Giải Toán lớp 6 bài tập cuối chương I sách Cánh diều là tư liệu rất bổ ích mà johnadamshs.net muốn ra mắt đến quý thầy cô cùng chúng ta học sinh lớp 6 tham khảo.

Bạn đang xem: Toán học lớp 6

Toán lớp 6 bài bác tập cuối chương 1 sách Cánh diều được johnadamshs.net biên soạn chi tiết, đúng chuẩn và đầy đủ các bài tập vào sách giáo khoa Cánh diều trang 59, 60. Trải qua tài liệu này giúp các em tất cả thêm nhiều tư liệu tham khảo, đối chiếu lời giải hay, đúng chuẩn của bài bác tập cuối chương I. Vậy sau đó là nội dung chi tiết tài liệu, mời chúng ta cùng quan sát và theo dõi tại đây.


Giải Toán 6 bài tập cuối chương I

Giải bài xích tập toán 6 trang 59, 60 tập 1

Giải bài bác tập toán 6 trang 59, 60 tập 1

Bài 1 (trang 59 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Thực hiện những phép tính sau:

a) 4 . 25 – 12 . 25 + 170 : 10;

b) (7 + 33 + 32) . 4 – 3;

c) 12 : 400 : <500 – (125 + 25 . 7);

d) 168 + <2 . (24 + 32) - 2560> :72.

Gợi ý đáp án:

a) 4 . 25 – 12 . 25 + 170 : 10;

= (4 . 25) – (12 . 25) + (170 : 10)

= 100 - 300 + 17

= -183

b) (7 + 33 + 32) . 4 – 3;

= (7 + 27 + 9) .4 – 3

= 43 . 4 – 3

= (43 . 4) – 3

= 45

c) 12 : 400 : <500 – (125 + 25 . 7);

= 12 : 400 : <500 – (125 + 175)

= 12 : (400: 200)

= 12 : 2

= 6

d) 168 + <2 . (24 + 32) - 2560> :72.

= 168 + <2 . (16 + 9) – 1> : 49

= 168 + 49: 49

= 168 + 1

= 167

Bài 2 (trang 59 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Gọi ρ là tập hợp những số nguyên tố. Chọn kí hiệu “∈”; “∉” tương thích cho”

a) 2 ☐ ρ

b) 47 ☐ ρ

c) a ☐ ρ cùng với a = 3 . 5 . 7 . 9 + 20;

d) b ☐ ρ với b = 5 . 7 . 11 + 13 . 17.

Gợi ý đáp án:

a) 2 ∈ ρ

b) 47 ∈ ρ

c) a = 965

=> a ∉ ρ

d) b = 606

=> b ∉ ρ


Bài 3 (trang 59 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:

a) 51;

b) 84;

c) 225;

d) 1800.

Gợi ý đáp án:

a) 51 = 1 . 51

b) 84 = 22 . 3 . 7

c) 225 = 32 . 52

d) 1800 = 23 . 32 .52

Bài 4 (trang 59 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Tìm ƯCLN của nhì số:

a) 40 cùng 60;

b) 16 cùng 124;

c) 41 cùng 47.

Gợi ý đáp án:

a) 40 = 23 . 5

60 = 22 . 3 . 5

=> ƯCLN(40,60) = 22 . 5 = 20

b) 16 = 24

124 = 22 . 31

=> ƯCLN(16,124) = 22 = 4

c) 41 và 47 là nhì số nguyên tố cùng nhau

=> ƯCLN(41, 47) = 1

Bài 5 (trang 59 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Tìm BCNN của những số sau:

a) 72 và 540;

b) 28, 49, 64;

c) 43 với 53.

Gợi ý đáp án:

a) 72 = 23 . 32

540 = 22 . 33 . 5

=> BCNN(72, 540) = 23 . 33 . 5 = 1080

b) 28 = 22 . 7

49 = 72

64 = 26

=> BCNN(28, 49, 64) = 26 . 72 = 3136

c) 43 với 53 là nhì số nguyên tố

=> BCNN(43,53) = 43 . 53 = 2279.

Bài 6 (trang 59 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Dọc theo 2 bên của một tuyến đường dài 1 500 m, các cột năng lượng điện được dựng cách nhau 75 m (bắt đầu dựng từ trên đầu đường). Để bức tốc ánh sáng, fan ta dựng lại những cột năng lượng điện ở cả 2 bên con mặt đường (cũng bắt đầu dựng từ đầu đường) làm thế nào để cho ở mỗi mặt đường những cột điện chỉ từ cách nhau 50 m. Họ tận dụng gần như cột năng lượng điện cũ chưa phải dời đi. Hãy tính tổng chi phí quan trọng để ngừng dựng cột điện mới cho nhỏ đường, biết giá cả dựng một cột điện mới là 4 triệu đồng.


