Giải bài bác tập trang 82 bài 1 hai góc đối đỉnh Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 1: Vẽ hai tuyến phố thẳng xx' cùng yy' giảm nhau trên O như hình 2...

Bạn đang xem: Giải sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 1 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

 Vẽ hai tuyến đường thẳng xx" và yy" giảm nhau trên O như hình 2. Hãy điền vào nơi trống (...) trong những phát biểu sau:

a) Góc xOy và góc ... Là nhị góc đối đỉnh vày cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox" với cạnh Oy là ... Của cạnh Oy".

b) Góc x"Oy với góc xOy" là ... Vì cạnh Ox là tia đối của cạnh ... Cùng cạnh ...

Hướng dẫn giải:

a) Góc xOy cùng góc x"Oy" là hai góc đối đỉnh do cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox" với cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy".

b) Góc x"Oy và góc xOy" là hai góc đối đỉnh bởi cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox" cùng cạnh Oy" là tia đối của cạnh Oy.

Bài 2 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

 Hãy điền vào nơi trống (...) trong những phát biểu sau:

a) hai góc bao gồm mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc cơ được call là nhì góc ...

b) hai đường thẳng cắt nhau sinh sản thành hai cặp góc ...

Hướng dẫn giải:

a) hai góc gồm mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh cuả góc tê được gọi là nhị góc đối đỉnh.

b) hai đường thẳng giảm nhau chế tạo ra thành nhị cặp góc đối đỉnh.

Bài 3 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

Vẽ hai đường thẳng zz" cùng tt" giảm nhau tại A. Hãy viết tên nhị cặp góc đối đỉnh.

Hướng dẫn giải:

Cặp góc đối đỉnh trước tiên là (widehatzAt") và (widehatz"At.)

Cặp góc đối đỉnh thứ hai là (widehatzAt) và (widehatz"At".)

Bài 4 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

 Vẽ góc xBy bao gồm số đo bằng (60^circ). Vẽ góc đối đỉnh với góc xBy. Hỏi góc này có số đo bằng bao nhiêu độ?

Hướng dẫn giải:

Góc đối đỉnh với (widehatxBy) là (widehatx"By"). Và (widehatx"By"=60^circ). 

Bài 5 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

a) Vẽ góc ABC có số đo bằng (56^circ.)

b) Vẽ góc ABC" kề bù cùng với góc ABC. Hỏi số đo của góc ABC"?

c) Vẽ góc C"BA" kề bù cùng với góc ABC". Tính số đo của góc C"BA".

Hướng dẫn giải:

a) Trên hình vẽ bên, ta vẽ góc (widehatABC=56^circ).

b) Vẽ tia đối của tia BC ta được tai BC", được góc ABC" kề bù cùng với góc ABC.

Xem thêm: Bài Tập Ôn Tập Chương 3 Số Học 6 Ôn Tập Chương 3, Tài Liệu Toán 6

Ta có (widehatABC"=180^circ-widehatABC=180^circ-56^circ=124^circ).

c) Vẽ tia đối của tia BA, ta được tia BA", thì góc C"BA" kề bù cùng với góc ABC". Ta được (widehatC"BA=widehatABC) (hai góc đối đỉnh) nên (widehatC"BA"=56^circ.)