Với bài học kinh nghiệm này, johnadamshs.net sẽ reviews đến các bạn về đặc điểm của phép nhân. Thuộc với sẽ là lời giải chi tiết những bài xích tập theo chương trình cơ bản. Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tìm hiểu thêm học tập có lợi với chúng ta học sinh yêu mến!

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Giải toán lớp 6 bài tính chất của phép nhân

*

Nội dung nội dung bài viết gồm 2 phần:

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài tập sgk

A. Bắt tắt lý thuyết

1. đặc thù giao hoán

$a.b=b.a$

2. Tính chất kết hợp

$(a.b).c=a.(b.c)$

Chú ý:

· Nhờ đặc điểm kết hợp, ta nói cách khác đến tích của ba, bốn, năm ,… số nguyên. Chẳng hạn: $a.b.c=a.(b.c)=(a.b).c$· Khi thực hiện phép nhân nhiều số nguyên, ta rất có thể dựa vào các tính chất giao hoán và phối hợp để đổi khác vị trí những thừa số, đặt dấu ngoặc nhằm nhóm các thừa số một bí quyết tùy ý.· Ta cũng call tích của n số nguyên a là lũy quá bậc n của số nguyên a (cách đọc cùng kí hiệu như đối với số từ nhiên).

3. Nhân với số 1

$a.1=1.a=a$

4. đặc thù phân phối của phép nhân đối với phép cộng

$a(b+c)=ab+ac$

Chú ý : Tính hóa học trên cũng đúng đối với phép trừ:

$a(b-c)=ab-ac$


B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị


Câu 90: Trang 95 - sgk toán lớp 6 tập 1

Thực hiện phép tính:

a. $15.(-2).(-5).(-6)$

b. $4.7.(-11).(-2)$


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 91: Trang 95 - sgk toán lớp 6 tập 1

Thay một quá số bởi tổng để tính:

a. $-57.11$

b.$75.(-21)$


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 92: Trang 95 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tính:

a. $(37-17).(-5)+23.(-13-17)$

b. $(-57).(67-34)-67.(34-57)$


=> Xem lý giải giải

Câu 93: Trang 95 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tính nhanh:

a. $(-4).(+125).(-25).(-6).(-8)$

b. $(-98).(1-246)-246.98$


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 94: Trang 95 - sgk toán lớp 6 tập 1

Viết các số sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a. $(-5).(-5).(-5).(-5).(-5)$

b. $(-2).(-2).(-2).(-3).(-3).(-3)$


=> Xem gợi ý giải

Câu 95: Trang 95 - sgk toán lớp 6 tập 1

Giải thích vị sao: $(-1)^3=-1$

Có còn số nguyên như thế nào khác nhưng lập phương của nó cũng bởi chính nó?


=> Xem lí giải giải

Câu 96: Trang 95 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tính:

a. $237.(-26)+26.137$

b. $63.(-25)+25.(-23)$


=> Xem lí giải giải

Câu 97: Trang 95 - sgk toán lớp 6 tập 1

So sánh:

a. $(-16).1253.(-8).(-4).(-3)$với $0$

b. $13.(-24).(-15).(-8).4$với$0$


=> Xem lý giải giải

Câu 98: Trang 96 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tính quý giá biểu thức:

a. $(-125).(-13).(-a)$với $a=8$

b. $(-1).(-2).(-3).(-4).(-5).b$với $b=20$


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 99: Trang 96 - sgk toán lớp 6 tập 1

Áp dụng đặc thù $a(b-c)=ab-ac$

Điền số tương thích vào chỗ trống:

a. $.... .(-13)+8.(-13)=(-7+8).(-13)=.....$

b. $(-5).(-4-......)=(-5).(-4)-(-5).(-14)=......$


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 100: Trang 96 - sgk toán lớp 6 tập 1

Giá trị tích $m.n^2$

Với $m=2; n=-3$là số nào trong bốn đáp số A, B, C, D bên dưới đây:

