- Độ dài sợi dây bởi tổng chu vi hình tròn bán kính (7cm) và hình tròn bán kính (10cm).

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 trang 100

- ao ước tính chu vi hình tròn trụ ta lấy (2) lần bán kính nhân cùng với số (3,14.) 

Lời giải chi tiết:

Chu vi hình trụ bán kính (7cm) là:

(7 imes 2 imes 3,14 = 43,96; (cm))

Chu vi hình tròn bán kính (10 cm) là:

(10 imes 2 imes 3,14 = 62,8; (cm))

Độ dài sợi dây thép là: 

(43,96 + 62, 8 = 106,76 ; (cm))

Đáp số: (106,76cm).


Bài 2


Video giải đáp giải


Hai hình tròn có cùng trọng điểm O như hình bên. Chu vi hình tròn lớn dài ra hơn chu vi hình tròn nhỏ bé bao nhiêu xăng-ti-mét ? 

 

*

Phương pháp giải:

- Tính cung cấp kính hình tròn trụ lớn: (60 + 15 = 75cm). 

- Tính chu vi hình tròn theo công thức: (C = r × 2 × 3,14.)

- Số xăng-ti-mét chu vi hình tròn lớn dài ra hơn nữa chu vi hình tròn bé bỏng (=) chu vi hình tròn lớn (-) chu vi hình trụ bé.

Lời giải bỏ ra tiết:

Bán kính của hình trụ lớn là:

(60 + 15 = 75; (cm))

Chu vi của hình tròn lớn là:

(75 imes 2 imes 3,14 = 471 ;(cm))

Chu vi của hình tròn nhỏ nhắn là:

(60 imes 2 imes 3,14 = 376,8 ;(cm))

Chu vi hình tròn lớn dài thêm hơn chu vi hình tròn bé bỏng số xăng-ti-mét là:

(471 - 376,8 = 94,2 ;(cm))

Đáp số: (94,2cm).


Bài 3


Video lí giải giải


Hình mặt tạo vị hình chữ nhật cùng hai nửa mặt đường tròn (xem hình vẽ). Tính diện tích s hình đó.

 

*

Phương pháp giải:

- diện tích s hình vẽ = diện tích hình chữ nhật + Diện tích hai nửa hình tròn trụ có cùng nửa đường kính 7cm.

- diện tích s hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

- Diện tích hình tròn trụ = r × r × 3,14.

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình đang cho bởi tổng diện tích s hình chữ nhật với hai nửa con đường tròn.

Tổng diện tích s hai nửa hình tròn trụ bằng diện tích hình tròn trụ bán kính (7cm).

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

(7 imes 2 = 14; (cm)) 

Diện tích hình chữ nhật là:

(14 imes 10 = 140; (cm^2)) 

Diện tích của hai nửa hình tròn trụ là:

(7 imes 7 imes 3,14 = 153,86; (cm^2)) 

Diện tích hình đã mang đến là:

(140 + 153,86 = 293, 86 ; (cm^2))

Đáp số: (293, 86cm^2).


Bài 4


Video gợi ý giải


Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

Diện tích phần đang tô color của hình vuông vắn ABCD là:

*

A 13,76cm2 B. 114,24cm2

C. 50,24cm2 D. 136, 96cm2

Phương pháp giải:

Diện tích phần tô color là hiệu của diện tích hình vuông vắn ABCD và ăn diện tích của hình trụ đường kính là 8cm.

Lời giải chi tiết:

Hình tròn chổ chính giữa O có 2 lần bán kính bằng độ dài cạnh hình vuông và bởi 8cm.

Bán kính hình trụ tâm O là:

8 : 2 = 4 (cm)

Diện tích hình tròn trụ tâm O là:

4 × 4 × 3,14 = 50,24 ((cm^2))

Diện tích hình vuông ABCD là:

8 × 8 = 64 ((cm^2))

Diện tích phần tô màu là : 

64 – 50,24 = 13,76 ((cm^2))

Chọn lời giải A.

Xem thêm: Jesus Christ Là Gì ? Kiến Thức: Đấng Messiah

johnadamshs.net


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 trên 139 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp johnadamshs.net


nhờ cất hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã áp dụng johnadamshs.net. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


gởi Hủy bỏ

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép johnadamshs.net gởi các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.