Bạn sẽ xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và tải ngay phiên bản đầy đầy đủ của tư liệu tại phía trên (262.65 KB, 8 trang )
Bạn đang xem: Toán lớp 6 chân trời sáng tạo

PHÒNG GD&ĐT HỮU LŨNG TRƯỜNG thcs XÃ MINH HỊA

Tiết 28. KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MƠN HÌNH HỌC 6 (CHƯƠNG II) NĂM HỌC: 2018-2019

I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức:

- Kiểm tra khả năng tiếp thu kỹ năng chương II.Góc 2. Kĩ năng:

- Kiểm tra kĩ năng vận dụng những kiến thức bên trên vào giải những bài tập về góc, tam giác.

3. Thái độ:

- thói quen kỷ luật, nghiêm túc trong bình chọn . II. CHUẨN BỊ:

- GV: Ôn luyện cho HS văn bản chương II. Ra đề, in đề cho HS - HS: Ôn tập kĩ câu chữ chương II. Chuẩn bị đồ dùng học tập. III. NỘI DUNG:

1. Ma trận dìm thức:

TT Chủ đề hoặc mạch kiến thức, năng lực Số tiết

Tầm quan trọng

Trọng số Tổng điểm

Điểm 10

1

Nửa phương diện phẳng. Góc. Số đo góc. Cộng số đo nhị góc. Tia phân giác của một góc. Thực hành: Đo góc trên mặt đất.

5 63 2 125 6

2 Đường tròn. Tam giác 3 37 2 74 4

Kiểm tra 45’ 8 100 199 10

2.Ma trận đề:

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kỹ năng

Mức độ nhận thức – hiệ tượng câu hỏi

Tổng
điểm

1 2 3 4

Nửa phương diện phẳng. Góc. Số đo góc. Cộng số đo nhị góc. Tia phân giác của một góc. Thực hành: Đo góc trên mặt đất.

Câu 1a 2

Câu 1b 2

Câu 1c

2 3

6

Đường tròn. Tam giác Câu 2a

1,5 Câu 2b 1,5 Câu 2c 1 3 4

Kiểm tra 45’ 2


(2)

Vi Hùng sơn


(3)

3. Bảng mơ tả tiêu chuẩn lựa chọn câu hỏi, bài bác tập: Câu 1.

a) nhận biết được tia nằm giữa hai tia. Nhì góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau. b) Vẽ hình theo yêu cầu bài xích tốn, đo góc với tính số đo góc.

c) Lập luận chứng tỏ một tia là tia phân giác của một góc. Câu 2.

a) phân biệt tam giác còn chỉ ra các yếu tố vào tam giác (hoặc con đường trịn). B) Vẽ hình theo u mong của việc (Vẽ tam giác lúc biết ba cạnh).


(4)

Vi Hùng tô

(5)

PHÒNG GD&ĐT HỮU LŨNG Đề: 01 TRƯỜNG trung học cơ sở XÃ MINH HỊA

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MƠN HÌNH HỌC 6 (Tiết 28) NĂM HỌC:2018-2019

(Thời gian có tác dụng bài:45 phút)

ĐỀ BÀI Câu 1: (6đ)

Trên cùng một nửa khía cạnh phẳng bờ chứa tia Ox vẽ nhị tia Oy, Oz làm thế nào cho

0 0

xOy 120 , xOz= =60

a) Trong bố tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia cịn lại? vị sao? b) so sánh xOz với yOz

c) Tia Oz gồm là tia phân giác của góc xOy khơng? bởi vì sao? Câu 2: (4đ)

a) Tam giác ABC là gì? Hãy chỉ ra những đỉnh, các góc, các cạnh của tam giác ABC

b) Vẽ tam giác ABC, biết AB = 4cm, AC = 3cm, BC = 5cm.

c) trên cạnh BC của tam giác ABC vừa vẽ sống ý b rước điểm M làm sao cho
BM = 2,5 cm. M có phải là trung điểm của BC khơng ? bởi sao ?


(6)

Vi Hùng tô

Hoàng Việt Hồng


(7)

TRƯỜNG thcs XÃ MINH HÒA


(8)

Câu Nội dung Điểm

Câu 1 (6 điểm)

Vẽ hình đúng

a)Vì xOzxOy yêu cầu tia Oz nằm trong lòng hai tia Ox cùng Oy 0.5 1.5

b) vì chưng tia Oz nằm giữa tia Ox và Oy nên: xOz+zOy=xOy

Hay 0 0

60 +zOy=120

0 0 0

120 60 60

zOy

 = − = Vaäy xOz=zOy

0.5 0.5 0.5

0.5 c)Vì tia Oz nằm trong lòng tia Ox cùng Oy cùng xOz=zOy đề xuất Oz là tia phân

giác của góc xOy.

2.0

Câu 2 (4 điểm)

a) Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA khi ba điểm A, B, C ko thẳng hàng.

Các đỉnh là A, B, C những góc là: A, B, C


Các cạnh là: AB, BC, CA

0.5

0.5

0.5 b) Vẽ BC = 5cm.

Vẽ hai cung tròn (B; 4cm), (C; 3cm) giảm nhau tại A Nối BA, AC ta được tam giác ABC nên vẽ.

0.5

1.0

c) M là trung điểm của BC. Vì MB = MC = 5

2 = 2,5 (cm)

Giáo viên ra đề

Vi Hùng sơn


Hoàng Việt Hồng


Tài liệu liên quan


*
bài bác tập xử lý dấu hiệu số có giải thuật 6 940 19
*
tuển lựa chọn 100 bài tập phương trình hệ phương trình có lời giải 7 877 7
*
250 bài xích tập phương trình hệ phương trình (có lời giải chi tiết) 114 898 0
*
bài xích tập tích phân hàm vô tỷ có lời giải 7 839 6
*
bài tập tích phân hàm vị giác có giải mã 15 532 1
*
bài bác tập hàm COUNTIF với COUNTIFS excel (có lời giải) 6 478 2
*
bài tập thi kinh tế vi tế bào có giải mã 5 534 5
*
BÀI tập các THÔNG số ĐƯỜNG dây có lời GIẢI 8 759 2
*
bài tập máy điện chương 1,2 có lời giải 26 1 28
*
bài xích tập máy điện chương 2,3 có lời giải 51 1 22
*


Tài liệu chúng ta tìm tìm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(262.65 KB - 8 trang) - bài bác tập Góc môn Toán lớp 6 có giải thuật hay | Toán học, Lớp 6 - Ôn Luyện
Tải phiên bản đầy đầy đủ ngay


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Inertia Là Gì, Mass Moment Of Inertia Là Gì, Mass Moment Of

×