Hạng mục là từ bỏ được các doanh nghiệp áp dụng rất thông dụng trong những phiên bản kế hoạch. Tuy nhiên, không phải ai cũng nằm rõ được nội dung, ý nghĩa và các vấn đề liên quan đến hạng mục.

Bạn đang xem: Hạng mục tiếng anh là gì

Bài viết sau đây, TBT Việt Nam cửa hàng chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể cho quý vị những vấn đề tương quan đến hạng mục.

Hạng mục là gì?

Hạng mục là phần đa phần, mục đã được cách thức thành những loại, hạng khăng khăng hay rất có thể hiểu nó chính là những dự án công trình nhỏ, trật và nó phía trong một công trình lớn.

Hạng mục là thuật ngữ được ứng dụng nhiều trong đời sống, nhất là trong các lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng.

*

Hạng mục giờ đồng hồ Anh là gì?

Hạng mục giờ đồng hồ Anh là: Categories

Trong tiếng Anh, hạng mục được tư tưởng như sau:

Categories are parts, items that have been specified in certain categories, categories or can be understood as small & separate works & it is located in a large work.Category is a term that is applied a lot in life, especially in fields such as industry và construction.

Cụm từ tương quan đến khuôn khổ tiếng Anh là gì?

Khi nói đến hạng mục, các từ thường xuyên xuyên xuất hiện trong cuộc sống thường ngày cũng như các bước của bọn họ là cụm từ khuôn khổ công trình.

When it comes khổng lồ categories, the term that often appears in our lives as well as our work is the construction item.

Hạng mục dự án công trình theo giờ đồng hồ Anh là : Construction items

Hạng mục công trình là 1 phần của công trình với công năng có thể vận hành độc lập. Các tòa công ty hay dự án công trình đang tạo ra sẽ chứa đựng nhiều hạng mục không giống nhau.

A construction chiến thắng is a part of a building with its function that can operate independently. The building or building under construction will contain many different items.

Ví dụ, trong công trình xây dựng một tòa nhà thì tường rào, bến bãi đỗ xe có thể xem là một hạng mục của công trình.

For example, in a building construction a fence, a parking lot can be considered a work item.

*

Ví dụ các từ hay sử dụng khuôn khổ tiếng Anh viết như vậy nào?

Một số cụm từ thường xuyên sử dụng khuôn khổ tiếng Anh viết như sau:

Công trình thi công tiếng Anh là gì?

Công trình dịch theo giờ đồng hồ Anh là: Construsction

Công trình xây dựng bao hàm công trình kiến thiết công cộng, nhà ở, công trình xây dựng công nghiệp, giao thông, thủy lợi và các công trình khác được khiến cho bởi mức độ lao động bé người.

Construction site include public constructions, houses, industrial buildings, transportation, irrigation và other works created by human labor.

Xây dựng cơ bản tiếng Anh là gì?

Xây dựng cơ bạn dạng theo giờ Anh là: Basic construction

Xây dựng cơ bạn dạng là bài toán xây dựng những công trình hạ tầng như công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng đại lý kinh tế- xã hội. Đây là phần lớn công trình mang lại lợi ích cộng đồng chung để giúp ổn định và an sinh xã hội.

Basic construction is the construction of infrastructure works such as technical infrastructure works, socio-economic infrastructure works. These are constructions that provide common community benefits to lớn help stabilize & secure social security.

Hạng mục bổ trợ tiếng Anh là gì?

Hạng mục hỗ trợ theo giờ đồng hồ Anh là: Ancillary items

Các hạng mục phụ trợ được gọi là những hạng mục phục vụ thống trị và được kiến tạo để giao hàng các hạng mục xây dựng chính.

Xem thêm: Giải Bài 68 Trang 31 Sgk Toán 8 Tập 1 Sgk Toán 8 Tập 1, Bài 68 Trang 31 Sgk Toán 8 Tập 1

Ancillary items are understood as items that serve the management và are built khổng lồ serve the main construction items.