân số đã cho phần lớn ở dạng về tối giản.

a)

Mẫu số tầm thường là BCNN(8, 27) = 8.27 = 216

Thừa số phụ của 8 là 216 : 8 = 27, của 27 là 216 : 27 = 8. Vày đó:

*

b)

Mẫu số tầm thường là BCNN(9, 25) = 9.25 = 225. Bởi đó:

*

c) -6 = -6/1

Mẫu số phổ biến là BCNN(15, 1) = 15. Vị đó:

*

Bài 30 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): Quy đồng mẫu những phân số sau:

*

Lời giải:

a) những phân số đều tối giản và có mẫu số dương.

Mẫu số tầm thường là BCNN (120, 40) = 120.

Quy đồng mẫu mã số:

*

b) Rút gọn gàng

*

Mẫu số chung là BCNN (73; 13) = 949.

Quy đồng chủng loại số

*

c) Cả ba phân số đều tối giản và mẫu mã số dương.

Mẫu số tầm thường là BCNN (30,60,40) = 120.

Quy đồng mẫu mã số:

*

d) các phân số đều tối giản.

Mẫu số bình thường là BCNN(60, 18, 90) = 180.

Quy đồng mẫu mã số:

*

Bài 31 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): nhì phân số dưới đây có đều bằng nhau không?

*

Lời giải:

Ta đưa toàn bộ các phân số về dạng tối giản rồi đối chiếu chúng.

*

Giải bài xích tập Toán 6 Tập 2 | Để học tốt Toán 6 Tập 2

Chương 3: Phân số

Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Bài 32 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): Quy đồng mẫu những phân số:

*

Lời giải:

a) những phân số đều tối giản. Mẫu số tầm thường là BCNN(7, 9, 21) = 32.7 = 63

Thừa số phụ của 7 là 9, của 9 là 7, của 21 là 3. Bởi đó:

*

b) những phân số đều buổi tối giản. Mẫu mã số chung: 23.3.11 = 264. Vị đó:

*

*

Lời giải:

a)

*

Mẫu số tầm thường là BCNN (20, 30, 15) = 60.

Quy đồng chủng loại số :

*

b) Ta có:

*

Mẫu số thông thường là BCNN(35 ; trăng tròn ; 28) = 22.5.7 = 140.

Quy đồng mẫu mã số :


*

*

Lời giải:

a)

*

b) mẫu số chung là BCNN (5, 6) = 30. Vì đó:

*

c) mẫu số tầm thường là BCNN (7, 15) = 105. Vị đó:

*

*

Lời giải:

a)

+ Rút gọn:

*

+ Quy đồng những phân số

*

Mẫu số thông thường là BCNN(6, 5, 2) = 30

*

b)

+ Rút gọn:

*

+ Quy đồng các phân số

*

Mẫu số chung là BCNN (5, 8, 9) = 360.

*
*
*

Cho dãy các phân số sau:

Hãy qui đồng mẫu các phân số của từng hàng rồi đoán dấn phân số lắp thêm tự của dãy đó; viết nó bên dưới dạng buổi tối giản rồi viết chữ cái ở hàng đó vào ô …

Lời giải:

+ Ô chữ N: Quy đồng chủng loại số với chủng loại số chung bằng 10.

Do kia phân số tiếp theo sau cần điền là

+ Ô chữ H: Quy đồng mẫu số với chủng loại số chung bởi 12.

Do đó phân số tiếp theo sau cần điền là

+ Ô chữ Y: Quy đồng mẫu số với mẫu số chung bằng 40.

Do kia phân số tiếp theo sau cần điền là

+ Ô chữ O: Quy đồng mẫu số với mẫu mã số chung bằng 20.

Do kia phân số tiếp theo sau cần điền là

+ Ô chữ M: Quy đồng chủng loại số với mẫu mã số chung bởi 12.

Do kia phân số tiếp sau cần điền là

+ Ô chữ S: Quy đồng chủng loại số với chủng loại số chung bằng 18.

Do kia phân số tiếp theo cần điền là

+ Ô chữ A: Quy đồng mẫu số với mẫu số chung bởi 14.

Do đó phân số tiếp sau cần điền là

+ Ô chữ I: Quy đồng mẫu mã số với mẫu số chung bởi 18.

Do kia phân số tiếp theo sau cần điền là

Vậy điền những chữ cái khớp ứng với các kết quả ta được:

Đó là hai địa điểm HỘI AN cùng MỸ SƠN của Viêt phái mạnh được UNESCO công nhân là di sản văn hóa quả đât vào năm 1999.

Cho dãy các phân số sau:

Hãy qui đồng mẫu những phân số của từng hàng rồi đoán thừa nhận phân số thứ tự của hàng đó; viết nó dưới dạng buổi tối giản rồi viết chữ cái ở hàng đó vào ô …

Lời giải:

+ Ô chữ N: Quy đồng mẫu mã số với mẫu mã số chung bằng 10.

Do kia phân số tiếp theo cần điền là

+ Ô chữ H: Quy đồng mẫu số với mẫu số chung bằng 12.

Do kia phân số tiếp theo cần điền là

+ Ô chữ Y: Quy đồng mẫu mã số với chủng loại số chung bởi 40.

Do kia phân số tiếp theo cần điền là

+ Ô chữ O: Quy đồng chủng loại số với mẫu mã số chung bằng 20.


Do đó phân số tiếp sau cần điền là

+ Ô chữ M: Quy đồng mẫu mã số với mẫu mã số chung bằng 12.

Do đó phân số tiếp theo cần điền là

+ Ô chữ S: Quy đồng mẫu số với mẫu mã số chung bằng 18.

Do đó phân số tiếp sau cần điền là

+ Ô chữ A: Quy đồng mẫu mã số với mẫu mã số chung bởi 14.

Do đó phân số tiếp sau cần điền là

+ Ô chữ I: Quy đồng mẫu mã số với mẫu số chung bằng 18.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 118 - Bài 1,2,3 Trang 118 Sgk Toán 5: Mét Khối

Do đó phân số tiếp theo cần điền là

Vậy điền các chữ cái tương xứng với các công dụng ta được:

Đó là hai địa danh HỘI AN với MỸ SƠN của Viêt nam được UNESCO người công nhân là di tích văn hóa nhân loại vào năm 1999.