A. $-18$

B. $18$

C. $-36$

D. $36$


=> Xem lí giải giải
=> Trắc nghiệm Đại số 6 bài bác 12: đặc thù của phép nhân

Giải những môn học tập khác


Giải sách giáo khoa

Giải sgk 6 liên kết tri thức


Giải Toán 6 tập 1 - kết nối tri thức
Giải Toán 6 tập 2 - liên kết tri thức
Soạn Văn 6 tập 1 - liên kết tri thức
Soạn Văn 6 tập 2 - kết nối tri thức
Giải Giải Toán 6 - liên kết tri thức
Soạn Văn 6 - liên kết tri thức
Giải Giải công dân 6 - liên kết tri thức
Giải Giải lịch sử và Địa lí 6 - kết nối tri thức
Giải Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - liên kết tri thức
Giải Giải âm nhạc 6 - kết nối tri thức
Giải Giải tin học tập 6 - kết nối tri thức
Giải Giải công nghệ 6 - kết nối tri thức
Giải Giải tiếng Anh 6 - liên kết tri thức
Giải Giải giáo dục thể chất 6 - kết nối tri thức
Giải Giải hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - liên kết tri thức
Giải Giải mĩ thuật 6 - liên kết tri thức
Giải giờ đồng hồ Anh 6 tập 1 - kết nối tri thức
Giải giờ Anh 6 tập 2 - kết nối tri thức

Giải sgk 6 chân trời sáng sủa tạo


Giải Toán 6 tập 1 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Toán 6 tập 2 - chân trời sáng tạo
Soạn Văn 6 tập 1 - chân trời sáng tạo
Soạn Văn 6 tập 2 - chân trời sáng tạo 
Giải toán 6 - chân trời sáng tạo
Soạn Văn 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Khoa học tự nhiên 6 chân trời sáng tạo 
Giải Giải lịch sử hào hùng và địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải music chân trời trí tuệ sáng tạo 6
Giải đề nghị hướng nghiệp 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải mĩ thuật chân trời trí tuệ sáng tạo 6
Giải Giải giáo dục thể chất 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải công dân 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải công nghệ 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải giờ đồng hồ Anh 6 - chân trời sáng sủa tạo

Giải sgk 6 cánh diều 


Giải Toán 6 tập 1 - cánh diều
GiảiToán 6 tập 2 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 1 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 2 - cánh diều
Giải giờ Anh 6 tập 1 - cánh diều
Giải giờ đồng hồ Anh 6 tập 2 - cánh diều
Giải Công dân 6 - cánh diều
Giải Khoa học tự nhiên 6 - cánh diều
Giải lịch sử vẻ vang và Địa lý 6 - cánh diều
Giải technology 6 - cánh diều
Giải Âm nhạc 6 - cánh diều
Giải Tin học 6 - cánh diều
Giải giáo dục thể chất 6 - cánh diều
Giải toán 6 - cánh diều
Soạn văn 6 - cánh diều
Giải Mĩ thuật 6 - cánh diều
Giải chuyển động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - cánh diều

Giải sách bài tập

Giải SBT 6 cánh diều


Giải SBT ngữ văn 6 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Toán 6 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 cánh diều
Giải SBT lịch sử vẻ vang và địa lí 6 cánh diều
Giải SBT tin học tập 6 cánh diều
Giải SBT công dân 6 cánh diều
Giải SBT công nghệ 6 cánh diều
Giải SBT tiếng Anh 6 cánh diều
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 6 cánh diều

Giải SBT 6 liên kết tri thức


Giải SBT ngữ văn 6 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 liên kết tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 liên kết tri thức
Giải SBT Toán 6 liên kết tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 1 kết nối tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 2 kết nối tri thức
Giải SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 kết nối tri thức
Giải SBT lịch sử và địa lí 6 liên kết tri thức
Giải SBT tin học 6 liên kết tri thức
Giải SBT công dân 6 kết nối tri thức
Giải SBT technology 6 liên kết tri thức
Giải SBT giờ Anh 6 liên kết tri thức
Giải SBT vận động trải nghiệm 6 liên kết tri thức
Giải SBT âm thanh 6 liên kết tri thức
Giải SBT mĩ thuật 6 liên kết tri thức

Giải SBT 6 chân trời sáng tạo


Giải SBT ngữ văn 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Toán 6 tập một bàn chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Toán 6 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT lịch sử vẻ vang và địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT tin học 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT công dân 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT technology 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT tiếng Anh 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT chuyển động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT âm thanh 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo

TRẮC NGHIỆM LỚP 6


Trắc nghiệm ngữ văn 6
Trắc nghiệm toán 6
Trắc nghiệm trang bị lí 6
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 6
Trắc nghiệm sinh học tập 6
Trắc nghiệm giờ Anh 6
Trắc nghiệm GDCD 6
Trắc nghiệm Địa lí 6

Trắc nghiệm 6 liên kết tri thức


Trắc nghiệm KHTN 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm địa lí 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm công dân 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm công nghệ 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm tin học 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm ngữ văn 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm toán 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm âm thanh 6 liên kết tri thức

