Hướng dẫn giải bài bác Ôn tập chương II – Đường tròn, sách giáo khoa toán 9 tập một. Nội dung bài trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 126 sgk toán 9 tập 1 bao hàm tổng vừa lòng công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài bác tập phần hình học tất cả trong SGK toán để giúp đỡ các em học viên học giỏi môn toán lớp 9.

Bạn đang xem: Giải sách giáo khoa toán 9 tập 1

Lý thuyết

Các định nghĩa

1. Đường tròn trọng điểm O nửa đường kính R (với R > 0) là hình gồm những điểm bí quyết điểm O một khoảng tầm bằng R.

2. Tiếp tuyến đường của mặt đường tròn là mặt đường thẳng chỉ bao gồm một điểm chung với con đường tròn đó.

Các định lí

1. a) vai trung phong của mặt đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền.

b) ví như một tam giác bao gồm một cạnh là 2 lần bán kính của con đường tròn nước ngoài tiếp thì tam giác sẽ là tam giác vuông.

2. a) Đường tròn là hình tất cả tâm đối xứng. Tâm của mặt đường tròn là trung ương đối xứng của mặt đường tròn đó.

b) Đường tròn là hình bao gồm trục đối xứng. Bất kì đường kính nào thì cũng là trục đối xứng của đường tròn.

3. trong số dây của một đường tròn, dây lớn nhất là đường kính.

4. Trong một mặt đường tròn:

a) Đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy.

b) Đường kính trải qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì vuông góc với dây ấy.

5. Trong một mặt đường tròn:

a) nhì dây đều bằng nhau thì giải pháp đều tâm, nhị dây cách đều trọng điểm thì bởi nhau.

b) Dây lớn hơn thì gần tâm hơn, dây sát tâm hơn nữa thì lớn hơn.

6. a) Nếu một con đường thẳng là tiếp con đường của một con đường tròn thì nó vuông góc với nửa đường kính đi qua tiếp điểm.

b) ví như một đường thẳng đi qua một điểm của mặt đường tròn cùng vuông góc với bán kính đi qua điểm này thì đường thẳng ấy là một tiếp tuyến của mặt đường tròn.

7. nếu như hai tiếp con đường của một mặt đường tròn giảm nhau tại 1 điểm thì:

a) Điểm đó bí quyết đều nhì tiếp điểm.

b) Tia kẻ từ điểm đó đi qua vai trung phong là tia phân giác của góc tạo vị hai tiếp tuyến.

c) Tia kẻ từ trọng tâm đi qua điểm đó là tia phân giác của góc tạo do hai bán kính đi qua các tiếp điểm.

8. Nếu hai tuyến phố tròn cắt nhau thì mặt đường nối trung ương là đường trung trực của dây chung.

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 126 sgk toán 9 tập 1. Chúng ta hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Câu hỏi ôn tập

johnadamshs.net giới thiệu với chúng ta đầy đủ phương thức giải bài xích tập phần hình học 9 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 126 sgk toán 9 tập 1 của bài bác Ôn tập chương II – Đường tròn cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể câu vấn đáp từng câu hỏi chúng ta xem dưới đây:

*
Trả lời thắc mắc ôn tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 126 sgk toán 9 tập 1

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 126 sgk Toán 9 tập 1

Thế nào là con đường tròn ngoại tiếp một tam giác? Nêu cách khẳng định tâm của mặt đường tròn nước ngoài tiếp tam giác.

Trả lời:

Đường tròn trải qua ba đỉnh của một tam giác hotline là con đường tròn nước ngoài tiếp tam giác, còn tam giác gọi là tam giác nội tiếp mặt đường tròn.

Tâm của mặt đường tròn nước ngoài tiếp tam giác là giao của những đường trung trực của tam giác đó.

*

2. Trả lời thắc mắc 2 trang 126 sgk Toán 9 tập 1

Thế làm sao là mặt đường tròn nội tiếp một tam giác? Nêu cách xác định tâm của đường tròn nội tiếp tam giác.

Trả lời:

Đường tròn xúc tiếp với 3 cạnh một tam giác gọi là mặt đường tròn nội tiếp tam giác, còn tam giác điện thoại tư vấn là lam giác nước ngoài tiếp con đường tròn.

Tâm của mặt đường tròn nội tiếp tam giác là giao của những đường phân giác vào của tam giác đó.

*

3. Trả lời thắc mắc 3 trang 126 sgk Toán 9 tập 1

Chỉ rõ trọng điểm đối xứng của đường tròn, trục đối xứng của mặt đường tròn.

Trả lời:

Tâm của con đường tròn là trung tâm đối xứng của đường tròn đó.

Bất kì đường kính nào cũng là trục đối xứng của mặt đường tròn.

