Giải Toán lớp 6 bài bác 5: Phép nhân các số nguyên sách Cánh diều là tài liệu vô cùng hữu dụng mà johnadamshs.net muốn trình làng đến quý thầy cô và chúng ta lớp 6 học viên tham khảo.

Bạn đang xem: Toán lớp 6

Tài liệu được soạn chi tiết, chủ yếu xác, vừa đủ các bài bác tập vào sách giáo khoa phần luyện tập vận dụng và phần bài xích tập Cánh diều trang 82, 83. Qua đó giúp các bạn học sinh hoàn toàn có thể so sánh với tác dụng mình sẽ làm, củng cố, bồi dưỡng và kiểm soát vốn kỹ năng của bạn dạng thân. Đồng thời còn giúp phụ huynh bao gồm thêm tài liệu để hướng dẫn con em mình học tốt hơn ở nhà. Trong khi các bạn tham khảo thêm rất các tài liệu học hành môn Toán tại phân mục Toán 6. Vậy sau đó là nội dung cụ thể tài liệu, mời chúng ta cùng quan sát và theo dõi tại đây.


Giải Toán 6 bài xích 5: Phép nhân những số nguyên

Giải Toán 6 bài 5 phần luyện tập vận dụngGiải Toán 6 bài xích 5 phần bài xích tập trang 82, 83 

Giải Toán 6 bài bác 5 phần rèn luyện vận dụng

Luyện tập 1

Tính

a) (−7).5(−7).5;

b) 11.(−13)11.(−13).

Gợi ý đáp án

Bước 1: bỏ dấu “ – ” trước số nguyên âm, giữ nguyên số còn lại.

Bước 2: Tính tích của hai số nguyên dương nhận được.

Bước 3: Thêm dấu “ – ” trước tác dụng nhận được ở bước 2, ta gồm tích đề nghị tìm.

a) (- 7) . 5 = - (7 . 5) = - 35

b) 11 . (- 13) = - (11 . 13) = - 143

Luyện tập 2

Tính giác trị của biểu thức trong những trường hợp sau:

a) −6x−12−6x−12 cùng với x=−2x=−2;

b) −4y+20−4y+20 cùng với y=−8y=−8.

Gợi ý đáp án

a)

a) thế x=−2x=−2 vào −6x−12−6x−12 rồi thực hiện quy tắc nhân nhị số nguyên cùng dấu đến −6−6 với −2−2:

+ cách 1: quăng quật dấu “ – ” trước số −6−6 với −2−2.


+ cách 2: Tính tích 6.2, đấy là tích của (−6).(−2)(−6).(−2).

+ bước 3: rước tích của 6.2 trừ 12, ta được công dụng cần tìm.

Thay x = - 2

=> - 6 . (- 2) – 12 = 6.2-12 = 12 – 12 = 0.

b) cố y=−8y=−8 vào −4y+20−4y+20 rồi áp dụng quy tắc nhân nhì số nguyên thuộc dấu mang đến −4−4 và −8−8:

+ bước 1: vứt dấu “ – ” trước số −4−4 và −8−8.

+ cách 2: Tính tích 4.8, đây là tích của (−4).(−8)(−4).(−8).

+ cách 3: đem tích của 4.8 cùng 20, ta được công dụng cần tìm.

Thay y = - 8

=> - 4 . (- 8) + trăng tròn = 4.8+20 = 32 + 20 = 52

Luyện tập 3

Tính một bí quyết hợp lí:

a) (- 6) . (- 3) . (- 5)

b) 41 . 81 – 41 . (- 19).

Gợi ý đáp án

a) (- 6) . (- 3) . (- 5)

= - (6 . 5).( - 3)

= (-30).(-3)

=30.3

=90

b) 41 . 81 – 41 . (- 19)

= 41 . <81 – ( - 19)>

= 41 . 100

= 4100

Giải Toán 6 bài bác 5 phần bài bác tập trang 82, 83

Bài 1

Tính:

a) 21 . (- 3);

b) (- 16 ) . 5;

c) 12 . 20;

d) (- 21) . (- 6).

Gợi ý đáp án:

a) 21 . (- 3) = - (21 . 3) = - 63

b) (- 16 ) . 5 = - (16 . 5) = - 80

c) 12 . đôi mươi = 240

d) (- 21) . (- 6) = 126

Bài 2

Tìm số phù hợp ở ?

a15- 311- 4?-9
b614- 23- 1257?
a . B????- 2172

Gợi ý đáp án:

a15- 311- 4- 3- 9
b614- 23- 1257- 8
a . B90- 42- 253500- 2172

Bài 3

a) 1010 . (- 10−4);

b) (- 2) . (- 2) . (- 2) . (- 2) . (- 2) + 25;

c) (- 3) . (- 3) . (- 3) . (- 3) - 34.

Gợi ý đáp án:

a) 1010 . (- 10−4);

= - (1010 . 10−4) = - 106.

b) (- 2) . (- 2) . (- 2) . (- 2) . (- 2) + 25;

(- 2)5 + 25 = 0.

c) (- 3) . (- 3) . (- 3) . (- 3) - 34.

= 34 - 34 = 0.

Bài 4

Tính 8 . 25. Từ đó suy ra hiệu quả của các phép tính sau:

a) (- 8) . 25;

b) 8 . (- 25);

c) (- 8) . (- 25).

Gợi ý đáp án:

Ta có: 8 . 25 = 200

=> a) (- 8) . 25 = - 200.

b) 8 . (- 25) = - 200.

c) (- 8) . (- 25) = 200.

Bài 5

Tính quý hiếm của biểu thức trong những trường đúng theo sau:

a) 2x, biết x = - 8;

b) – 7y, biết y = 6;

c) – 8z – 15, biết z = - 4.

Gợi ý đáp án:

a) Tính giá trị của biểu thức vào trường vừa lòng x = - 8 => 2 . (- 8) = - (2 . 8) = - 16.

b) Tính quý giá của biểu thức trong trường đúng theo y = 6 => (- 7) . 6 = - (7 . 6) = - 36.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Fan Nghĩa Là Gì? Fan Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

c) Tính quý hiếm của biểu thức trong trường hòa hợp z = - 4 => – 8 . (- 4) – 15 = - (8 . 4) – 15 = 32 – 15 = 17.