Mục lục

Xem cục bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Xem toàn cục tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách giải toán 7 bài xích 8: đặc điểm của hàng tỉ số bằng nhau giúp cho bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 7 để giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và đúng theo logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài xích 8 trang 28: cho tỉ lệ thức
*

Hãy so sánh những tỉ số

*
với các tỉ số trong tỉ trọng thức đã cho.

Bạn đang xem: Toán 7: giải sgk toán 7, giải sbt toán 7 đại số, hình học

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài xích 8 trang 29: sử dụng dãy tỉ số đều bằng nhau để diễn tả câu nói sau: Số học viên của bố lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ thành phần với các số 8; 9; 10

Lời giải

Ta có: gọi số học viên của ba lớp 7A, 7B, 7C thứu tự là x, y, z (học sinh)

Theo đưa thiết bao gồm dãy tỉ số sau:

*

Bài 54 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm hai số x và y biết
*
và x + y = 16.

Lời giải:

Theo đặc thù của hàng tỉ số đều nhau ta có:

*

Bài 55 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm nhị số x, y biết x : 2 = y : (-5) với x – y = -7.

Lời giải:

Ta có


*

Bài 56 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm diện tích hình chữ nhật hiểu được tỉ số giữa 2 cạnh của nó là 2/5 với chu vi là 28m.

Lời giải:

Gọi x (m) là chiều rộng, y (m) là chiều nhiều năm (x, y > 0)

Ta bao gồm chu vi hình chữ nhật là 28m

⇒(x+y).2 =28

⇒ x+y =28 :2=14

*
*

Vậy diện tích hình chữ nhật S = 4.10 = 40 (m2)

Bài 57 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1):
Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ thành phần với các số 2 ; 4 ; 5. Tính số viên bi của mỗi chúng ta biết rằng bố bạn có 44 viên bi.

Lời giải:

Gọi số viên bi của tía bạn Minh, Hùng ,Dũng theo lần lượt là x (viên bi), y (viên bi), z (viên bi).

Số bi của Minh, Hùng, Dũng tỉ trọng với những số 2, 4, 5 nghĩa là

*
.

Ba các bạn có toàn bộ 44 viên bi tức là x + y + z = 44.

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có

*

*

Vậy số viên bi của Minh, Hùng, Dũng lần lượt là 8, 16, đôi mươi viên bi.


Bài 58 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): nhì lớp 7A và 7B đi lao rượu cồn trồng cây. Biết rằng tỉ số thân số cây cỏ được của lớp 7A là 0,8 với lớp 7B trồng nhiều hơn 20 cây. Tính số cây mỗi lớp vẫn trồng.

Lời giải:

Gọi số cây xanh được của lớp 7A, 7B theo thứ tự là x (cây); y (cây).

Xem thêm: Bài 47 Trang 24 Sgk Toán 6 Tập 1 Trang 24, Bài 47 Trang 24 Sgk Toán 6 Tập 1

Tỉ số thân số cây cỏ được của lớp 7A với lớp 7B là 0,8 tức là x : y =0,8 giỏi

*
.

Lớp 7B trồng nhiều hơn thế lớp 7A là trăng tròn cây nghĩa là y – x = 20.

Theo đặc thù dãy tỉ số bằng nhau

*

Vậy Lớp 7A trồng được 80 cây

Lớp 7B trồng được 100 cây

Bài 59 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): nuốm tỉ số giữa những số hữu tỉ bởi tỉ số giữa những số nguyên :

*

Lời giải:


*

*

*

*

Bài 60 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): kiếm tìm x trong số tỉ lệ thức sau:

*

Lời giải:

*

*

*

*

Bài 61 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm cha số x, y, z biết
*
với x + y – z = 10

Lời giải:

Theo đề bài xích ta bao gồm :

*

Do kia ta tất cả

*

Áp dụng tính chất của hàng tỉ số cân nhau ta có:

*

*

Vậy x =16 ; y = 24 ; z =30

Bài 62 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm nhị số x, y biết
*
, x.y = 10

Lời giải:

Ta có:

*
(Nhân cả nhị vế của đẳng thức với
*
).

*

TH1 : nếu như x = -2 ⇒ y = -5

TH2 : nếu như x = 2 ⇒ y = 5

Bài 63 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): chứng tỏ tỉ lệ thức
*
(a – b ≠ 0, c – d ≠ 0) ta rất có thể suy ra tỉ trọng thức
*

Lời giải:

*

Theo đặc điểm của hàng tỉ số cân nhau ta có

*

Bài 64 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Số học sinh bốn khối 6, 7, 8, 9 tỉ lệ thành phần với những số 9, 8, 7, 6. Biết rằng số học viên khối 9 ít hơn số học sinh khối 7 là 70 học sinh. Tìm kiếm số học viên mỗi khối.

Lời giải:

Gọi số học sinh các khối 6,7,8,9 theo thứ tự là x, y, z, t (học sinh)

Số học sinh bốn khối 6 , 7 , 8 , 9 tỉ lệ với các số 9 ; 8 ; 7 ; 6 tức là :

*

Số học sinh khối 9 ít hơn số học viên khối 7 là 70 học viên nghĩa là y – t = 70.