Nếu sẽ biết về JDBC thì JDBC là công cụ liên kết DB siêu thô sơ được sử dụng từ rất mất thời gian và có rất nhiều vấn đề. Hibernate thành lập và hoạt động nhằm xử lý vấn đề trường thọ và buổi tối ưu hơn.

Bạn đang xem: Hibernate là khỉ gì? sao phải dùng nó thay jdbc


Hibernate là khỉ gì?

Hibernate là 1 trong những thư viện ORM (Object Relational Mapping) mã nguồn mở giúp lập trình viên viết vận dụng Java hoàn toàn có thể map các objects (pojo) cùng với hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ,và cung cấp thực hiện những khái niệm thiết kế hướng đối tượng người sử dụng với cớ tài liệu quan hệ.Hibernate Workflow

*
Persistence objectChính là những POJO object maps với các table tương ứng của cơ sở tài liệu quan hệ. Nó như thể những “thùng xe” chứa dữ liệu từ ứng dụng để ghi xuống database, tốt chứa dữ liệu tải lên áp dụng từ database.Session FactoryLà một interface giúp tạo nên session kết nối đến database bằng phương pháp đọc các thông số kỹ thuật trong Hibernate configuration. Từng một database phải có một session factory.Tỉ dụ trường hợp ta áp dụng MySQL, và Oracle cho áp dụng Java của bản thân mình thì ta cần phải có một session factory cho MySQL, và một session factory đến Oracle.

Hibernate SessionMỗi một đối tượng người dùng session được Session factory chế tác ra sẽ tạo nên một liên kết đến database.TransationLà transaction bảo vệ tính toàn vẹn của phiên thao tác với cớ sở dữ liệu. Có nghĩa là nếu bao gồm một lỗi xẩy ra trong transaction thì tất cả các tác vụ triển khai sẽ thất bại.QueryHibernate cung ứng các câu chuy vấn HQL (Hibernate Query Language) cho tới database cùng map công dụng trả về với đối tượng người dùng tương ứng của áp dụng Java.

Xem thêm: Giải Bài 1,2,3,4 Trang 45 Toán Lớp 5 Luyện Tập Trang 45 Sgk Toán 5, Luyện Tập

Nếu bạn muốn làm câu hỏi với Hibernate thử hãy xem Tutorial lý giải sử dụng Hibernate cho tất cả những người mới bắt đầu tại lcdung.top

Sau phải dùng Hibernate cầm cố JDBC

1. Object Mapping

Với JDBC ta phải map các trường trong bảng với những thuộc tính của Java object một biện pháp “thủ công”. Cùng với Hibernate sẽ cung cấp ta bản đồ một cách “tự động” trải qua các file thông số kỹ thuật map XML hay được dùng các anotation.JDBC sẽ bản đồ Java object cùng với table như sau.


//rs là ResultSet trả về từ bỏ câu query get tài liệu bảng user.List users=new ArrayList();while(rs.next()) User user = new User(); user.setUserId(rs.getString("userNo")); user.setName(rs.getString("firstName")); user.setEmail(rs.getString(“lastName”)); users.add(user);