Giải bài xích tập trang 48 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Viết những số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị chức năng đo là mét...
Bạn đang xem: Bài 5 trang 48 sgk toán 5

Bài 1 trang 48- máu 14 sgk Toán 5

Viết các số đo sau bên dưới dạng số thập phân có đơn vị chức năng đo là mét:

a) 3m 6dm; 

b) 4dm;

c) 34m 5cm;

d) 345cm .

Hướng dẫn giải:

a) 3,6m

b) 0,4m

c) 34,05m

d) 3,45m

Bài 2 trang 48 -Tiết 14 sgk Toán 5

Viết số đo thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Đơn vị đo tấn

Đơn vị đo ki-lô-gam

3,2 tấn

3200kg

 

502kg

2,5 tấn

 

 

21kg

Hướng dẫn giải:

Viết từ bên trên xuống dưới: 0,502 tấn; 2500kg; 0,021 tấn

Bài 3 trang 48 - ngày tiết 14 sgk Toán 5

Viết số thập phân phù hợp vào chỗ chấm:

a) 42dm 4cm = ....dm;

b) 56cm 9mm = ...cm;

c) 26m 2cm = ....m

Hướng dẫn giải:

a) ...= 42,4dm

b) ....= 56,9cm

c) ....= 26,02m

Bài 4 trang 48 - huyết 14 sgk Toán 5

Viết số thập phân phù hợp vào chỗ chấm:

a) 3kg 5g = ...kg;

b) 30g = ....kg;

c) 1103g= ...kg

Hướng dẫn giải:

a)...= 3,005kg

b) ....= 0,03kg

c).....= 1,103 kg.

Bài 5 trang 48- máu 14 sgk Toán 5

Viết số phù hợp vào địa điểm chấm:

Túi cam cân nặng nặng 

*

a) ...kg

b) ....g

Hướng dẫn giải:

a) 1,8kg

b) 1800g

johnadamshs.net


bình luận
Bài tiếp theo
Gửi bài tập cần giải - Nhận vấn đáp trong 10 phút

Góp ý - Báo lỗi


Vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả

Giải cạnh tranh hiểu

Giải sai

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp johnadamshs.net


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt

Bài giải mới nhất


Bài giải tiên tiến nhất các môn khác


*

Liên hệ với chúng tôi:Gmail: johnadamshs.net


Xem thêm: Tiệm Cận Đứng Là Gì - Tiệm Cận Đứng Của Đồ Thị Hàm Số

gmail.com