Giải bài bác tập trang 110 SGK bài rèn luyện Toán 5. Câu 1: Tính diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có...

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 trang 110


Bài 1 trang 110 SGK toán 5 luyện tập

Tính diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) CHiều nhiều năm 25dm, chiều rộng lớn 1,5m và chiều cao 18dm.

b) Chiều dài (frac45)m, chiều rộng (frac13)m với chiều cao (frac14)m.

Bài giải:

a) 1,5m = 15dm

Diện tích bao phủ hình hộp chữ nhật là:

(25 + 15) x 2 x 18 = 1440 (dm2)

Diện tích lòng hình hộp chữ nhật là:

25 x 15 = 375 (dm2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là:

1440 + 375 x 2 = 2190 (dm2)

b) diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

((frac45) + (frac13)) x 2 x (frac14) = (frac1730) (m2)

Diện tích đáy hình vỏ hộp chữ nhật là: 

(frac45) x (frac13) = (frac415) (m2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

(frac1730) + (frac415) x 2 = (frac1110) (m2)

Đáp số: a) 1440dm2; b) 2190dm2

Bài 2 trang 110 SGK toán 5 luyện tập

Một cái thùng ko nắp ngoài mặt chữ nhật gồm chiều nhiều năm 1,5m, chiều rộng 0,6m và độ cao 8dm. Tín đồ ta đánh mặt quanh đó của thùng. Hỏi diện tích s quét đánh là bao nhiêu mét vuông?

Bài giải:

8dm = 0,8m

Diện tích bao bọc của mẫu thùng là:

(1,5 + 0,6) x 2 x 0,8 = 3,36 (m2)

Diện tích mặt đáy của chiếc thùng là: 1,5 x 0,6 = 0,9 (m2)

Diện tích quét đánh là: 3,36 + 0,9 = 4,26 (m2)

Đáp số: 4,26m2

Bài 3 trang 110 SGK toán 5 luyện tập

Đúng ghi Đ, không nên ghi S.

*

*

a) diện tích toàn phần của nhì hình vỏ hộp chữ nhật bằng nhau.

b) Diện tích toàn phần của nhị hình vỏ hộp chữ nhật không bằng nhau.

c) diện tích s xung quanh của nhị hình vỏ hộp chữ nhật bởi nhau.

d) diện tích s xung quanh của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 6 Bài 13 Bội Và Ước Của Một Số Nguyên Sgk Toán 6 Tập 1 Trang 96 97

Bài giải:

a) Đ

b) S

c) S

d) Đ

Chú ý: Hình hộp chữ nhật đang cho cân nhau nhưng đặt ở hai vị trí khác nhau nên có diện tích s toàn phần bằng nhau nhưng diện tích s xung quanh khác nhau.