- Chọn bài xích -Nhân một số trong những thập phân với một trong những tự nhiênNhân một vài thập phân với 10, 100, 1000, ...Luyện tập trang 58Nhân một số thập phân với một số trong những thập phânLuyện tập trang 60Luyện tập trang 61Luyện tập tầm thường trang 61Luyện tập phổ biến trang 62

Xem toàn thể tài liệu Lớp 5: tại đây

Sách giải toán 5 luyện tập chung trang 52 giúp đỡ bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 5 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận phải chăng và phù hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào các môn học tập khác:

Bài 1 (trang 62 SGK Toán 5) luyện tập chung : Tính:

a) 375,64 – 95,69 + 36,78;

b) 7,7 + 7,3 x 7,4.

Bạn đang xem: Giải bài 1,2,3,4 trang 62 sgk toán 5: luyện tập chung 13

Lời giải:

a) 375,64 – 95,69 + 36,78

= 280,15 + 36,78

= 316,93

b) 7,7 + 7,3 x 7,4

= 7,7 + 54,02

= 61,72

Bài 2 (trang 62 SGK Toán 5) rèn luyện chung : Tính bởi hai cách:

a) (6,75 + 3,25 ) x 4,2; b) (9,6 – 4,2) x 3,6.

Lời giải:

a) bí quyết 1:

(6,75 + 3,25 ) x 4,2

= 10 x 4,2 = 42

Cách 2:

(6,75 + 3,25 ) x 4,2

= 6,75 x 4,2 + 3,25 x 4,2

= 28,35 + 13,65

= 42

b) cách 1:

(9,6 – 4,2) x 3,6

= 9,6 x 3,6 – 4,2 x 3,6

= 34,56 – 15,12

= 19,44

Cách 2:

(9,6 – 4,2) x 3,6


= 5,4 x 3,6

= 19,44

Bài 3 (trang 62 SGK Toán 5) luyện tập chung : a) Tính bằng cách thuận một thể nhất:

0,12 x 400; 4,7 x 5,5 – 4,7 x 4,5.

b) Tính nhẩm hiệu quả tìm x:

5,4 x x = 5,4 9,8 x x = 6,2 x 9,8

Lời giải:

a) 0,12 x 400 = 0,12 x 100 x 4 = 12 x 4 = 48

4,7 x 5,5 – 4,7 x 4,5 = 4,7 x (5,5 – 4,5) = 4,7 x 1 = 4,7

b) x = 1 (vì 5,4 x 1 = 5,4 )

x = 6,2 (hai tích bằng nhau đã gồm một vượt số đều bằng nhau thì vượt số còn sót lại cũng bằng nhau).

Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Enrolled Là Gì ? Ví Dụ Sử Dụng Từ Enrol Trong Câu

Bài 4 (trang 62 SGK Toán 5) rèn luyện chung : cài đặt 4m vải bắt buộc trả 60 00 đồng. Tìm mua 6,8m vải thuộc loại cần trả nhiều hơn thế nữa bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Giá 1m vải là:

60 000 : 4 = 15 000 (đồng)

Giá 6,8m vải vóc là:

15 000 x 6,8 = 102 000 (đồng)

Số tiền yêu cầu trả nhiều hơn thế là:

102 000 – 60 000 = 42 000 (đồng)

Đáp số: 42 000 (đồng).


bài giải này còn có hữu ích với chúng ta không?

nhấn vào một ngôi sao 5 cánh để tấn công giá!


gởi Đánh giá bán

Đánh giá chỉ trung bình 4 / 5. Số lượt tiến công giá: 972

chưa có ai tấn công giá! Hãy là người đầu tiên nhận xét bài này.


Tài liệu bên trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hiệ tượng nào!


*

Điều hướng bài bác viết


Luyện tập chung trang 61
Chia một trong những tự nhiên cho một số thập phân
© 2021 học tập Online thuộc johnadamshs.net
Cung cấp vì chưng WordPress / Giao diện xây đắp bởi johnadamshs.net