Giải toán lớp 7 trang 121 - 124 SGK tập 1: ngôi trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc-cạnh-góc cung ứng các em học viên củng cố kỹ năng và hiểu rõ phương thức giải các dạng bài tập vào sách giáo khoa

Hướng dẫn giải bài xích tập trang 121 - 124 sách giáo khoa tập 1 Toán lớp 7 bao hàm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng câu hỏi trong SGK bài bác 5: ngôi trường hợp đều nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g) được trình bày chi tiết, đúng đắn và dễ hiểu dưới đây, mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm ngay.

Bạn đang xem: Toán lớp 7

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài bác 5 trang 121 SGK

Vẽ thêm tam giác A’B’C’ có: B’C’ = 4cm; ∠B' = 60o; ∠C' = 40o. Hãy đo để kiểm tra rằng AB = A’B’. Do sao ta tóm lại được ΔABC = ΔA’B’C’?

Lời giải

ΔABC với ΔA’B’C’ có:

AB = A’B’

∠B = ∠B'

BC = B’C’

⇒ ΔABC = ΔA’B’C’ (cạnh – góc – cạnh)

Trả lời câu hỏi Toán 7 SGK Tập 1 bài bác 5 trang 122

Tìm những tam giác cân nhau ở mỗi hình 94, 95, 96

Lời giải

- Hình 94:

ΔABD cùng ΔCDB có

∠(ABD) = ∠(BDC) (gt)

BD cạnh chung

∠(ADB) = ∠(DBC)

Nên ΔABD = ΔCDB (g.c.g)

- Hình 95

Ta có: ∠(EFO) + ∠(FEO) + ∠(EOF) = ∠(GHO) + ∠(HGO) + ∠(GOH) = 180o

∠(EFO) = ∠(GHO) (Gt)

∠(EOF) = ∠(GOH) (hai góc đối đỉnh)

⇒ ∠(FEO) + ∠(HGO)

ΔEOF và ΔGOH có

∠(EFO) = ∠(OHG) (gt)

EF = GH (gt)

∠(FEO) = ∠(HGO) (CMT)

Nên ΔEOF = ΔGOH (g.c.g)

- Hình 96

ΔABC và ΔEDF có

∠(BAC)= ∠(DEF) (gt)

AC = EF

∠(ACB) = ∠(EFD)

Nên ΔABC = ΔEDF (g.c.g)

Giải bài xích 33 trang 123 SGK Toán 7 Tập 1

Vẽ tam giác ABC biết

Lời giải:

Cách vẽ:

- Vẽ đoạn trực tiếp AC = 2cm

- Trên cùng một nửa khía cạnh phẳng bờ AC vẽ những tia Ax và Cy sao cho

Hai tia cắt nhau tại B. Ta được tam giác ABC đề nghị vẽ.

Giải bài 34 trang 123 SGK Toán lớp 7 Tập 1

Trên mỗi hình 98, 99 có những tam giác nào bởi nhau? bởi vì sao?

Lời giải:

- Hình 98): Xét ΔABC cùng ΔABD có:

Nên ΔABC = ΔABD (g.c.g)

- Hình 99): Ta có:

Xét ΔABD với ΔACE có:

Nên ΔABD = ΔACE ( g.c.g)

Xét ΔADC với ΔAEB có:

DC = EB (Vì DC = DB + BC; EB = EC + BC nhưng mà DB = EC)

Nên ΔADC = ΔAEB (g.c.g)

Giải bài 35 trang 123 Toán 7 Tập 1 SGK

Cho góc xOy không giống gọc bẹt Ot là tia phân giác của góc đó. Qua điểm H thuộc tia Ot, kẻ con đường vuông góc cùng với tia Ot, nó giảm Ox và Oy theo trang bị tự nghỉ ngơi A với B.

a) chứng minh rằng OA = OB

b) mang điểm C ở trong tia Ot. Chứng tỏ rằng

Lời giải:

a) Xét ΔAOH với ΔBOH có:

Nên ΔAOH = ΔBOH (g.c.g)

Vậy OA = OB

b) Xét ΔAOC = ΔBOC có:

OA = OB (cmt)

OC cạnh chung

Nên ΔAOC = ΔBOC (g.c.g)

Suy ra CA = CB (cạnh chung)

Giải bài bác 36 SGK Toán 7 trang 123 Tập 1 

Trên hình 100 ta gồm OA = OB, góc OAC = góc OBD. Minh chứng rằng AC = BD

Lời giải:

Xét ΔOAC cùng ΔOBD có:

Nên ΔOAC = ΔOBD (g.c.g)

Suy ra AC = BD

Giải Toán 7 Tập 1 Bài 37 trang 123 SGK

Trên từng hình 101, 102, 103 có những tam giác nào bởi nhau? vì chưng sao?

Lời giải:

Tính các góc sót lại trên từng hình ta được:

Ta gồm ΔABC = ΔFDE (g.c.g) vì:

ΔNQR = ΔRPN (g.c.g) vì

Giải bài bác 38 Toán 7 trang 124 SGK Tập 1

Trên hình 104 ta bao gồm AB // CD, AC // BD. Hãy chứng tỏ rằng AB = CD, AC = BD.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Sold Out Là Gì ? Giải Mã Sức Mạnh Thần Kỳ Của Các Thánh Sold Out

Lời giải:

Kí hiệu góc như hình dưới:

Vẽ đoạn trực tiếp AD

Xét ΔABD và ΔDAC có:

Do đó ΔABD = ΔDAC (g.c.g)

Suy ra AB = CD; BD = AC (đpcm)

Giải bài xích 39 SGK Tập 1 trang 124 Toán 7 

Trên từng hình 105, 106, 107, 108 có các tam giác vuông nào bởi nhau? vị sao?

Lời giải:

- Hình 105

Xét ΔABH và ΔACH có:

BH = CH (gt)

Vậy ΔABH = ΔACH (c.g.c)

- Hình 106

Xét Δ DKE cùng ΔDKF có:

Vậy ΔDKE = ΔDKF (g.c.g)

- Hình 107

Ta gồm ΔABD = ΔACD (cạnh huyền – góc nhọn)

- Hình 108

Làm tương tự như ta bao gồm ΔABD = ΔACD

ΔDBE = ΔDCH

ΔABH = ΔACE

Giải bài xích 40 Toán trang 124 SGK 

Cho ΔABC tia Ax đi qua trung điểm M của BC. Kẻ BE cùng CF vuông góc cùng với Ax (E, F thuộc Ax). So sánh những độ nhiều năm BE cùng CF.

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ sau đây để download Giải toán lớp 7 SGK trang 121 - 124 file word, pdf hoàn toàn miễn phí