Excel cho johnadamshs.net 365 Excel mang lại johnadamshs.net 365 dành mang đến máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Sử dụng COUNTIF, một trong các hàm thống kê, nhằm đếm số lượng ô thỏa mãn nhu cầu một tiêu chí; ví dụ như để đếm chu kỳ một tp nhất định xuất hiện trong list khách hàng.

Bạn đang xem: Hàm count là gì

Trong biểu mẫu đơn giản dễ dàng nhất, COUNTIF mang đến biết:

=COUNTIF(Bạn ý muốn tìm ở đâu?, bạn có nhu cầu tìm quý giá nào?)

Ví dụ:

=COUNTIF(A2:A5,"London")

=COUNTIF(A2:A5,A4)


*

Hàm COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)

Tên đối số

Mô tả

range (bắt buộc)

Nhóm những ô mà bạn muốn đếm. Phạm vi có thể chứa số, mảng, phạm vi có tên hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua.

Tìm hiểu giải pháp chọn phạm vi vào một trang tính.

criteria (bắt buộc)

Số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định ô làm sao sẽ được đếm.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng một số như 32, một so sánh như "> 32", một ô như B4, hoặc một tự như "táo".

COUNTIF chỉ áp dụng một tiêu chí duy nhất. áp dụng COUNTIFS nếu bạn muốn dùng các tiêu chí.


Ví dụ

Để dùng các ví dụ này trong Excel, hãy xào nấu dữ liệu trong bảng dưới rồi ốp lại ô A1 của trang tính mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

táo

32

cam

54

đào

75

táo

86

Công thức

Mô tả

=COUNTIF(A2:A5,"táo")

Đếm số ô có chứa táo vào các ô từ A2 tới A5. Tác dụng là 2.

=COUNTIF(A2:A5,A4)

Đếm số ô đựng đào (giá trị trong A4) trong những ô từ A2 tới A5. Hiệu quả là 1.

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

Đếm số táo bị cắn (giá trị vào A2) với cam (giá trị vào A3) trong những ô từ A2 tới A5. Tác dụng là 3. Phương pháp này thực hiện COUNTIF nhị lần để khẳng định nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chuẩn ứng với 1 biểu thức. Bạn cũng có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5,">55")

Đếm số ô có giá trị lớn rộng 55 trong các ô từ B2 tới B5. Hiệu quả là 2.

=COUNTIF(B2:B5,""&B4)

Đếm số ô có giá trị khác 75 vào các ô từ B2 tới B5. Dấu với (&) sáp nhập toán tử so sánh khác cùng với () và cực hiếm trong B4 nhằm đọc =COUNTIF(B2:B5,"75"). Công dụng là 3.

=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,">85")

Đếm số ô có giá trị lớn rộng (>) hoặc bằng (=) 32 và nhỏ hơn (

Các vụ việc Chung

Sự cố

Đã xảy ra lỗi gì

Trả về quý hiếm sai đối với chuỗi dài.

Hàm COUNTIF trả về kết quả sai khi bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài hơn 255 ký tự.

Để khớp những chuỗi dài ra hơn nữa 255 ký kết tự, hãy dùng hàm CONCATENATE hoặc toán tử ghép nối &. Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"chuỗi dài"&"chuỗi nhiều năm khác").

Không trả về kết quả khi bạn mong muốn đợi bao gồm kết quả.

Đảm bảo tất cả ghi đối số criteria trong lốt ngoặc.

Công thức COUNTIF gặp lỗi #VALUE! lúc tham chiếu cho tới một trang tính khác.

Lỗi này xẩy ra khi công thức bao gồm chứa hàm tham chiếu đến ô hoặc phạm vi trong một sổ làm việc đóng và những ô được tính toán. Để bản lĩnh này hoạt động, sổ làm việc khác phải được mở.

Những biện pháp thực hành tốt nhất

Làm thế này

Tại sao

Nhớ rằng COUNTIF không sáng tỏ chữ hoa, chữ hay trong chuỗi văn bản.

Criteria không phân biệt chữ hoa/thường. Nói giải pháp khác, chuỗi "táo" và chuỗi "TÁO" sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

Dùng ký kết tự đại diện

Có thể cần sử dụng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) cùng dấu sao (*)—trong criteria. Một vệt chấm hỏi khớp với một ký kết tự cá biệt bất kỳ. Một vệt sao khớp với chuỗi ký tự bất kỳ. Nếu bạn có nhu cầu tìm vết chấm hỏi hay vệt sao thực sự, hãy nhập một dấu sóng (~) trước cam kết tự đó.

Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"táo?") vẫn tìm số đông trường hợp tất cả "táo" với chữ cái cuối cùng có thể thay đổi.

Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn không chứa các ký tự không đúng.

Khi đếm quý hiếm văn bản, hãy bảo đảm dữ liệu không chứa khoảng tầm trắng ở đầu, khoảng trắng ở cuối, việc áp dụng không thống nhất lốt trích dẫn thẳng với cong hoặc cam kết tự không in ra. Một trong những trường hòa hợp này, COUNTIF rất có thể trả về giá trị không mong muốn muốn.

Thử áp dụng hàm CLEAN hoặc hàm TRIM.

Để thuận tiện, sử dụng phạm vi gồm tên

COUNTIF cung ứng các phạm vi tất cả têntrong phương pháp (chẳng hạn như = COUNTIF( hoa trái ,">=32")-COUNTIF(trái cây ,">85"). Phạm vi có tên có thể nằm trong trang tính hiện tại, một trang tính khác trong thuộc sổ thao tác hoặc từ bỏ sổ làm việc khác. Để tham chiếu từ một sổ thao tác khác, sổ làm việc thứ hai đó cũng phải được mở.


Lưu ý: Hàm COUNTIF sẽ không còn đếm các ô dựa vào màu phông chữ hoặc nền ô. Tuy nhiên, Excel cung cấp Hàm do người dùng khẳng định (UDF) bằng cách sử dụng các làm việc johnadamshs.net Visual Basic for Applications (VBA) trên những ô dựa trên màu fonts chữ hoặc nền. Đây là lấy ví dụ về cách chúng ta có thể Đếm số ô có màu ô rứa thể bằng cách sử dụng VBA.

Xem thêm: Định Nghĩa Line Of Sight Là Gì ? Định Nghĩa Line Of Sight (Los) Là Gì


Bạn đề nghị thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc thừa nhận sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.