Trắc nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo


Trắc nghiệm KHTN 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm địa lí 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm công dân 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm công nghệ 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm tin học 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm ngữ văn 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm toán 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm music 6 chân trời sáng sủa tạo

Trắc nghiệm 6 cánh diều


Trắc nghiệm KHTN 6 cánh diều
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 6 cánh diều
Trắc nghiệm địa lí 6 cánh diều
Trắc nghiệm công dân 6 cánh diều
Trắc nghiệm công nghệ 6 cánh diều
Trắc nghiệm tin học tập 6 cánh diều
Trắc nghiệm ngữ văn 6 cánh diều
Trắc nghiệm toán 6 cánh diều
Trắc nghiệm vận động trải nghiệm 6 cánh diều
Trắc nghiệm music 6 cánh diều
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 cánh diều

Bình luận


GIẢI TOÁN 6 TẬP 1 - SÁCH KẾT NỐI

CHƯƠNG I: TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN


Giải toán 6 bài bác 1: Tập hợp
Giải toán 6 bài bác 2: phương pháp ghi số từ bỏ nhiên
Giải toán 6 bài 3: đồ vật tự trong tập hợp những số tự nhiên
Giải toán 6 bài bác 4: Phép cộng và phép trừ số từ nhiên
Giải toán 6 bài 5: Phép nhân và phép chia số từ bỏ nhiên
Giải toán 6 bài xích : rèn luyện chung trang trang 20
Giải toán 6 bài bác 6: Lũy vượt với số mũ tự nhiên
Giải toán 6 bài xích 7: sản phẩm tự tiến hành các phép tính
Giải toán 6 bài bác : luyện tập chung trang 27
Giải toán 6 bài xích tập cuối chương I

CHƯƠNG II. TÍNH chia HẾT trong TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN


Giải toán 6 bài 8: quan hệ phân tách hết với tính chất
Giải toán 6 bài xích 9: tín hiệu chia hết
Giải toán 6 bài xích 10: Số nguyên tố
Giải toán 6 bài : rèn luyện chung trang 43
Giải toán 6 bài 11: Ước chung, cầu chung to nhất
Giải toán 6 bài 12: Bội chung, bội chung bự nhất
Giải toán 6 bài : rèn luyện chung trang 54
Giải toán 6 bài: bài xích tập cuối chương II

CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN


Giải toán 6 bài bác 13: Tập hợp những số nguyên
Giải toán 6 bài xích 14: Phép cùng và phép trừ số nguyên
Giải toán 6 bài bác 15: Quy tắc vệt ngoặc
Giải toán 6 bài: rèn luyện chung trang 69
Giải toán 6 bài xích 16: Phép nhân số nguyên
Giải toán 6 bài 17: Phép chia hết. Ước cùng bội của một trong những nguyên
Giải toán 6 bài: rèn luyện chung trang 75
Giải toán 6 bài: bài bác tập cuối chương III

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG vào THỰC TIỄN


Giải toán 6 bài bác 18: Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều
Giải toán 6 bài xích 19: Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân
Giải toán 6 bài 20: Chu vi và diện tích của một số trong những tứ giác đang học
Giải toán 6 bài: rèn luyện chung trang 95
Giải toán 6 bài: bài tập cuối chương IV

CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỪNG CỦA HÌNH PHẲNG vào TỰ NHIÊN


Giải toán 6 bài 21: Hình gồm trục đối xứng
Giải toán 6 bài bác 22: Hình bao gồm tâm đối xứng
Giải toán 6 bài: rèn luyện chung trang 108
Giải toán 6 bài: bài tập cuối chương V

GIẢI TOÁN 6 TẬP 1 - SÁCH CHÂN TRỜI


PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN


Giải toán 6 bài bác 1: Tập hợp. Thành phần của tập hợp
Giải toán 6 bài 2: Tập đúng theo số tự nhiên. Ghi số trường đoản cú nhiên
Giải toán 6 bài 3: những phép tính trong tập hòa hợp số từ bỏ nhiên
Giải toán 6 bài xích 4: Lũy thừa với số nón tự nhiên
Giải toán 6 bài bác 5: thực hiện các phép tính
Giải toán 6 bài 6: phân tách hết và chia có dư. đặc thù chia không còn của một tổng
Giải toán 6 bài 7: tín hiệu chia hết mang lại 2, mang lại 5
Giải toán 6 bài bác 8: tín hiệu chia hết mang đến 3, mang đến 9
Giải toán 6 bài bác 9: Ước với bội
Giải toán 6 bài 10: Số nguyên tố. đúng theo số. Phân tích một số ra quá số nguyên tố
Giải toán 6 bài xích 11: chuyển động thực hành với trải nghiệm
Giải toán 6 bài xích 12: Ước chung. Ước chung khủng nhất
Giải toán 6 bài bác 13: Bội chung. Bội chung nhỏ dại nhất
Giải toán 6 bài xích 14: hoạt động thực hành với trải nghiệm
Giải toán 6 bài: bài bác tập cuối chương 1

