Giải câu 1, 2, 3 trang 55 bài 126 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập. 2. Một tuần lễ Mai học tập ở lớp 25 tiết, mỗi ngày tiết 40 phút. Hỏi trong 2 tuần lễ Mai học ở lớp bao nhiêu thời hạn ?
Bạn đang xem: Bài 1 trang 55 sgk toán 5

1. Tính :

5 giờ 4 phút x 6

4,3 giờ x 4

3 phút 5 giây x 7

2 giờ đồng hồ 23 phút x 5

2,5 phút x 6

2. một tuần lễ lễ Mai học tập ở lớp 25 tiết, mỗi huyết 40 phút. Hỏi trong 2 tuần lễ Mai học tập ở lớp bao nhiêu thời hạn ?

3. Một sản phẩm đóng đồ hộp cứ 5 phút thì đóng góp được 60 hộp. Hỏi phải mất bao nhiêu thời gian để lắp thêm đó đóng được 12000 vỏ hộp ?

Bài giải

1.

*

2.

Số máu Mai học tập trong 2 tuần là :

(25 ⨯ 2 = 50) (tiết)

Hai tuần lễ Mai học tập ở lớp hết số thời gian là:

(50 ⨯ 40 = 2000) (phút)

(2000) phút (= 33) giờ đồng hồ (20) phút

Đáp số : (33) tiếng (20) phút

3.

Tóm tắt

5 phút ⟶ sản phẩm công nghệ đóng 60 hộp

? phút ⟶ sản phẩm công nghệ đóng 12000 hộp

Bài giải

Thời gian máy đóng một hộp là :

 (5:60 = dfrac1 12) (phút)

Thời gian vật dụng đóng (12000) hộp là :

(dfrac1 12 imes 12000 = 1000) (phút)

(1000) phút (= 16) tiếng (40) phút

Đáp số : (16) tiếng (40) phút

 johnadamshs.net


Bài tiếp theo

*

Xem lời giải SGK - Toán 5 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*các tác phẩm khác


Bài viết mới nhất
Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Phạm Trù Là Gì ? Từ Điển Tiếng Việt Phạm Trù

× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp johnadamshs.net