- Chọn bài bác -Bài 1: Điểm. Đường thẳngBài 2: cha điểm trực tiếp hàngBài 3: Đường thẳng đi qua hai điểmBài 4: TiaBài 5: Đoạn thẳngBài 6: Độ lâu năm đoạn thẳngBài 7: bao giờ thì AM + MB = AB?Bài 8: Trung điểm của đoạn thẳngTổng hợp triết lý Chương 1 (phần Hình học Toán 6)

Xem cục bộ tài liệu Lớp 6: trên đây

A. Lý thuyết

1. Khi nào thì tổng độ lâu năm hai đoạn thẳng AM và MB bằng độ dài đoạn thẳng AB?

Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A cùng B thì AB = AM + MB. Ngược lại, nếu như AB = AM + MB thì điểm M nằm trong lòng hai điểm A với B.

Ví dụ: đến điểm M nằm trong lòng hai điểm A cùng B. Biết , tính độ lâu năm đoạn trực tiếp MB?

Giải: bởi vì điểm M nằm trong lòng A cùng B thì AB = AM + MB.

Thay AM = 3cm, AB = 8cm, ta được: 3 + MB = 8 ⇒ MB = 8 – 3 = 5(cm)

2. Một vài qui định đo khoảng cách giữa nhì điểm xung quanh đất

Muốn đo khoảng cách giữa nhị điểm cùng bề mặt đất, trước hết ta yêu cầu gióng một đường thẳng đi qua hai đặc điểm đó rồi sử dụng thước cuộn bởi vải hoặc thước cuộn bởi kim loại.

+ Nếu khoảng cách giữa nhì điểm xung quanh đất nhỏ hơn độ nhiều năm thước cuộn thì chỉ việc giữ thắt chặt và cố định một đầu thước trên một điểm rồi căng thước trải qua điểm sản phẩm hai.

+ Nếu khoảng cách giữa nhị điểm xung quanh đất to hơn độ lâu năm thước cuộn thì sử dụng liên tục thước cuộn những lần

+ Đôi khi bạn ta dùng thức chữ A có khoảng cách giữa hai chân là 1m hoặc 2m

B. Trắc nghiệm và Tự luận

I. Thắc mắc trắc nghiệm

Câu 1: Điểm p nằm thân hai điểm M và N thì:

A.

Bạn đang xem: Khi nào thì am + mb = ab

PN + MN = PN B. MP + MN = PN

C. MP + PN = MN D. MP – PN = MN

Lời giải

Điểm p. Nằm thân hai điểm M với N thì: MP + PN = MN

Chọn giải đáp C.


Câu 2: đến hai điểm A và B nằm ở tia Ox làm thế nào cho OA = 6cm, OB = 2cm. Hỏi trong bố điểm O, A, B điểm nào nằm trong lòng hai điểm còn lại?

A. Điểm O B. Điểm B

C. Điểm A D. không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại

Lời giải

Vì A, B đông đảo thuộc tia Ox và OB

Câu 3: mang đến O nằm giữa hai điểm A và B . Điểm I nằm trong lòng hai điểm O cùng B . Chọn câu đúng:

A. Điểm O nằm giữa hai điểm A và I B. Điểm A nằm giữa hai điểm I với B

C. Điểm I nằm giữa hai điểm A cùng B D.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Chi Tiết, Chính Xác Toán Lớp 7 Tập 1, Soạn Toán Vnen 7 Tập 1

Cả A, C đông đảo đúng

Lời giải

*

• bởi vì O nằm trong lòng hai điểm A và B nên hai tia OA với tia OB đối nhau (1)

Lại gồm I nằm giữa hai điểm O và B đề xuất suy ra tia OI cùng tia OB trùng nhau (2)


Từ (1) và (2) suy ra tia OA với tia OI đối nhau.

Vậy điểm O nằm giữa hai điểm A và I. Vì vậy A đúng.

• bởi I nằm giữa hai điểm O với B nên tia IO và tia IB đối nhau (3)

Lại tất cả O nằm trong lòng hai điểm A với I (chứng minh trên) đề nghị suy ra tia IO và tia IA trùng nhau (4)

Từ (3) cùng (4) suy ra tia IA và tia IB đối nhau.

Vậy điểm I nằm giữa hai điểm A và B. Cho nên vì thế D đúng.

Chọn câu trả lời D.


II. Bài tập từ luận

Câu 1: mang lại điểm M nằm trong lòng A với B. Biết AM = 3cm, AB = 8cm. Tính MB

Lời giải

*

Vì điểm M nằm giữa A với B cần AB = AM + MB.

Thay AM = 3cm, AB = 8cm, ta có:

3 + MB = 8

⇒ MB = 8 – 3 = 5 (cm)

Vậy MB = 5 (cm)


Câu 2: Cho cha điểm A, B, C thẳng hàng. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm sót lại nếu:

a) AB + BC = AC