CHƯƠNG 2. SỐ NGUYÊN


Giải toán 6 bài bác 1: Số nguyên âm cùng tập hợp những số nguyên
Giải toán 6 bài 2: máy tự trọng tập hòa hợp số nguyên
Giải toán 6 bài xích 3: Phép cùng và phép trừ nhị số nguyên
Giải toán 6 bài 4: Phép nhân và phép chia hai số nguyên
Giải toán 6 bài 5: vận động thực hành với trải nghiệm
Giải toán 6 bài: bài xích tập cuối chương 2

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. CÁC HÌNH PHẲNG vào THỰC TIỄN


Giải toán 6 bài bác 1: hình vuông – Tam giác phần lớn – Lục giác đều
Giải toán 6 bài bác 2: Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân
Giải toán 6 bài 3: Chu vi và ăn mặc tích của một trong những hình vào thực tiễn
Giải toán 6 bài bác 4: vận động thực hành cùng trải nghiệm
Giải toán 6 bài: bài bác tập cuối chương 3

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

CHƯƠNG 4. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ


Giải toán 6 bài 1: thu thập và phân các loại dữ liệu
Giải toán 6 bài xích 2: Biểu diễn tài liệu trên bảng
Giải toán 6 bài 3: Biểu trang bị tranh
Giải toán 6 bài 4: Biểu đồ cột – Biểu đồ vật cột kép
Giải toán 6 bài 5: vận động thực hành với trải nghiệm

GIẢI TOÁN 6 TẬP 1 - SÁCH CÁNH DIỀU


CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN


Giải toán 6 bài bác 1: Tập hợp
Giải toán 6 bài bác 2: Tập hợp các số từ bỏ nhiên
Giải toán 6 bài xích 3: Phép cộng, phép trừ các số từ bỏ nhiên
Giải toán 6 bài bác 4: Phép nhân, phép chia những số từ nhiên
Giải toán 6 bài 5: Phép tính lũy vượt với số mũ tự nhiên
Giải toán 6 bài xích 6: vật dụng tự tiến hành các phép tính
Giải toán 6 bài xích 7: quan hệ phân tách hết. đặc điểm chia hết
Giải toán 6 bài bác 8: tín hiệu chia hết đến 2, mang lại 5
Giải toán 6 bài 9: dấu hiệu chia hết cho 3, đến 9
Giải toán 6 bài 10 : Số nguyên tố. đúng theo số
Giải toán 6 bài bác 11 : Phân tích một vài ra thừa số nguyên tố
Giải toán 6 bài xích 12: Ước phổ biến và mong chung lớn nhất
Giải toán 6 bài xích 13: Bội chung và bội chung to nhất
Giải toán 6 bài: bài bác tập cuối chương I

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN


Giải toán 6 bài xích 1: Số nguyên âm
Giải toán 6 bài 2: Tập hợp các số nguyên
Giải toán 6 bài xích 3: Phép cộng những số nguyên
Giải toán 6 bài bác 4: Phép trừ số nguyên, quy tắc lốt ngoặc
Giải toán 6 bài bác 5: Phép nhân những số nguyên
Giải toán 6 bài 6: Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ phân tách hết trong tập thích hợp số nguyên
Giải toán 6 bài: bài tập cuối chương II

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUAN


Giải toán 6 hình học bài xích 1: Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều
Giải toán 6 hình học bài 2: Hình chữ nhật - Hình thoi
Giải toán 6 hình học bài 3: Hình Bình Hành
Giải toán 6 hình học bài xích 4: Hình Thang Cân
Giải toán 6 hình học bài 5: Hình bao gồm trục đối xứng
Giải toán 6 hình học bài bác 6: Hình gồm tâm đối xứng
Giải toán 6 hình học tập bài7: Đối xứng trong thực tiễn
Giải toán 6 bài: bài tập cuối chương III
*Xem thêm: Ddm Là Gì - Ddm / Dom Là Gì

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com