Tài liệu giải Toán lớp 5 trang 99 Luyện tập theo như đúng nôi dung vào Toán 5 SGK trang 99 mà những em học sinh lớp 5 được học. Những em phải đọc đề bài và nghĩ cách làm trước khi tham khảo tài liệu giải Toán này nhằm nhớ lâu, vận dụng kiến thức hình tròn trụ vào bài hiệu quả.

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 99 (gồm phương thức giải)

1. Giải bài xích 1 - Giải Toán 5 trang 99

Đề bài:Tính chu vi của hình tròn trụ có nửa đường kính r:a) r = 9 m; b) r = 4,4 dm; c) r = 2.(1/2) cm

Phương pháp giải:Các em áp dụng công thức tính chu vi hình tròn: C = r x 2 x pi (Chu vi hình tròn trụ bằng buôn bán kính hình tròn trụ nhân 2, rồi mang nhân số pi); vậy số đã mang đến lần lượt vào cách làm để tìm ra công dụng tương ứng. 

Đáp án:Chu vi của hình trụ là:a) 9 x 2 x 3,14 = 56,52 (m)b) 4,4 x 2 x 3,14 = 27,632 (dm)c) r = 2.(1/2)cm = 2,5cm2,5 x 2 x 3,14 = 15,7 (cm)Đáp số:a) 56,52m; b) 27,632 (dm); c) 15,7 (cm).

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 99 luyện tập

2. Giải bài xích 2 trang 99 SGK Toán 5

Đề bài:a) Tính con đường kính hình trụ có chu vi C = 15,7m.b) Tính phân phối kính hình trụ có chu vi C = 18,84dm

Phương pháp giải:a) áp dụng công thức: C = d x pi => d = C : pi (Muốn tìm 2 lần bán kính hình tròn, ta mang chu vi hình trụ chia đến số pi)b) vận dụng công thức: C = r x 2 x pi => r = C : r : pi (Muốn tìm nửa đường kính hình tròn, ta mang chu vi hình tròn trụ đem phân tách cho 2, rồi phân tách cho số pi)* lưu ý: cực hiếm của số pi = 3,14. 

Đáp án:a) Theo đề bài, ta có: d x 3,14 = C=> d x 3,14 = 15,7=> d = 15,7 : 3,14=> d = 5Vậy đường kính của hình trụ bằng 5m.b) Theo đề bài, ta có: r x 2 x 3,14 = C=> r x 2 x 3,14 = 18,84=> r x 6,28 = 18,84=> r = 3Vậy bán kính của hình tròn trụ bằng 3dm.

3. Giải bài xích 3 - Giải Toán lớp 5 bài rèn luyện trang 99

Đề bài:Đường kính của một bánh xe đạp điện là 0,65m.a) Tính chu vi của bánh xe pháo đó.b) người đi xe đạp điện sẽ đi được từng nào mét nếu như bánh xe lăn xung quanh đất được 10 vòng, được 100 vòng ?

Phương pháp giải:a) Tính chu vi của bánh xe bằng phương pháp áp dụng công thức tính chu vi hình tròn: C = d x 2 (d là đường kính hình tròn)b) - Tính quãng đường đi được lúc bánh xe cộ lăn trên mặt đất 10 vòng, bởi cách: đem chu vi bánh xe lấy nhân cùng với 10 - Tính quãng lối đi được khi bánh xe lăn cùng bề mặt đất 100 vòng, bằng cách: đem chu vi bánh xe lấy nhân với 100. 

Đáp án:a) Chu vi của bánh xe cộ là: 0,65 x 3,14 = 2,041 (m)b) Quãng đường đi được lúc bánh xe cộ lăn cùng bề mặt đất 10 vòng là: 2,041 x 10 = 20,41 (m)Quãng đường đi được khi bánh xe pháo lăn xung quanh đất 100 vòng là: 2,041 x 100 = 204,1 (m) Đáp số: a) 2,041 (m); b) 20,41 (m); 204,1 (m).

