Giải bài tập SGK Toán 7 bài bác 8: tính chất của dãy tỉ số đều bằng nhau trang 30,31 được johnadamshs.net tổng hợp đưa ra tiết, bao gồm xác, vừa đủ nội dung công tác sách giáo khoa Toán 7. Với tài liệu này đang giúp chúng ta lớp 7 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, ôn luyện và nắm rõ hơn kỹ năng và kiến thức trên lớp. Nội dung cụ thể mời các bạn theo dõi nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Giải sgk toán 7 tập 1


Giải bài xích tập Toán 7 chương 1 bài 8: đặc thù của dãy tỉ số bởi nhau

Giải bài bác tập Toán 7 trang 30 tập 1Giải bài tập Toán 7 trang 31: Luyện tập

Giải bài tập Toán 7 trang 30 tập 1

Bài 54 (trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Tìm 2 số x, y biết

*
và x + y = 16.


Ta có:

*
cùng x + y = 16.

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bởi nhau, ta có:

*

Suy ra

*

*


Áp dụng đặc điểm dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

*

Vậy

*


Bài 56 (trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Tính diện tích s của một hình chữ nhật biết rằng tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng

*
và chu vi bởi 28m.


Gọi x(m) với y (m) là các cạnh của hình chữ nhật. Theo đề bài xích ta có:

*
cùng 2 ( x + y ) = 28

Suy ra

*
với x + y = 14

Áp dụng đặc thù dãy tỉ số bởi nhau, ta có:

*

Vậy

*

*

Diện tích hình chữ nhật là: S = x.y = 4.10 = 40 (m2)


Bài 57 (trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2; 4; 5. Tính số viên bi của mỗi bạn biết rằng ba bạn có 44 viên bi.


Gọi x, y, z theo lần lượt là số viên bi của bố bạn Minh, Hùng,Dũng (x, y, z ∈ N*)

Theo đề bài bác ta có:

*
cùng x + y + z = 44

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bởi nhau, ta có:

*

Suy ra

*

*

*

Vậy số viên bi của Minh hùng dũng lần lượt là 8, 16, 20 viên.


Bài 58 (trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Hai lớp 7A với 7B đi lao rượu cồn trồng cây. Hiểu được tỉ số thân số cây cối được của lớp 7A là 0,8 cùng lớp 7B trồng nhiều hơn thế 20 cây. Tính số cây từng lớp sẽ trồng.


Gọi x, y theo lần lượt là số cây cỏ được của lớp 7A, 7B (0 2,04:(−3,12);">2, 04 : (−3,12);

2,04:(−3,12);">b)

*

2,04:(−3,12);">c)

*
*

2,04:(−3,12);">d)

*


2,04:(−3,12);">a)

*

2,04:(−3,12);">b)

*

2,04:(−3,12);">c)

*

2,04:(−3,12);">d)

*


Bài 60 (trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Tìm x trong những tỉ lệ thức sau:

a)

*

b) 4,5 : 0,3 = 2,25 : (0,1.x)

c)

*

d)

*


a)

*

*

*

*

Vậy x =

*

b) 4,5 : 0,3 = 2,25 : (0,1 . X)

*

*

*

Vậy x = 1,5

c)

*

*

*

*

Vậy x = 0,32

d)

*

*

*

*

*

Vậy x =

*


*
với x + y - z = 10.

Xem thêm: Hợp Đồng Hoán Đổi Lãi Suất ( Interest Rate Swap Là Gì, Interest Rate Swap Là Gì


Ta có:

*

*

Từ (1) với (2) suy ra

*

Áp dụng đặc thù dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

*

Suy ra x = 2 . 8 = 16

y = 2.12 = 24

z = 2.15 = 30


Bài 62 (trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Tìm hai số x cùng y, biết rằng:

*
và x . Y = 10.