Giải toán lớp 6 tập 2 bài 13: láo Số – Số Thập Phân – Phần Trăm. Trả lời giải bài bác tập 94, 95, 96, 97, 98 trang 44, 45, 46 SGK toán lớp 6 tập 2.

Bạn đang xem: Giải toán 6 bài 13


Lý thuyết bài bác 13: hỗn Số, Số Thập Phân, Phần TrămTrả lời câu hỏi bài 13 trang 44, 45 SGK toán lớp 6 tập 2Giải bài tập bài bác 13 trang 46 SGK toán lớp 6 tập 2

Lý thuyết bài 13: láo lếu Số, Số Thập Phân, Phần Trăm

1. Láo lếu số

* Tổng quát: khi ta viết gọn tổng của một số nguyên dương và phân số dương bằng phương pháp bỏ dấu cùng xen giữa bọn chúng thì được gọi là 1 trong hỗn số.

– Số đối của hỗn số này cũng được gọi là 1 hỗn số.

– Như vậy, một hỗn số bao gồm hai phần: phần nguyên và phần phân số.

– ước ao đổi một phân số dương bao gồm tử lớn hơn mẫu (còn call là phân số dương lớn hơn 1) thành một láo lếu số ta chia tử mang đến mẫu. Thương tìm kiếm được đó là phần nguyên, phần phân số bao gồm tử là số dư còn chủng loại là mẫu số của phân số vẫn cho.

Ví dụ: * Muốn viết một hỗn số dưới dạng một phân số, ta nhân phần nguyên với chủng loại rồi cộng với tử, kết quả tìm được là tử số của phân số, còn mẫu vẫn chính là mẫu vẫn cho.

Ví dụ: <3frac15 = frac(3 . 5 + 1)5>* Chú ý:

– Đối với những hỗn số gồm dấu “-“ đằng trước thì ta chỉ cần đổi lếu số dương theo quy tắc thường thì rồi viết thêm lốt “-“ đằng trước phân số search được, tuyệt đối hoàn hảo không đem phần số nguyên âm nhân với mẫu rồi cộng tử số.

Ví dụ: <-2frac13 = – frac(2 . 3 + 1)3 = frac-73>– lúc viết một phân số âm dưới dạng hỗn số, ta chỉ cần viết số đối của chính nó dưới dạng lếu số rồi để dấu “-“ trước hiệu quả nhận được.

2. Số thập phân

– Phân số thập phân là phân số mà mẫu mã là lũy vượt của 10

Ví dụ: – các phân số thập phân có thể viết bên dưới dạng số thập phân.

Số thập phân có hai phần: Phần số nguyên cùng phần thập phân.

Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy.Phần thập phân viết bên bắt buộc dấu phẩy.Số chữ số phần thập phân bởi đúng số chữ số 0 ở mẫu mã của phân số thập phân.

Ví dụ:

3. Phần trăm

Những phân số có mẫu là 100 còn được viết bên dưới dạng xác suất với kí hiệu %

Ví dụ:

Trả lời câu hỏi bài 13 trang 44, 45 SGK toán lớp 6 tập 2

Câu hỏi 1 Toán 6 Tập 2 bài xích 13 trang 44

Viết các phân số sau bên dưới dạng láo số:

;

Giải:

Ta có:

;

Câu hỏi 2 Toán 6 Tập 2 bài bác 13 trang 45

Viết các hỗn số dưới dạng phân số:

<2frac47>; <4frac35>

Giải:

Ta có:

<2frac47 = frac(2 . 7 + 4)7 = frac187>;

<4frac35 = frac(4 . 5 + 3)5 = frac235>

Câu hỏi 3 Toán 6 Tập 2 bài xích 13 trang 45

Viết những phân số tiếp sau đây dưới dạng số thập phân:

; ;

Giải:

;

;

Câu hỏi 4 Toán 6 Tập 2 bài xích 13 trang 45

Viết những số thập phân dưới đây dưới dạng phân số thập phân:

1,21; 0,07; -2,013.

Giải:

Ta có:

1,21 = ;

0,07 = ;

-2,013 = -2013/1000

Câu hỏi 5 Toán 6 Tập 2 bài xích 13 trang 46

Viết các số thập phân tiếp sau đây dưới dạng phân số thập phân và dưới dạng sử dụng kí hiệu %: 6,3 = …; 0,34 = …

Giải:

Ta có:

6,3 = = = 630%;

0,34 = = 34%

Giải bài xích tập bài 13 trang 46 SGK toán lớp 6 tập 2

Bài 94 trang 46 SGK toán lớp 6 tập 2

Viết các phân số sau bên dưới dạng láo lếu số:

;

;

Giải:

Ta có:

;

;

Bài 95 trang 46 SGK toán lớp 6 tập 2

Viết những hỗn số sau bên dưới dạng phân số:

<5frac17>; <6frac34>; <-1frac1213>;

Giải:

Ta có:

<5frac17 = frac(5 . 7 + 1)7 = frac367>; <6frac34 = frac(6 . 4 + 3)4 = frac274>; <-1frac1213 = frac-(13 + 12)13 = frac-2513>;

Bài 96 trang 46 SGK toán lớp 6 tập 2

So sánh các phân số: Giải:

Ta có:

với

Vì hai số có cùng phần nguyên nhưng lại > cần < 3frac17 > 3frac111>hay >

Bài 97 trang 46 SGK toán lớp 6 tập 2

Đổi ra mét (viết công dụng dưới dạng phân số thập phân rồi dưới dạng số thập phân).

3 dm, 85 cm, 52 mm.

Giải: 

Ta có:

3 dm = m = 0,3 m.

85 cm = m = 0,85 m.

52 mm = m = 0,052 m.

Xem thêm: Danh Sách Bảng Đơn Vị Đo Khối Lượng Đầy Đủ, Dễ Nhớ Nhất, Bảng Đơn Vị Đo Khối Lượng Đầy Đủ, Dễ Nhớ Nhất

Bài 98 trang 46 SGK toán lớp 6 tập 2

Dùng phần trăm với kí hiệu % nhằm viết những số tỷ lệ trong những câu dưới đây :

Để đạt tiêu chuẩn chỉnh công nhận thịnh hành giáo dục THCS, xã rạng đông đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu:

– huy động số trẻ em 6 tuổi đến lớp lớp 1 đạt chín mươi mốt phần trăm. Có tối thiểu tám mươi hai phần trăm số trẻ em ở giới hạn tuổi 11 – 14 tốt nghiệp đái học;

– kêu gọi chín mươi sáu phần trăm học sinh tốt nghiệp đái học hàng năm vào lớp 6 trung học cơ sở phổ thông và thcs bổ túc;

– bảo vệ tỉ lệ học tập sinh giỏi nghiệp thcs hàng năm từ chín mươi tư phần trăm trở lên.

Giải:

Để đạt tiêu chuẩn công nhận thông dụng giáo dục THCS, xã rạng đông đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu:

– huy động số trẻ 6 tuổi đến lớp lớp 1 đạt 91% . Bao gồm ít nhất 82% số trẻ con ở lứa tuổi 11 – 14 tốt nghiệp Tiểu học tập ;

– Huy động 96% học sinh xuất sắc nghiệp tiểu học hàng năm vào lớp 6 thcs phổ thông và thcs bổ túc;