4. Giải bài bác 4 - Giải Toán lớp 5 luyện tập trang 99

Đề bài:Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Cho nửa hình tròn H (xem hình vẽ). Chu vi H là:A. 18,84cmB. 9,42cmC. 24,84cmD. 15,42cm

*

Phương pháp giải:Quan giáp trên hình vẽ, ta có: Đường kính d = 6cm=> Tính chu vi hình trụ có 2 lần bán kính d = 6cm theo công thức: C = d x 2 (d là 2 lần bán kính hình tròn)- Tính nửa chu vi hình tròn trụ bằng cách: mang chu vi hình trụ (kết quả vừa tra cứu được) đem chia cho 2- Tính chu vi của hình H bằng cách: mang nửa chu vi hình trụ ( vừa kiếm tìm được) đem cùng với 2 lần bán kính d = 6. 

Đáp án:Chu vi của hình trụ có 2 lần bán kính 6cm là:6 x 3,14 = 18,84 (cm)Nửa chu vi của hình trụ là:18,84 : 2 = 9,42 (cm)Chu vi của hình H là:9,42 + 6 = 15,42 (cm)=> Đáp án D.

 

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 99 (ngắn gọn)

Bài 1 Giải Toán 5 trang 99Tính chu vi của hình tròn trụ có nửa đường kính r:a) r = 9m; b) r = 4,4dm; c) r = 2.(1/2)cmChu vi của hình trụ là:a) 9 x 2 x 3,14 = 56,52 (m)b) 4,4 x 2 x 3,14 = 27,632 (dm)c) r = 2.(1/2)cm = 2,5cm2,5 x 2 x 3,14 = 15,7 (cm)Đáp số: a) 56,52m; b) 27,632 (dm); c) 15,7 (cm).

Bài 2 Giải Toán 5 trang 99a) Tính đường kính hình trụ có chu vi C = 15,7m.b) Tính chào bán kính hình tròn trụ có chu vi C = 18,84dmLời giải:Theo đề bài, ta có:d x 3,14 = Cd x 3,14 = 15,7d = 15,7 : 3,14d = 5Vậy đường kính của hình trụ bằng 5m.b) Theo đề bài, ta có:r x 2 x 3,14 = Cr x 2 x 3,14 = 18,84r x 6,28 = 18,84r = 3Vậy bán kính của hình trụ bằng 3dm.

Bài 3 Giải Toán 5 trang 99Đường kính của một bánh xe đạp điện là 0,65m.a) Tính chu vi của bánh xe cộ đó.b) người đi xe đạp sẽ đi được bao nhiêu mét ví như bánh xe cộ lăn cùng bề mặt đất được 10 vòng, được 100 vòng ?a) Chu vi của bánh xe cộ là: 0,65 x 3,14 = 2,041 (m)b) Quãng lối đi được lúc bánh xe cộ lăn xung quanh đất 10 vòng là:2,041 x 10 = 20,41 (m)Quãng đường đi được khi bánh xe lăn xung quanh đất 100 vòng là:2,041 x 100 = 204,1 (m)Đáp số: a) 2,041 (m); b) 20,41 (m), 204,1 (m).

Bài 4 Giải Toán 5 trang 99Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:Cho nửa hình tròn trụ H (xem hình vẽ). Chu vi H là:A. 18,84cmB. 9,42cmC. 24,84cmD. 15,42cm

*
Lời giải:Chu vi của hình tròn trụ có đường kính 6cm là:6 x 3,14 = 18,84 (cm)Nửa chu vi của hình tròn trụ là: 18,84 : 2 = 9,42 (cm)Chu vi của hình H là : 9,42 + 6 = 15,42 (cm)=> Đáp án D.

-------------- HẾT ----------------

Chi tiết nội dung phần Trừ nhì số thập phân để sở hữu sự sẵn sàng tốt nhất cho bài học này.

Xem thêm: Ddm Là Gì - Ddm / Dom Là Gì

https://johnadamshs.net/giai-bai-tap-trang-99-sgk-toan-5-luyen-tap-38604n.aspx Trên đấy là gợi ý Giải Toán lớp 5 trang 99, Luyện tập đầy đủ đưa ra tiết. Những em sẵn sàng trước nội dung bài Diện tích hình trụ qua phần Giải Toán lớp 5 trang 100 và bài luyện tập trang 100 SGK Toán 5 qua phần Giải Toán lớp 5 trang 100, Luyện tập để học giỏi Toán 5 hơn.