Quan hệ thân góc với cạnh đối lập trong tam giác: Giải bài bác 1,2 trang 55; bài xích 3, 4, 5, 6, 7 trang 56 SGK Toán 7 tập 2 – Chương 3 Hình học 7.

Bạn đang xem: Giải bài toán hình lớp 7

Bài 1. So sánh những ∠ vào ΔABC, biết rằng:

AB = 2cm, BC = 4cm, AC = 5cm

Lời giải: trong ΔABC có:

AB = 2cm ; BC = 4cm ; AC = 5cm

⇒ AB

Bài 2. So sánh các cạnh của ΔABC, biết rằng:

∠A = 800 , ∠B = 450

Lời giải:

ΔABC có ∠A = 800 , ∠B = 450 

nên ∠C = 1800 – (800 + 450) = 550 (theo định lý tổng cha ∠ vào tam giác)

Vì 450 0 0 hay ∠B

Bài 3 trang 56. Cho ΔABC với ∠A = 1000, ∠B = 400

a) tìm cạnh lớn nhất của Δ.

b) ΔABC là Δ gì?

*

a) ΔABC có ∠A = 1000  , ∠B = 400


Quảng cáo


Cạnh lớn số 1 của ΔABC là BC do BC đối diện với ∠A cùng ∠A = 1000 > 900 nên ∠A là tù.

b) trong ΔABC có:

∠A + ∠B + ∠C =1800 (Định lý tổng tía ∠ của một Δ)

Biết ∠A = 1000; ∠B = 400 (GT)

Thay số ta bao gồm : 1000 + 400 + ∠C = 1800 ⇒ ∠C = 400

Vậy ∠B = ∠C = 400

⇒ ΔABC là Δcân trên A.

Bài 4. Trong một Δ, đối diện với cạnh bé dại nhất là góc gì ( nhọn, vuông, tù)? trên sao?

Trong một Δ, đối diện với cạnh nhỏ nhất là ∠nhọn bởi nếu ∠ chính là ∠vuông hoặc tù đọng thì nhị ∠ sót lại phải to hơn ∠vuông bắt buộc tổng tía ∠ của Δ to hơn 1800 ( vô lý với định lý tổng ba ∠ của Δ)


Quảng cáo


Bài 5. Ba chúng ta Hạnh, Nguyên, Trang đi mang lại trường theo ba con đường AD, BD, với CD (hình dưới). Biết rằng tía điểm A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng với ∠ACD là ∠tù. Hỏi ai ra đi nhất, ai đi ngay sát nhất? Hãy giải thích

*
*

Trong ΔDBC gồm ∠C là ∠tù (gt) ⇒ DB > DC (1) và gồm ∠B1 nhọn.

Ta tất cả ∠B1 + ∠B2 = 1800 (kề bù)

mà ∠B1 2 > 900

Trong ΔDAB gồm ∠B2 là ∠tù (cmt) ⇒ domain authority > DB (2)

Từ (1) và (2) ta có DA > DB > DC

Vậy các bạn Hạnh đi xa nhất; chúng ta Trang đi ngay sát nhất.

Xem thêm: Plot Twist Nghĩa Là Gì ? Tại Sao Plot Twist Cần Thiết Trong Cốt Truyện

Bài 6 trang 56 . Xem hình bên, gồm hai đoạn cân nhau BC cùng DC. Hỏi rằng kết luận nào vào các tóm lại sau là đúng? trên sao?

*

a) ∠A = ∠B

b) ∠A > ∠B

c) ∠A

*

Ta gồm D nằm giữa A và C (gt) ⇒ AD + Dc = ACmà DC = BC (gt) đề nghị AD + BC = ACDo đó BC vào ΔABC ⇒ ∠A Vậy tóm lại c) là đúng.

Bài 7 trang 56 Toán 7. Cho ΔABC với AC > AB. Bên trên tia AC, mang điểm B’ sao để cho AB’ = AB

a) Hãy so sánh ∠ABC cùng với ∠ABB’

b) Hãy so sánh ∠ABB’với ∠AB’B

c) Hãy đối chiếu ∠ABB’ với ∠ACB

Từ đó suy ra ∠ABC > ∠ACB

Lời giải: a) vì chưng AC > AB phải B’ nằm trong lòng A với C , cho nên :

∠ABC > ∠ABB’ (1)

b) ΔABB’ bao gồm AB = AB’ cần ΔABB’ là một Δcân

Suy ra : ∠ABB’ = ∠AB’B (2 )

c) ∠AB’B là 1 góc xung quanh tại đỉnh B’ của BB’C cần : ∠AB’B >∠ACB