d) (ax + by)2 £ (a2 + b2) (x2 + y2) e) a2 + b2 + c2 + d2 + e2 ³ a(b + c + d + e)

f) a2 + b2 + c2 ³ ab + bc + ca.

Bạn đang xem: Giải bất phương trình lớp 8 nâng cao

Bài 2. Cho a, b, c > 0. Chứng minh rằng :

a) 

*
 ³ 2  b) a3 + b3 ³ a2b + ab2  c) 
*
 ³ a + b + c

d) 

*
 ³ a + b + c  e) 
*

f) 

*
 £ 3(a + b + c).

Bài 3: Giải các bất phương trình sau :

a) 

*
 ³ –3  b) 
*
 

c) 

*
 > –19.

Bài 4: Giải những bất phương trình sau :

a) 

*
 > 
*
 

b) 

*
 £ 
*
 

c) 

*
 
*
.

Bài 5: Giải và biện luận bất phương trình sau : (m + 2)x > (m + 2)(m – 5).

Bài 6:  Hãy lập bất phương trình của việc sau :

Quãng mặt đường AB lâu năm 141 km. Thời gian 6 giờ một mô tô khởi thủy đi từ bỏ A mang lại B, vào giờ trước tiên mô đánh đi với vận tốc 29 km/giờ. Hỏi trong quãng đường sót lại mô tô yêu cầu đi với tốc độ là bao nhiêu để đến B trước 10 giờ 1/2 tiếng ?

Bài 7: Giải những phương trình sau :

a) ½x – 1½ – 2½x½ = –2 b) ½x + 1½ + x = ½3x + 2½ + x  c) ½x3 – x – 8½ = x3 + x + 8.

Bài 8: Giải các phương trình sau :

a) ½2x – 5½ = ½x + 3½ b) ½x – 1½ = ½3x + 10½.

Bài 9: Giải các phương trình sau :

a) ½x – 7½ = x – 7 b) ½x – 9½ = 9 – x

c) ½x – 1½ = ½1 – x½.

Bài 10: Giải những phương trình sau :

a) ½x – 5½ + ½x – 2½ = 3 b) ½2x + 5½ + ½2x – 7½ = 12

c) ½5x – 1½ + ½5x + 7½ = 8.

Bài 11: Giải các phương trình sau :

a) ½x + 5½ + ½x + 7½ + ½x + 15½ = 4x

b) ½x + 1½ + ½x + 2½ + ½x + 3½ + ... + ½x + 2009½ = 2010x.

Bài 12: Giải những phương trình sau :

a) ½x – 4½20 + ½x – 3½21 = 1  b) ½x – 2009½1963 + ½x – 2010½1964 = 1.

Xem thêm: Phân Biệt Sấy Lạnh Là Gì ? Vì Sao Nên Áp Dụng Tại Việt Nam Sấy Lạnh Là Gì

Chúc các bạn học tốt.

bài viết gợi ý:
1. đều Hằng Đẳng Thức Đáng ghi nhớ 2. Những dạng bài tập Toán cải thiện 3. Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử 4. Phương pháp tính diện tích, thể tích của hình chóp rất nhiều và hình chóp cụt số đông 5. Diện tích, thể tích hình lăng trụ đứng - lớp 8 6. Tình dục giữa con đường thẳng cùng mặt phẳng trong không gian - lớp 8 7. Hình vỏ hộp chữ nhật, hình lập phương và thể tích