*Bạn đang xem: Giải bài tập trong sách giáo khoa

• Đọc, viết, so sánh các số gồm 3 chữ số • Cộng, trừ các số gồm 3 chữ số ( ko nhớ ) • rèn luyện trang 4 • Cộng các số có tía chữ số (có nhớ một lần) • rèn luyện trang 6 • Trừ các số có cha chữ số (có ghi nhớ một lần) • rèn luyện trang 8 • Ôn tập những bảng nhân • Ôn tập những bảng phân chia • rèn luyện trang 10 • Ôn tập về hình học • Ôn tập về giải toán • Xem đồng hồ thời trang • Xem đồng hồ (tiếp theo) • rèn luyện trang 17 • luyện tập chung trang 18

Chương 2: Phép nhân với phép phân chia trong phạm vi 1000


• Bảng nhân 6 • luyện tập trang 20 • Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) • Nhân số có hai chữ số với số bao gồm một chữ số (có nhớ) • luyện tập trang 23 • Bảng phân chia 6 • rèn luyện trang 25 • tìm kiếm một trong những phần đều bằng nhau của một trong những • luyện tập trang 26 • chia số bao gồm hai chữ số mang đến số có một chữ số • luyện tập trang 28 • Phép phân tách hết với phép chia bao gồm dư • rèn luyện trang 30 • Bảng nhân 7 • rèn luyện trang 32 • Gấp một trong những lên những lần • luyện tập trang 34 • Bảng phân tách 7 • rèn luyện trang 36 • sút đi một số lần • luyện tập trang 38 • tra cứu số chia • rèn luyện trang 40 • Góc vuông, góc không vuông • Thực hành nhận thấy và vẽ góc vuông bởi ê ke • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét • Bảng đơn vị đo độ lâu năm • rèn luyện trang 46 • thực hành đo độ dài • thực hành thực tế đo độ lâu năm (tiếp theo) • luyện tập chung trang 49 • câu hỏi giải bởi hai phép tính • vấn đề giải bằng hai phép tính (tiếp theo) • luyện tập trang 52 • Bảng nhân 8 • rèn luyện trang 54 • Nhân số có bố chữ số với số tất cả một chữ số • rèn luyện trang 56 • so sánh số lớn gấp mấy lần số bé • rèn luyện trang 58 • Bảng phân chia 8 • luyện tập trang 60 • so sánh số bé nhỏ bằng 1 phần mấy số mập • rèn luyện trang 62 • Bảng nhân 9 • rèn luyện trang 64 • Gam • luyện tập trang 67 • Bảng chia 9 • rèn luyện trang 69 • chia số tất cả hai chữ số mang lại số bao gồm một chữ số • phân tách số gồm hai chữ số mang đến số gồm một chữ số (tiếp theo) • chia số có bố chữ số cho số bao gồm một chữ số • phân chia số có cha chữ số đến số có một chữ số (tiếp theo) • trình làng bảng nhân • giới thiệu bảng phân chia • luyện tập trang 76 • rèn luyện chung trang 77 • có tác dụng quen với biểu thức • Tính giá trị của biểu thức • Tính quý giá của biểu thức (tiếp theo) • rèn luyện trang 81 • Tính quý hiếm của biểu thức (tiếp theo) • luyện tập trang 82 • rèn luyện chung trang 83 • Hình chữ nhật • hình vuông • Chu vi hình chữ nhật • Chu vi hình vuông • rèn luyện trang 89 • rèn luyện chung trang 90

Chương 3: những số đến 10 000


• các số bao gồm bốn chữ số • luyện tập trang 94 • những số có bốn chữ số (tiếp theo) • những số gồm bốn chữ số (tiếp theo) • Số 10 000 - luyện tập • Điểm nghỉ ngơi giữa. Trung điểm của đoạn trực tiếp • luyện tập trang 99 • So sánh các số vào phạm vi 10 000 • luyện tập trang 101 • Phép cộng những số trong phạm vi 10 000 • luyện tập trang 103 • Phép trừ những số vào phạm vi 10 000 • rèn luyện trang 105 • rèn luyện chung trang 106 • mon - năm • luyện tập trang 109 • Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính • Nhân số tất cả bốn chữ số cùng với số gồm một chữ số • rèn luyện trang 114 • Nhân số bao gồm bốn chữ số cùng với số gồm một chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 116 • phân chia số bao gồm bốn chữ số đến số gồm một chữ số • chia số có bốn chữ số cho số gồm một chữ số (tiếp theo) • chia số tất cả bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 120 • luyện tập chung trang 120 • có tác dụng quen cùng với chữ số La Mã • rèn luyện trang 122 • thực hành thực tế xem đồng hồ đeo tay • thực hành thực tế xem đồng hồ thời trang (tiếp theo) • bài toán tương quan đến rút về đơn vị • rèn luyện trang 129 phần 1 • luyện tập trang 129 phần 2 • Tiền vn • luyện tập trang 132 • có tác dụng quen với thống kê số liệu • làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) • luyện tập trang 138

Chương 4: những số cho 100 000


• các số bao gồm năm chữ số • luyện tập trang 142 • các số bao gồm năm chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 145 • Số 100 000 - luyện tập • So sánh các số vào phạm vi 100 000 • luyện tập trang 148 • luyện tập trang 149 • diện tích s của một hình • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông • diện tích s hình chữ nhật • luyện tập trang 153 • Diện tích hình vuông vắn • luyện tập trang 154 • Phép cộng các số vào phạm vi 100 000 • rèn luyện trang 156 • Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 • Tiền vn • luyện tập trang 159 • luyện tập chung trang 160 • Nhân số gồm năm chữ số cùng với số bao gồm một chữ số • luyện tập trang 162 • phân chia số gồm năm chữ số cho số tất cả một chữ số • phân tách số tất cả năm chữ số đến số tất cả một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 165 • rèn luyện chung trang 165 • bài toán tương quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) • rèn luyện trang 167 • rèn luyện trang 167 • rèn luyện chung trang 168

Chương 5: Ôn tập cuối năm


• Ôn tập những số đến 100 000 • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tư phép tính trong phạm vi 100 000 • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tứ phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về hình học tập (tiếp theo) • Ôn tập về giải toán • Ôn tập về giải toán (tiếp theo) • rèn luyện chung trang 177 • rèn luyện chung trang 178 • luyện tập chung trang 179


Xem thêm: Giải Bài Tập 1,2,3,4 Trang 30 Toán Lớp 5 Trang 30 Luyện Tập, Bài 3, 4 Trang 30 (Luyện Tập) Sgk Toán 5

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật •Chương 2: Phép nhân với phép phân chia trong phạm vi 1000 •Chương 3: những số mang đến 10 000 •Chương 4: những số cho 100 000 •Chương 5: Ôn tập thời điểm cuối năm