4. Trả lời câu hỏi 4 trang 126 sgk Toán 9 tập 1

Chứng minh định lí: trong số dây của một con đường tròn, dây lớn số 1 là con đường kính.

Trả lời:

*

5. Trả lời thắc mắc 5 trang 126 sgk Toán 9 tập 1

Phát biểu các định lí về quan hệ tình dục vuông góc giữa 2 lần bán kính và dây.

Trả lời:

– ĐỊNH LÍ 1: Trong các dây của một con đường tròn, dây lớn số 1 là mặt đường kính.

– ĐỊNH LÍ 2: Trong một mặt đường tròn, 2 lần bán kính vuông góc với cùng 1 dây thì trải qua trung điểm của dây ấy.

– ĐỊNH LÍ 3: Trong một con đường tròn, 2 lần bán kính đi qua trung điểm của một dây không trải qua tâm thì vuông góc với dây ấy.

6. Trả lời câu hỏi 6 trang 126 sgk Toán 9 tập 1

Phát biểu các định lí về tương tác giữa dây và khoảng cách từ trung tâm đến dây.

Trả lời:

– ĐỊNH LÍ 1: Trong một mặt đường tròn:

a) nhị dây đều bằng nhau thì giải pháp đều tâm.

b) nhị dây giải pháp đều vai trung phong thì bằng nhau.

– ĐỊNH LÍ 2: Trong hai dây của một mặt đường tròn:

a) Dây nào lớn hơn thế thì dây đó gần trung tâm hơn.

b) Dây nào gần tâm hơn thì dây đó to hơn.

7. Trả lời câu hỏi 7 trang 126 sgk Toán 9 tập 1

Nêu các vị trí tương đối của mặt đường thẳng và mặt đường tròn. Ứng cùng với mỗi địa điểm đó, viết hệ thức giữa d (khoảng cách từ trung tâm tới mặt đường thẳng) và R (bán kính của đường tròn).

Trả lời:

Ba vị trí kha khá của con đường thẳng và con đường tròn:

– Đường thẳng và con đường tròn giảm nhau:

*

Ta có: (d R)

Ta gồm bảng bắt tắt sau:

*

8. Trả lời câu hỏi 8 trang 126 sgk Toán 9 tập 1

Phát biểu có mang tiếp đường của con đường tròn. Vạc biểu tính chất của tiếp tuyến đường và lốt hiệu phân biệt tiếp tuyến. Tuyên bố các tính chất của nhị tiếp tuyến cắt nhau.

Trả lời:

– Định nghĩa tiếp đường của mặt đường tròn: Tiếp con đường của con đường tròn là mặt đường thẳng chỉ gồm một điểm tầm thường với mặt đường tròn đó.

– đặc thù của tiếp con đường và lốt hiệu nhận thấy tiếp tuyến: Nếu một đường thẳng đi qua 1 điểm của con đường tròn cùng vuông góc với nửa đường kính đi qua điểm này thì đường thẳng ấy là một tiếp con đường của mặt đường tròn.

– đặc điểm của nhì tiếp tuyến giảm nhau: Nếu nhị tiếp tuyến đường của mặt đường tròn cắt nhau ở một điểm thì:

Điểm đó cách đều nhị tiếp điểm.

Tia kẻ từ đặc điểm này đi qua tâm là tia phân giác của góc tạo vì chưng hai tiếp tuyến.

Tia kẻ từ vai trung phong đi qua điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai nửa đường kính đi qua những tiếp điểm.

9. Trả lời câu hỏi 9 trang 126 sgk Toán 9 tập 1

Nêu những vị trí kha khá của hai tuyến đường tròn. Ứng với mỗi địa điểm đó, viết hệ thức giữa đoạn nối trọng điểm $d$ với các bán kính $R, r.$

Trả lời:

Ba vị trí kha khá của hai tuyến đường tròn:

– hai tuyến phố tròn giảm nhau:

*

Ta có: (R – r R +r) hoặc (d

10. Trả lời thắc mắc 10 trang 126 sgk Toán 9 tập 1

Tiếp điểm của hai tuyến phố tròn tiếp xúc nhau gồm vị trí như vậy nào so với đường nối tâm? những giao điểm của hai đường tròn cắt nhau gồm vị trí như thế nào so với đường nối tâm?

Trả lời:

Tiếp điểm của hai tuyến phố tròn tiếp xúc nhau nằm trên tuyến đường nối tâm.

Xem thêm: Amd Catalyst Là Gì, Catalyst Control Center (Ccc, Amd Catalyst Install Manager Là Gì

Hai giao điểm của hai tuyến phố tròn cắt nhau đối xứng với nhau qua mặt đường nối trọng điểm hay đường nối vai trung phong là đường trung trực của dây chung.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài xuất sắc cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 9 với trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 126 sgk toán 9 tập 1!