Gợi ý đáp án:

Cách 1

Số cột năng lượng điện cũ đang dựng trước kia là: 1500 : 75 = 20 (Cột)

Tổng số cột điện cần phải có để đủ ánh sáng cho con phố là: 1500 : 50 = 30 (Cột)

=> Số cột điện nên dựng thêm là: 30 – trăng tròn = 10 (Cột)

=> giá cả dựng 10 cột điện mới là: 10 . 4 = 40 (triệu đồng)

Vậy: Tổng đưa ra phí quan trọng để ngừng dựng cột điện mới cho tuyến phố là 40 triệu đồng.

Cách 2: 

Người ta dựng cột năng lượng điện dọc theo 2 bên của một con đường nên ta tính số cột điện rất cần phải dựng thêm new trong một mặt trước, tiếp nối nhân đôi lên, ta được tổng tất cả số cột điện mới đề nghị dựng trên cả con đường.

Do số cột năng lượng điện cũ dựng ở một bên mặt đường được ban đầu dựng từ trên đầu đường tới hết tuyến đường và những cột điện được dựng cách nhau 75 m phải vị trí dựng những cột điện này là bội của 75 và không thật 1500.

Mà các bội của 75 và không thực sự 1500 là: 0; 75; 150; 225; 300; 375; 450; 525; 600; 675; 750; 825; 900; 975; 1050; 1125; 1200; 1275; 1350; 1425; 1500.

Do kia ta bao gồm 21 cột năng lượng điện cũ được dựng một bên đường (thứ tự từ cột 1 cho cột 21 tương xứng với những vị trí đặt cột từ vị trí 0 m mang lại 1500 m).

Để bức tốc ánh sáng, người ta dựng lại các cột điện cũng bắt đầu từ đầu đường, biện pháp nhau 50 m cùng tận dụng lại những cột cũ chưa hẳn dời đi, tất cả nghĩa những vị trí cột cũ không hẳn dời đi là các bội tầm thường của 50; 75 và không thực sự 1500.

Ta có: 50 = 2 . 25 = 2 . 52; 75 = 3 . 25 = 3 . 52

Suy ra BCNN(50, 75) = 2 . 3 . 52 = 150.

Do kia ta có những bội chung của 50; 75 và không thực sự 1500 là bội của BCNN(50,75) = 150 và không quá 1500, đó là: 0; 150; 300; 450; 600; 750; 900; 1050; 1200; 1350; 1500.


Nên ta bao gồm 11 cột cũ được bảo quản tận dụng, tương xứng với thứ tự những cột năng lượng điện cũ ở một bên là cột 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.

Mà khoảng cách giữa các cột cũ là mọi nhau và bằng 150 m và có 10 khoảng cách cần dựng thêm cột năng lượng điện mới.

Cho đề xuất ta nên dựng thêm 2 cột năng lượng điện mới ở chỗ cộng thêm 50 m cùng 100 m vào từng khoảng cách giữa hai cột cũ được giữ lại.

Suy ra sinh sống cả hai bên đường, ta cần dựng thêm số cột điện bắt đầu là:

20 . 2 = 40 (cột năng lượng điện mới)

Tổng đưa ra phí cần thiết để ngừng dựng cột điện bắt đầu cho con phố là:

4 000 000 . 40 = 160 000 000 (đồng)

Vậy tổng đưa ra phí cần thiết để xong xuôi dựng cột điện new cho con phố là 160 triệu đồng.

Bài 7 (trang 59 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Hệ phương diện Trời gồm tám hành tinh, đó là: Sao Thuỷ, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hoả, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương. Những hành tinh vào Hệ mặt Trời chia thành hai nhóm. Team trong gồm: Sao Thuỷ, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hoả. Nhóm ko kể gồm: Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương. Các hành tinh team trong có cân nặng và size khá nhỏ so với những hành tinh team ngoài. Hai nhóm hành tinh ngăn cách nhau do một vành đai tè hành tinh với vô số những thiên thạch nhỏ dại cùng quay quanh Mặt Trời.

a) Viết tập đúng theo A gồm tám hành tinh trong Hệ khía cạnh Trời.

b) sắp tới xếp kích cỡ của tám thế giới trong Hệ khía cạnh Trời theo máy tự tăng dần.

c) Viết tập thích hợp B có bốn hành tinh gồm kích thước nhỏ nhất cùng tập hợp C tất cả bốn hành tinh có kích cỡ lớn nhất.

Gợi ý đáp án:

a) Tám địa cầu trong hệ khía cạnh Trời là: Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương.

Xem thêm: Bài 4 Trang 162 (Phép Nhân) Sgk Toán 5 : Phép Nhân, Giải Toán Lớp 5 Trang 162, Phép Nhân

Do kia ta viết tập thích hợp A là:

A = Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương.